Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

lubię to!
  Kontakt
   Wydawca
   Redakcja
  
  „...wszędzie tam, gdzie przerabia się drewno...”
Produkty i komponenty
Trudne do impregnacji
wielkość 
Modrzew syberyjski to gatunek znacznie lżejszy od większości gatunków drewna egzotycznego stosowanych na zewnątrz, jednak ze względu na swoje właściwości może być z powodzeniem stosowany w małej architekturze ogrodowej. 
Naturalnie występuje na znacznych obszarach leśnych lasów Rosji, ale rośnie również w Polsce. W międzynarodowym handlu najczęstszą nazwą tego gatunku, stosowaną w większości krajów, jest określenie siberian larch.
Fragment elewacji budynku z drewna modrzewia syberyjskiego. Fot. M. Szczęsna
Modrzew syberyjski jest drewnem lekkim, które po osiągnięciu wilgotności 12 proc. charakteryzuje się gęstością na poziomie 590 kg/m3. W porównaniu do modrzewia europejskiego, omawiane drewno ma podobne – średnie wartości skurczów, świadczące o średniej kurczliwości oraz umiarkowanej skłonności do paczenia się. Właściwości mechaniczne drewna modrzewia syberyjskiego, w porównaniu do europejskiego, są korzystniejsze. Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien wynosi średnio 65 MPa, a modrzewia europejskiego 53 MPa. Natomiast wytrzymałość na zginanie statyczne w pierwszym przypadku plasuje się na poziomie 112 MPa, a w drugim – na poziomie 84 MPa.

Korzystne parametry wytrzymałościowe zadecydowały o powodzeniu tego materiału zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Determinującym czynnikiem przydatności drewna modrzewia syberyjskiego do produkcji tarcicy, a następnie półfabrykatów jest wpływ wad drewna, takich jak sękatość, krzywizna, pęknięcia itp. Znaczna część drzewostanów modrzewiowych, rosnących w niesprzyjających warunkach klimatycznych i glebowych (przeważnie we wschodniej Syberii), wykazuje poważny stopień wadliwości, m.in. zgniliznę, zbieżystość, sękatość. Modrzew syberyjski pochodzący z tych rejonów wykorzystywany jest przede wszystkim w przerobie chemicznym. W Polsce drewno modrzewia syberyjskiego wykorzystywane jest najczęściej w małej architekturze ogrodowej w postaci pergol, altan czy płotów. W ostatnich latach zyskał uznanie jako materiał z przeznaczeniem na zewnętrzne elewacje budynków i do produkcji okien w formie tzw. kantówki oraz w postaci elementów do budowy tarasów, tzw. legarów i desek tarasowych.   
Magdalena Szczęsna, Agnieszka Jankowska

Trudne do impregnacji

Modrzew syberyjski to gatunek znacznie lżejszy od większości gatunków drewna egzotycznego stosowanych na zewnątrz, jednak ze względu na swoje właściwości może być z powodzeniem stosowany w małej architekturze ogrodowej. 
Naturalnie występuje na znacznych obszarach leśnych lasów Rosji, ale rośnie również w Polsce. W międzynarodowym handlu najczęstszą nazwą tego gatunku, stosowaną w większości krajów, jest określenie siberian larch.
Modrzew syberyjski jest drewnem lekkim, które po osiągnięciu wilgotności 12 proc. charakteryzuje się gęstością na poziomie 590 kg/m3. W porównaniu do modrzewia europejskiego, omawiane drewno ma podobne – średnie wartości skurczów, świadczące o średniej kurczliwości oraz umiarkowanej skłonności do paczenia się. Właściwości mechaniczne drewna modrzewia syberyjskiego, w porównaniu do europejskiego, są korzystniejsze. Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien wynosi średnio 65 MPa, a modrzewia europejskiego 53 MPa. Natomiast wytrzymałość na zginanie statyczne w pierwszym przypadku plasuje się na poziomie 112 MPa, a w drugim – na poziomie 84 MPa.

Korzystne parametry wytrzymałościowe zadecydowały o powodzeniu tego materiału zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Determinującym czynnikiem przydatności drewna modrzewia syberyjskiego do produkcji tarcicy, a następnie półfabrykatów jest wpływ wad drewna, takich jak sękatość, krzywizna, pęknięcia itp. Znaczna część drzewostanów modrzewiowych, rosnących w niesprzyjających warunkach klimatycznych i glebowych (przeważnie we wschodniej Syberii), wykazuje poważny stopień wadliwości, m.in. zgniliznę, zbieżystość, sękatość. Modrzew syberyjski pochodzący z tych rejonów wykorzystywany jest przede wszystkim w przerobie chemicznym. W Polsce drewno modrzewia syberyjskiego wykorzystywane jest najczęściej w małej architekturze ogrodowej w postaci pergol, altan czy płotów. W ostatnich latach zyskał uznanie jako materiał z przeznaczeniem na zewnętrzne elewacje budynków i do produkcji okien w formie tzw. kantówki oraz w postaci elementów do budowy tarasów, tzw. legarów i desek tarasowych.