Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

lubię to!
  Kontakt
   Wydawca
   Redakcja
  
  „...wszędzie tam, gdzie przerabia się drewno...”
Wydawca
Nasze dane
wielkość 

Wydawnictwo Inwestor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. 30 Stycznia 42
83-110 Tczew
tel. centrali 58 531 27 53
www.wydawnictwoinwestor.pl

NIP 593-23-23-448
REGON 192729982

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000105016. Wysokość kapitału zakładowego: 490 000 zł. 

BANK MILLENNIUM
nr konta: 24 1160 2202 0000 0000 6196 3196
Sekretariat:
Katarzyna Kaszubowska
info@wydawnictwoinwestor.pl
tel. centrali 058 531 27 53


Osoby upoważnione do reprezentacji spółki:

Prezes zarządu:

Zbigniew Owsiak 

Nasze dane

Wydawnictwo Inwestor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. 30 Stycznia 42
83-110 Tczew
tel. centrali 58 531 27 53
www.wydawnictwoinwestor.pl

NIP 593-23-23-448
REGON 192729982

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000105016. Wysokość kapitału zakładowego: 490 000 zł. 

BANK MILLENNIUM
nr konta: 24 1160 2202 0000 0000 6196 3196
Sekretariat:
Katarzyna Kaszubowska
info@wydawnictwoinwestor.pl
tel. centrali 058 531 27 53


Osoby upoważnione do reprezentacji spółki:

Prezes zarządu:

Zbigniew Owsiak