Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

lubię to!
  Kontakt
   Wydawca
   Redakcja
  
  „...wszędzie tam, gdzie przerabia się drewno...”
Z kraju
Budownictwo Drewniane - Trendy i Wyzwania
wielkość 
Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych oraz wymiana doświadczeń z zakresu budownictwa drewnianego w Polsce. Przedstawiony zostanie obecny stan wiedzy oraz trendy innowacyjne i rozwojowe w szerokim aspekcie tego zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem: kształtowania formy i rozwiązań techniczno-materiałowych, modelowania konstrukcji, złączy i wzmacniania elementów konstrukcyjnych, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony drewna przed wilgocią i destrukcją biologiczną.
ORGANIZATOR
Instytut Technologii Drewna
TERMIN KONFERENCJI
16 października 2018
MIEJSCE KONFERENCJI
Aula Instytutu Technologii Drewna
ul. Winiarska 1, Poznań
WAŻNE TERMINY
31.08.2018 - zgłaszanie posterów oraz nadsyłanie
ich abstraktów
20.09.2018 - akceptacja nadesłanych abstraktów
01.10.2018 - ostateczny termin rejestracji
i wniesienia opłaty konferencyjnej
05.10.2018 - nadsyłanie prezentacji przez
prelegentów
16.10.2018 - konferencja

KOMITET ORGANIZACYJNY
mgr Anna Gałecka (Przewodnicząca)
dr inż. Grzegorz Pajchrowski
mgr inż. Agnieszka Witt (Sekretarz)
Natalia Adamczyk
KONTAKT
mgr Anna Gałecka
tel.: +48 61 849 24 65
e-mail: a_galecka@itd.poznan.pl
mgr inż. Agnieszka Witt
tel.: +48 61 849 24 32
e-mail: a_witt@itd.poznan.pl
Instytut Technologii Drewna
ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań

INFORMACJE DLA AUTORÓW POSTERÓW
Abstrakt posteru powinien zawierać 1500-2000
znaków ze spacjami.
Do ekspozycji akceptujemy postery w języku
polskim, w formacie B1 (70x100 cm), w orientacji
pionowej. 


REJESTRACJA
Rejestracja na konferencję odbywa się wyłącznie
przez Formularz rejestracyjny dostępny na
stronie internetowej Instytutu
(https://www.itd.poznan.pl/pl/aktualnosci/konfe
rencja-budownictwo-drewniane-2018)


OPŁATY
Opłata konferencyjna za jedną osobę - 200,00 zł brutto (w tym VAT zw.)
Opłata obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikaty uczestnictwa,
wyżywienie (przerwa kawowa i obiad)
Autorzy zaakceptowanych posterów są zwolnieni z opłaty konferencyjnej

Opłatę konferencyjną należy przesłać na konto:
Instytut Technologii Drewna, ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań
BANK MILLENNIUM SA
36 1160 2202 0000 0000 6089 3555
z dopiskiem „Konferencja_2018” i podaniem nazwiska/nazwisk uczestnika/uczestników


Szczegółowe informacje na stronie www.itd.poznan.pl, www.facebook.com/InstytutTechnologiiDrewna


KOMITET NAUKOWY
dr hab. inż. Piotr Rapp, prof. ITD, Instytut Technologii Drewna (Przewodniczący)
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. inż. Bartłomiej Mazela, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, Politechnika Białostocka
prof. dr hab. Ewa Ratajczak, Instytut Technologii Drewna
dr inż. Robert Geryło, Instytut Techniki Budowlanej
dr inż. Andrzej Noskowiak, Instytut Technologii Drewna
PROGRAM
10:30 - 11:00 Rejestracja uczestników
11:00 - 11:10 Powitanie
11:10 - 11:40 Współczesne budownictwo drewniane - wyzwania dla nauki
dr hab. inż. Piotr Rapp, prof. ITD, Instytut Technologii Drewna
dr inż. Andrzej Noskowiak, Instytut Technologii Drewna
11:40 - 12:00 Modele analizy i projektowania szkieletowych konstrukcji drewnianych
z poszyciem
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, Politechnika Białostocka
dr inż. Jarosław Malesza, Politechnika Białostocka
12:00 - 12:30 Konstruowanie złączy we współczesnym budownictwie drewnianym
prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, Politechnika Wrocławska
dr inż. Tomasz Nowak, Politechnika Wrocławska
mgr inż. Ewa Kotwica, Bud Logistik
12:30 - 12:45 Przerwa kawowa
12:45 - 13:15 Konserwacja zachowawcza budynków jako alternatywa do chemicznej ochrony
drewna
dr hab. Piotr Witomski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
13:15 - 13:45 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego współczesnych
przegród o konstrukcji drewnianej
dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej
13:45 - 15:00 Panel dyskusyjny i zakończenie
15:00 - 15:30 Obiad
Postery będą prezentowane podczas całej konferencji
Język konferencji - polski

Budownictwo Drewniane - Trendy i Wyzwania

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych oraz wymiana doświadczeń z zakresu budownictwa drewnianego w Polsce. Przedstawiony zostanie obecny stan wiedzy oraz trendy innowacyjne i rozwojowe w szerokim aspekcie tego zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem: kształtowania formy i rozwiązań techniczno-materiałowych, modelowania konstrukcji, złączy i wzmacniania elementów konstrukcyjnych, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony drewna przed wilgocią i destrukcją biologiczną.
ORGANIZATOR
Instytut Technologii Drewna
TERMIN KONFERENCJI
16 października 2018
MIEJSCE KONFERENCJI
Aula Instytutu Technologii Drewna
ul. Winiarska 1, Poznań
WAŻNE TERMINY
31.08.2018 - zgłaszanie posterów oraz nadsyłanie
ich abstraktów
20.09.2018 - akceptacja nadesłanych abstraktów
01.10.2018 - ostateczny termin rejestracji
i wniesienia opłaty konferencyjnej
05.10.2018 - nadsyłanie prezentacji przez
prelegentów
16.10.2018 - konferencja

KOMITET ORGANIZACYJNY
mgr Anna Gałecka (Przewodnicząca)
dr inż. Grzegorz Pajchrowski
mgr inż. Agnieszka Witt (Sekretarz)
Natalia Adamczyk
KONTAKT
mgr Anna Gałecka
tel.: +48 61 849 24 65
e-mail: a_galecka@itd.poznan.pl
mgr inż. Agnieszka Witt
tel.: +48 61 849 24 32
e-mail: a_witt@itd.poznan.pl
Instytut Technologii Drewna
ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań

INFORMACJE DLA AUTORÓW POSTERÓW
Abstrakt posteru powinien zawierać 1500-2000
znaków ze spacjami.
Do ekspozycji akceptujemy postery w języku
polskim, w formacie B1 (70x100 cm), w orientacji
pionowej. 


REJESTRACJA
Rejestracja na konferencję odbywa się wyłącznie
przez Formularz rejestracyjny dostępny na
stronie internetowej Instytutu
(https://www.itd.poznan.pl/pl/aktualnosci/konfe
rencja-budownictwo-drewniane-2018)


OPŁATY
Opłata konferencyjna za jedną osobę - 200,00 zł brutto (w tym VAT zw.)
Opłata obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikaty uczestnictwa,
wyżywienie (przerwa kawowa i obiad)
Autorzy zaakceptowanych posterów są zwolnieni z opłaty konferencyjnej

Opłatę konferencyjną należy przesłać na konto:
Instytut Technologii Drewna, ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań
BANK MILLENNIUM SA
36 1160 2202 0000 0000 6089 3555
z dopiskiem „Konferencja_2018” i podaniem nazwiska/nazwisk uczestnika/uczestników


Szczegółowe informacje na stronie www.itd.poznan.pl, www.facebook.com/InstytutTechnologiiDrewna


KOMITET NAUKOWY
dr hab. inż. Piotr Rapp, prof. ITD, Instytut Technologii Drewna (Przewodniczący)
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. inż. Bartłomiej Mazela, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, Politechnika Białostocka
prof. dr hab. Ewa Ratajczak, Instytut Technologii Drewna
dr inż. Robert Geryło, Instytut Techniki Budowlanej
dr inż. Andrzej Noskowiak, Instytut Technologii Drewna
PROGRAM
10:30 - 11:00 Rejestracja uczestników
11:00 - 11:10 Powitanie
11:10 - 11:40 Współczesne budownictwo drewniane - wyzwania dla nauki
dr hab. inż. Piotr Rapp, prof. ITD, Instytut Technologii Drewna
dr inż. Andrzej Noskowiak, Instytut Technologii Drewna
11:40 - 12:00 Modele analizy i projektowania szkieletowych konstrukcji drewnianych
z poszyciem
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, Politechnika Białostocka
dr inż. Jarosław Malesza, Politechnika Białostocka
12:00 - 12:30 Konstruowanie złączy we współczesnym budownictwie drewnianym
prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, Politechnika Wrocławska
dr inż. Tomasz Nowak, Politechnika Wrocławska
mgr inż. Ewa Kotwica, Bud Logistik
12:30 - 12:45 Przerwa kawowa
12:45 - 13:15 Konserwacja zachowawcza budynków jako alternatywa do chemicznej ochrony
drewna
dr hab. Piotr Witomski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
13:15 - 13:45 Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego współczesnych
przegród o konstrukcji drewnianej
dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej
13:45 - 15:00 Panel dyskusyjny i zakończenie
15:00 - 15:30 Obiad
Postery będą prezentowane podczas całej konferencji
Język konferencji - polski