Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

lubię to!
  Kontakt
   Wydawca
   Redakcja
  
  „...wszędzie tam, gdzie przerabia się drewno...”
Temat z bliska  |  Obróbka termiczna drewna
Opublikowano w wydaniu Nr 11 (190) Listopad 2012
Niewątpliwe zalety drewna, takie jak dobre właściwości fizykochemiczne, łatwość obróbki, wszechstronność zastosowania czy łatwość przerobu, są w wyniku modyfikacji poszerzane, przez eliminację takich wad, jak mała odporność na destrukcyjny wpływ czynników biotycznych i abiotycznych, typu temperatura czy promieniowanie, duża nasiąkliwość, niska stabilność wymiarowa, stosunkowo mała twardość, niska odporność na ścieranie, brak odporności na ogień czy niewystarczająca trwałość.
Opublikowano w wydaniu Nr 11 (190) Listopad 2012
Posiadając w swojej ofercie wysuszone drewno, można skuteczniej rywalizować z firmami o podobnym potencjale. Żeby dostarczyć dobrej jakości tarcicę, nie wystarczy zdobyta wiedza i dobre drewno. Potrzebny jest jeszcze sprzęt wysokiej jakości. 
Opublikowano w wydaniu Nr 11 (190) Listopad 2012
Firma Moderator z Hajnówki już od ponad 30 lat zajmuje się projektowaniem i produkcją rozwiązań przeznaczonych do spalania biomasy. Jej założyciel wyciągnął wnioski z obserwacji, zarówno dostępnych na rynku rozwiązań ciepłowniczych, jak i miejscowego przemysłu drzewnego. Zasadniczym paliwem spalanym w kotle miała być biomasa powstała w wyniku obróbki drewna.
Opublikowano w wydaniu Nr 11 (190) Listopad 2012
Trociny i odpady drzewne przestały być darmowe, a energia elektryczna stanowi jeden z ważniejszych kosztów produkcji każdego zakładu drzewnego. Wszelkie rozwiązania oszczędzające zużycie energii elektrycznej i cieplnej są więc bardzo poszukiwane i chętnie wdrażane. Nowe rozwiązania w zakresie sterowania suszarnią pozwalają na takie oszczędności. 
Opublikowano w wydaniu Nr 11 (190) Listopad 2012
W październiku 2011 r. Eberl uruchomił w austriackiej firmie TEAM7 jedną z największych wyprodukowanych przez siebie energooszczędnych suszarni próżniowych. Już po kilku miesiącach efekty jej pracy okazały się tak dobre, że producent designerskich mebli z drewna zdecydował się na zakup kolejnych dwóch komór. I tym razem Eberl pobije dotychczasowy rekord wielkości pojemności komór suszarniczych. Pojemność pierwszej wyniesie 84 m3 , natomiast drugiej – 102 m3.
Opublikowano w wydaniu Nr 11 (190) Listopad 2012
Sposobów na zwalczanie szkodników drewna jest kilka. Głównym zadaniem jest jednak ochrona drewna przed ich wnikaniem, czemu służy choćby suszenie w pierwszych fazach obróbki. Innowacyjnym i ekologicznym sposobem jest system SAURUS wykorzystujący do zwalczania owadów fale elektromagnetyczne, popularnie zwane mikrofalami. Wykorzystanie promieniowania elektromagnetycznego jest metodą zgodną z europejskimi normami bezpieczeństwa.