Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

lubię to!
  Kontakt
   Wydawca
   Redakcja
  
  „...wszędzie tam, gdzie przerabia się drewno...”
Temat z bliska  |  Obróbka termiczna drewna
Opublikowano w wydaniu Nr 11 (202) Listopad 2013
Parzelnie są typowymi komorami podobnymi do suszarń, ale o mniejszej wielkości ze względu na duży pobór ciepła przy nagrzewaniu i krótki cykl procesu. Celem parowania drewna jest zmniejszenie jego wewnętrznych naprężeń, sterylizacja, uplastycznianie i zmiana barwy. Podstawowym gatunkiem drewna poddawanego parowaniu jest buk, ale paruje się olchę, brzozę, klon i inne gatunki.
Opublikowano w wydaniu Nr 11 (202) Listopad 2013
Do równomiernej obróbki surowca aerodynamiczne suszarnie kontenerowe wykorzystują równomierny przepływ powietrza. Można w nich suszyć każdy gatunek drewna. Nie wymagają dodatkowych instalacji czy budowy fundamentów, co pociągałoby za sobą większe nakłady inwestycyjne. Kontenerowa konstrukcja przekłada się również na mobilność i elastyczność urządzenia, które w razie potrzeby można przenieść lub przetransportować w inne miejsce.
Opublikowano w wydaniu Nr 11 (202) Listopad 2013
Skraplacze zamontowane poza komorą gwarantują całkowite usunięcie wody z niewielkiej ilości powietrza, które znajduje się w suszarni oraz zachowanie naturalnego koloru drewna.
Opublikowano w wydaniu Nr 11 (202) Listopad 2013
Posiadanie własnej kotłowni skłoniło firmę do rezygnacji z wewnętrznej pompy ciepła zainstalowanej w suszarni próżniowej. Nie tylko to okazało się nowatorskie w inwestycji w Przeworsku - brak miejsca zmusił do odłączenia sterowni, która zazwyczaj stanowi całość z suszarnią.