Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

lubię to!
  Kontakt
   Wydawca
   Redakcja
  
  „...wszędzie tam, gdzie przerabia się drewno...”
Temat z bliska  |  Ochrona drewna i chemia w przemyśle drzewnym
Niezbędna cyrkulacja powietrza
wielkość 
Aby opakowania z drewna, w tym palety, mogły być użyte w międzynarodowym obrocie towarowym, muszą być poddane zabiegowi fumigacji bromkiem metylu lub obróbce termicznej, zmniejszającym ryzyko rozprzestrzeniania się szkodliwych organizmów. 
Wykonanie tych czynności pozwala producentowi spełnić zalecenia opracowane przez International Plant Protection Convention (IPPC), w formie standardu znanego jako ISPM 15.
Obróbka termiczna w rozumieniu tego dokumentu polega na wygrzewaniu drewna, by w jego rdzeniu, czyli w nawet najbardziej odległych od powierzchni obszarach, osiągnięta została temperatura co najmniej 56°C. Temperatura ta musi być utrzymana przez co najmniej 30 minut. Opakowanie drewniane poddane takiemu zabiegowi może być wówczas oznakowane literami HT (Heat Treatment).

Przeprowadzanie zabiegu HT ma na celu wyeliminowanie szkodliwych organizmów żerujących na drzewach i w drewnie na składnicach, nie ma natomiast na celu zabezpieczenia przed działaniem owadów czy grzybów pleśniowych atakujących wyroby drzewne. Dlatego zabieg obróbki termicznej według ISPM 15 warto łączyć z suszeniem komorowym KD (Kiln Drying), które ma charakter fitosanitarny. Oznakowanie tarcicy literami KD oznacza, że została ona wysuszona w suszarni do wilgotności poniżej 20 proc.

Doświadczeni producenci i użytkownicy drewnianych opakowań wiedzą, że wspomniane zabiegi nie zapobiegają zjawisku niekorzystnych zmian zabarwienia, niepowodujących istotnych zmian właściwości technicznych drewna, ale objawiających się w postaci sinizny i pleśnienia.
Palety zazwyczaj suszy się po zmontowaniu, czyli jednocześnie suszy się stosunkowo cienkie deski i wsporniki o znacznych wymiarach przekroju poprzecznego. Przy zbyt intensywnie prowadzonym procesie może wystąpić zjawisko zamknięcia znacznych ilości wilgoci w wewnętrznych warstwach wsporników. Jeśli takie niedosuszone palety zbyt wcześnie znajdą się w zamkniętym pomieszczeniu, może nastąpić gwałtowny rozwój grzybów pleśniowych i/lub siniznowych, gdyż zarodniki tych grzybów są niemal wszędzie.

– Najczęściej jednak bezpośrednią przyczyną wystąpienia problemu pleśnienia palet bądź innych opakowań z drewna są niewłaściwe warunki ich przechowywania – podkreśla Andrzej Noskowiak, kierownik Zakładu Badania i Zastosowań Drewna Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu. – Grzyby „lubią” pomieszczenia i warunki o tak zwanym „stojącym powietrzu”. Cyrkulacja powietrza czy przewiew działają na nie niekorzystnie, a nawet hamująco, dlatego lepiej jest magazynować opakowania drewniane w wiacie z zabezpieczeniem przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych niż w nawet najnowocześniejszej, ale szczelnie zamkniętej hali.

Jeśli opakowanie drewniane wykonane z tego samego drewna o wilgotności 18 proc. znajdzie się w pomieszczeniu: zamkniętym, źle lub zupełnie niewietrzonym, o wilgotności względnej powietrza powyżej 90 proc., to wilgotność drewna zacznie wzrastać i może ono szybko utracić suchy stan ochronny. Rozwój grzybów powodujących pleśnienie jest już wtedy tylko kwestią czasu. Częstym zjawiskiem jest przechowywanie palet na wolnym powietrzu, nie zawsze na utwardzonym i odpowiednio odwadnianym terenie. W takich przypadkach prawidłowo przeprowadzony proces obróbki termicznej, zgodnie ze standardem IPPC/ISPM 15, nawet w połączeniu z wysuszeniem drewna do wilgotności około 20 proc., nie gwarantuje uniknięcia kłopotów związanych z rozwojem grzybów wywołujących pleśnienie i sinizny drewna. 
Janusz Bekas
janusz.bekas@gpd24.pl
tel. 519 516 113

Niezbędna cyrkulacja powietrza

Aby opakowania z drewna, w tym palety, mogły być użyte w międzynarodowym obrocie towarowym, muszą być poddane zabiegowi fumigacji bromkiem metylu lub obróbce termicznej, zmniejszającym ryzyko rozprzestrzeniania się szkodliwych organizmów. Wykonanie tych czynności pozwala producentowi spełnić zalecenia opracowane przez International Plant Protection Convention (IPPC), w formie standardu znanego jako ISPM 15.
Obróbka termiczna w rozumieniu tego dokumentu polega na wygrzewaniu drewna, by w jego rdzeniu, czyli w nawet najbardziej odległych od powierzchni obszarach, osiągnięta została temperatura co najmniej 56°C. Temperatura ta musi być utrzymana przez co najmniej 30 minut. Opakowanie drewniane poddane takiemu zabiegowi może być wówczas oznakowane literami HT (Heat Treatment).

Przeprowadzanie zabiegu HT ma na celu wyeliminowanie szkodliwych organizmów żerujących na drzewach i w drewnie na składnicach, nie ma natomiast na celu zabezpieczenia przed działaniem owadów czy grzybów pleśniowych atakujących wyroby drzewne. Dlatego zabieg obróbki termicznej według ISPM 15 warto łączyć z suszeniem komorowym KD (Kiln Drying), które ma charakter fitosanitarny. Oznakowanie tarcicy literami KD oznacza, że została ona wysuszona w suszarni do wilgotności poniżej 20 proc.

Doświadczeni producenci i użytkownicy drewnianych opakowań wiedzą, że wspomniane zabiegi nie zapobiegają zjawisku niekorzystnych zmian zabarwienia, niepowodujących istotnych zmian właściwości technicznych drewna, ale objawiających się w postaci sinizny i pleśnienia.
Palety zazwyczaj suszy się po zmontowaniu, czyli jednocześnie suszy się stosunkowo cienkie deski i wsporniki o znacznych wymiarach przekroju poprzecznego. Przy zbyt intensywnie prowadzonym procesie może wystąpić zjawisko zamknięcia znacznych ilości wilgoci w wewnętrznych warstwach wsporników. Jeśli takie niedosuszone palety zbyt wcześnie znajdą się w zamkniętym pomieszczeniu, może nastąpić gwałtowny rozwój grzybów pleśniowych i/lub siniznowych, gdyż zarodniki tych grzybów są niemal wszędzie.

– Najczęściej jednak bezpośrednią przyczyną wystąpienia problemu pleśnienia palet bądź innych opakowań z drewna są niewłaściwe warunki ich przechowywania – podkreśla Andrzej Noskowiak, kierownik Zakładu Badania i Zastosowań Drewna Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu. – Grzyby „lubią” pomieszczenia i warunki o tak zwanym „stojącym powietrzu”. Cyrkulacja powietrza czy przewiew działają na nie niekorzystnie, a nawet hamująco, dlatego lepiej jest magazynować opakowania drewniane w wiacie z zabezpieczeniem przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych niż w nawet najnowocześniejszej, ale szczelnie zamkniętej hali.

Jeśli opakowanie drewniane wykonane z tego samego drewna o wilgotności 18 proc. znajdzie się w pomieszczeniu: zamkniętym, źle lub zupełnie niewietrzonym, o wilgotności względnej powietrza powyżej 90 proc., to wilgotność drewna zacznie wzrastać i może ono szybko utracić suchy stan ochronny. Rozwój grzybów powodujących pleśnienie jest już wtedy tylko kwestią czasu. Częstym zjawiskiem jest przechowywanie palet na wolnym powietrzu, nie zawsze na utwardzonym i odpowiednio odwadnianym terenie. W takich przypadkach prawidłowo przeprowadzony proces obróbki termicznej, zgodnie ze standardem IPPC/ISPM 15, nawet w połączeniu z wysuszeniem drewna do wilgotności około 20 proc., nie gwarantuje uniknięcia kłopotów związanych z rozwojem grzybów wywołujących pleśnienie i sinizny drewna.