Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

lubię to!
  Kontakt
   Wydawca
   Redakcja
  
  „...wszędzie tam, gdzie przerabia się drewno...”
Temat z bliska  |  Systemy odpylania i wentylacji
Opublikowano w wydaniu Nr 8 (187) Sierpień 2012
Systemy wyciągowe można podzielić na dwie grupy: nadciśnieniowe, zainstalowane w około 80-90 proc. firm drzewnych, i podciśnieniowe, bardzo energooszczędne i bezpieczne.
Opublikowano w wydaniu Nr 8 (187) Sierpień 2012
Najprostszym i skutecznym dla wiórów i trocin odpylaczem jest cyklon. Wytrącanie cząstek zanieczyszczeń powietrza następuje w nim w wyniku wykorzystania siły odśrodkowej. Wytrącone pyły i trociny opadają, osuwając się po ścianach filtra na dno. Rozwiązanie to podnosi żywotność worków, gdyż 80 proc. odpadów nie ma kontaktu z tkaniną filtracyjną. Dzięki temu możliwe jest jej większe obciążenie.
Opublikowano w wydaniu Nr 8 (187) Sierpień 2012
Odpylanie maszyn stolarskich i centrów obróbczych to podstawowy warunek obniżenia kosztów eksploatacji maszyn do obróbki drewna oraz wprowadzenia oszczędności w każdej firmie przemysłu drzewnego. Odpady pozostające w maszynie stolarskiej znacząco wpływają na pogorszenie się warunków jej pracy. Mogą powodować szybsze zużywanie się elementów obrabiających, ich przegrzewanie się, a nawet zaprószenie ognia.
Opublikowano w wydaniu Nr 8 (187) Sierpień 2012
Odporność na ścieranie, elastyczność nawet w niskich temperaturach i szeroki zakres średnic pozwalają dobrać optymalny typ węża do instalacji odpylającej lub wentylacyjnej, już pracującej bądź planowanej w zakładzie drzewnym. 
Opublikowano w wydaniu Nr 8 (187) Sierpień 2012
Kompleksowy system odsysania pyłu i wiórów z maszyn, poprzez transport pneumatyczny, filtrację, magazynowanie, aż po spalanie odpadu w ekologicznej kotłowni, oferuje przedstawiciel ELBH. W okresie kilku lat na montaż instalacji odpylania, wentylacji lakierni oraz kotłowni do spalania drzewnych materiałów poprodukcyjnych tej czesko-austriackiej firmy zdecydowało się kilkadziesiąt krajowych przedsiębiorstw z branży drzewnej. 
Opublikowano w wydaniu Nr 8 (187) Sierpień 2012
Silos jest niezbędnym elementem każdego systemu odpylania. Silosy na biomasę, które zapewniają odpowiednie magazynowanie poprodukcyjnych materiałów drzewnych, oferowane przez Nawara Serwis mają pojemność od 50 do 350 m3 i mogą być użytkowane na otwartej przestrzeni lub ustawiane pojedynczo albo grupowane w baterie po kilka sztuk. 
Opublikowano w wydaniu Nr 8 (187) Sierpień 2012
Minimalizowanie szkodliwego działania pyłów powstających w trakcie obróbki drewna to zadanie dla urządzeń filtracyjnych. Rozwiązania odpowiednie dla różnej wielkości zakładów ma w swojej ofercie firma Kogi, która od ponad 20 lat specjalizuje się w produkcji urządzeń suchego odpylania i transportu pneumatycznego, a także w kompleksowym projektowaniu instalacji odwiórowywania. 
Opublikowano w wydaniu Nr 8 (187) Sierpień 2012
W ciągu przesyłowym najbardziej narażone na zużycie są kolana. Przy prędkości 100 km/h nawet pozornie niewinne materiały mogą stanowić istotne wyzwanie. Poliuretan wykorzystany do wyściełania kolan kilkakrotnie zwiększa ich trwałość w porównaniu ze stalą. Mogą się o tym przekonać zakłady, które zdecydowały się na system Master Protect.