Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

lubię to!
  Kontakt
   Wydawca
   Redakcja
  
  „...wszędzie tam, gdzie przerabia się drewno...”
Ze świata
Kolejny azjatycki tygrys rośnie w siłę
wielkość 
Strategia eksportu i związany z nią plan ekspansji wietnamskiej branży drzewnej zakłada, iż do 2020 r. wywóz drewna i materiałów drewnopochodnych będzie dwukrotnie większy. 
Aż 6,2 mld dol. może wynieść w 2014 r. wartość eksportu produktów drewnianych z Wietnamu. Byłoby to o 9 proc. więcej niż w roku poprzednim.
Największe nadzieje na osiągnięcie takiego wyniku przedstawiciele wietnamskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Przemysłu Drzewnego Viforest wiążą z eksportem do USA, Chin i Japonii. W ubiegłym roku ponad 60 proc. wywozu trafiło do tych krajów. Rośnie również eksport do krajów Unii Europejskiej. W 2013 r. tempo wzrostu eksportu przekroczyło 35 proc. Ogólna wartość eksportu wyniosła 5,7 mld dol., czyli o około 20 proc. więcej niż w roku 2012.
W miesiącach styczeń - maj sprzedano drewno i produkty drewnopochodne o wartości 2,34 mld dol., co oznacza ponad 14-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Tylko w maju wartość eksportu wyniosła 384 mln dol.
Plany branżowego stowarzyszenia pokrywają się z rządowym programem rozwoju przemysłu drzewnego, który sukcesywnie jest realizowany od kilku lat. Przewiduje on, iż do 2020 r. Wietnam podwoi eksport drewna i produktów drewnopochodnych. W tym celu wietnamskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało program na lata 2014-2020, który ma wspierać rozwój zasobów leśnych i wzrost produkcji w sektorze drzewnym. Oczekuje się, iż ogólna wartość eksportu w 2020 r. osiągnie zawrotną kwotę 10 mld dol.
Wzrost eksportu wspomóc ma m.in. certyfikacja w systemie FSC wietnamskich lasów i producentów mebli. Już teraz odpowiedni certyfikat posiada większa ilość fabryk niż w Indonezji i Malezji.
Rząd dokłada również wszelkich starań, aby zwiększyć areał leśny, który dziś wynosi około 40 proc. W tym celu zmieniono m.in. prawo, które ma zachęcać ludność, zwłaszcza z terenów wiejskich, do inwestowania w lasy w zamian za prawo do ich użytkowania.
Poprawę konkurencyjności wietnamskich przedsiębiorstw działających w branży drzewnej ma przynieść również akcesja do TPP (Trans Pacific Partnership). Negocjacje trwają, a ich zakończenie jest zaplanowane na drugą połowę roku. Ostateczne zawarcie porozumienia z TPP będzie oznaczało całkowite przemodelowanie wietnamskiego systemu podatkowo-celnego, ponieważ projekt ten postuluje całkowite zniesienie barier celnych pomiędzy członkami sojuszu na rzecz wolnego handlu.
Małgorzata Gackowska
malgorzata.gackowska@gpd24.pl
tel. 607 373 966


Kolejny azjatycki tygrys rośnie w siłę

Strategia eksportu i związany z nią plan ekspansji wietnamskiej branży drzewnej zakłada, iż do 2020 r. wywóz drewna i materiałów drewnopochodnych będzie dwukrotnie większy. Aż 6,2 mld dol. może wynieść w 2014 r. wartość eksportu produktów drewnianych z Wietnamu. Byłoby to o 9 proc. więcej niż w roku poprzednim.
Największe nadzieje na osiągnięcie takiego wyniku przedstawiciele wietnamskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Przemysłu Drzewnego Viforest wiążą z eksportem do USA, Chin i Japonii. W ubiegłym roku ponad 60 proc. wywozu trafiło do tych krajów. Rośnie również eksport do krajów Unii Europejskiej. W 2013 r. tempo wzrostu eksportu przekroczyło 35 proc. Ogólna wartość eksportu wyniosła 5,7 mld dol., czyli o około 20 proc. więcej niż w roku 2012.
W miesiącach styczeń - maj sprzedano drewno i produkty drewnopochodne o wartości 2,34 mld dol., co oznacza ponad 14-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Tylko w maju wartość eksportu wyniosła 384 mln dol.
Plany branżowego stowarzyszenia pokrywają się z rządowym programem rozwoju przemysłu drzewnego, który sukcesywnie jest realizowany od kilku lat. Przewiduje on, iż do 2020 r. Wietnam podwoi eksport drewna i produktów drewnopochodnych. W tym celu wietnamskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało program na lata 2014-2020, który ma wspierać rozwój zasobów leśnych i wzrost produkcji w sektorze drzewnym. Oczekuje się, iż ogólna wartość eksportu w 2020 r. osiągnie zawrotną kwotę 10 mld dol.
Wzrost eksportu wspomóc ma m.in. certyfikacja w systemie FSC wietnamskich lasów i producentów mebli. Już teraz odpowiedni certyfikat posiada większa ilość fabryk niż w Indonezji i Malezji.
Rząd dokłada również wszelkich starań, aby zwiększyć areał leśny, który dziś wynosi około 40 proc. W tym celu zmieniono m.in. prawo, które ma zachęcać ludność, zwłaszcza z terenów wiejskich, do inwestowania w lasy w zamian za prawo do ich użytkowania.
Poprawę konkurencyjności wietnamskich przedsiębiorstw działających w branży drzewnej ma przynieść również akcesja do TPP (Trans Pacific Partnership). Negocjacje trwają, a ich zakończenie jest zaplanowane na drugą połowę roku. Ostateczne zawarcie porozumienia z TPP będzie oznaczało całkowite przemodelowanie wietnamskiego systemu podatkowo-celnego, ponieważ projekt ten postuluje całkowite zniesienie barier celnych pomiędzy członkami sojuszu na rzecz wolnego handlu.