Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

lubię to!
  Kontakt
   Wydawca
   Redakcja
  
  „...wszędzie tam, gdzie przerabia się drewno...”
Technika i technologia
Szybkie analizy wytrzymałościowe 
wielkość 
Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN umożliwia przeprowadzenie szczegółowych analiz wytrzymałościowych różnych rodzajów elementów drewnianych, a także obliczenie nośności łączników trzpieniowych w wielu typach połączeń. 

Biuro Inżynierskie SPECBUD z Gliwic opracowało kolejny program do obliczeń według Eurokodów - Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN. Program ten przeznaczony jest do projektowania elementów drewnianych o przekrojach pojedynczych z drewna litego lub klejonego warstwowo według Eurokodu 5 - normy PN-EN 1995-1-1. 
W programie dostępne są następujące opcje obliczeniowe: Wymiarowanie przekroju (11 podopcji), Konstrukcje drewniane (2 podopcje: Belka i Słup) oraz Nośność łączników trzpieniowych.

Wymiarowanie przekroju - zawiera 11 opcji (właściwości materiałowe drewna, rozciąganie wzdłuż włókien, ściskanie wzdłuż włókien, ściskanie w poprzek włókien, ściskanie pod kątem do włókien, zginanie, zginanie z rozciąganiem osiowym, zginanie ze ściskaniem osiowym, ścinanie, skręcanie i ugięcie) umożliwiających wykonanie obliczeń dla większości przypadków wymiarowania podanych w normie PN-EN 1995-1-1. Dane i założenia obliczeniowe ujęte są w blokach: parametry materiałowe (podaje się gatunek i klasę wytrzymałości drewna), typ i wymiary przekroju poprzecznego (dostępne są przekroje prostokątny, okrągły oraz okrągły sfazowany jednostronnie lub dwustronnie), klasa użytkowania konstrukcji i klasa trwania obciążenia, parametry dotyczące zwichrzenia i wyboczenia, obciążenie obliczeniowe projektowanego przekroju lub elementu.

Opcja Konstrukcje drewniane - Belka wykonuje obliczenia statyczno-wytrzymałościowe belki jedno- lub wieloprzęsłowej o przekroju prostokątnym, poddanej działaniu obciążenia równomiernie rozłożonego (stałego i zmiennego).
W opcji Konstrukcje drewniane - Słup sprawdzana jest nośność słupów litych przy ściskaniu osiowym i/lub mimośrodowym, przy czym do wyboru są przekroje dostępne w opcjach 

Wymiarowanie przekroju.
Opcja Nośność łączników trzpieniowych jest bardzo przydatną częścią programu, ponieważ samodzielne ustalanie nośności łączników trzpieniowych według przepisów normy jest uciążliwe. Program umożliwia wyznaczenie nośności obliczeniowej pojedynczego łącznika trzpieniowego - gwoździ (gładkie i pierścieniowe), wkrętów (z łbem sześciokątnym, stożkowym z lub bez soczewki, kulistym) oraz śrub - obciążonego poprzecznie lub osiowo w połączeniach elementów drewnianych, także ze stalową blachą stykową. 
We wszystkich opcjach obliczeniowych programu wyniki obliczeń prezentowane na ekranie zawierają rysunek przekroju lub modelu obliczeniowego z obciążeniami oraz blok wyników tekstowych, w którym zamieszczone są warunki stanów granicznych nośności, poprzedzone wynikami pośrednimi, takimi jak cechy geometryczne przekroju, wartości różnych współczynników oraz wartości wytrzymałości obliczeniowych drewna i wartości miarodajnych sił przekrojowych. Każda dokonana zmiana danych powoduje natychmiastowe przeliczenie sprawdzanych warunków. Dane i wyniki można wydrukować bezpośrednio z programu i/lub zapisać do pliku edytora tekstu albo pliku RTF.
Program Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN cechuje intuicyjna obsługa i przejrzystość oraz kompleksowość działania. Sprawne wprowadzanie danych i uzyskiwanie wyników obliczeń i rysunków sprzyja optymalizacji konstrukcji. Korzystają więc z niego zarówno początkujący konstruktorzy, jak i doświadczeni projektanci.   
gac

Janusz Bekas
janusz.bekas@gpd24.pl
tel. 519 516 113

Szybkie analizy wytrzymałościowe 

Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN umożliwia przeprowadzenie szczegółowych analiz wytrzymałościowych różnych rodzajów elementów drewnianych, a także obliczenie nośności łączników trzpieniowych w wielu typach połączeń. 

Biuro Inżynierskie SPECBUD z Gliwic opracowało kolejny program do obliczeń według Eurokodów - Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN. Program ten przeznaczony jest do projektowania elementów drewnianych o przekrojach pojedynczych z drewna litego lub klejonego warstwowo według Eurokodu 5 - normy PN-EN 1995-1-1. 
W programie dostępne są następujące opcje obliczeniowe: Wymiarowanie przekroju (11 podopcji), Konstrukcje drewniane (2 podopcje: Belka i Słup) oraz Nośność łączników trzpieniowych.

Wymiarowanie przekroju - zawiera 11 opcji (właściwości materiałowe drewna, rozciąganie wzdłuż włókien, ściskanie wzdłuż włókien, ściskanie w poprzek włókien, ściskanie pod kątem do włókien, zginanie, zginanie z rozciąganiem osiowym, zginanie ze ściskaniem osiowym, ścinanie, skręcanie i ugięcie) umożliwiających wykonanie obliczeń dla większości przypadków wymiarowania podanych w normie PN-EN 1995-1-1. Dane i założenia obliczeniowe ujęte są w blokach: parametry materiałowe (podaje się gatunek i klasę wytrzymałości drewna), typ i wymiary przekroju poprzecznego (dostępne są przekroje prostokątny, okrągły oraz okrągły sfazowany jednostronnie lub dwustronnie), klasa użytkowania konstrukcji i klasa trwania obciążenia, parametry dotyczące zwichrzenia i wyboczenia, obciążenie obliczeniowe projektowanego przekroju lub elementu.

Opcja Konstrukcje drewniane - Belka wykonuje obliczenia statyczno-wytrzymałościowe belki jedno- lub wieloprzęsłowej o przekroju prostokątnym, poddanej działaniu obciążenia równomiernie rozłożonego (stałego i zmiennego).
W opcji Konstrukcje drewniane - Słup sprawdzana jest nośność słupów litych przy ściskaniu osiowym i/lub mimośrodowym, przy czym do wyboru są przekroje dostępne w opcjach 

Wymiarowanie przekroju.
Opcja Nośność łączników trzpieniowych jest bardzo przydatną częścią programu, ponieważ samodzielne ustalanie nośności łączników trzpieniowych według przepisów normy jest uciążliwe. Program umożliwia wyznaczenie nośności obliczeniowej pojedynczego łącznika trzpieniowego - gwoździ (gładkie i pierścieniowe), wkrętów (z łbem sześciokątnym, stożkowym z lub bez soczewki, kulistym) oraz śrub - obciążonego poprzecznie lub osiowo w połączeniach elementów drewnianych, także ze stalową blachą stykową. 
We wszystkich opcjach obliczeniowych programu wyniki obliczeń prezentowane na ekranie zawierają rysunek przekroju lub modelu obliczeniowego z obciążeniami oraz blok wyników tekstowych, w którym zamieszczone są warunki stanów granicznych nośności, poprzedzone wynikami pośrednimi, takimi jak cechy geometryczne przekroju, wartości różnych współczynników oraz wartości wytrzymałości obliczeniowych drewna i wartości miarodajnych sił przekrojowych. Każda dokonana zmiana danych powoduje natychmiastowe przeliczenie sprawdzanych warunków. Dane i wyniki można wydrukować bezpośrednio z programu i/lub zapisać do pliku edytora tekstu albo pliku RTF.
Program Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN cechuje intuicyjna obsługa i przejrzystość oraz kompleksowość działania. Sprawne wprowadzanie danych i uzyskiwanie wyników obliczeń i rysunków sprzyja optymalizacji konstrukcji. Korzystają więc z niego zarówno początkujący konstruktorzy, jak i doświadczeni projektanci.   
gac