Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

lubię to!
  Kontakt
   Wydawca
   Redakcja
  
  „...wszędzie tam, gdzie przerabia się drewno...”
Technika i technologia
Bezpieczne spinanie tarcicy
wielkość 
Proces pakowania w przemyśle drzewnym wiąże się z łączeniem różnych, często bardzo ciężkich produktów w zwarte ładunki. Pionowe spinanie takich ładunków wymaga stosowania materiałów o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Do pakowania produktów na czas transportu oraz składowania często używane są poliestrowe taśmy spinające (PET). Jedną z firm oferujących takie taśmy jest FAN-PAK Polska. 
Drzewne wyroby spięte taśmą PET z zastosowaniem łączenia zgrzewanego. fot. FAN-PAK Polska
Taśmy te cechuje wytrzymałość na rozrywanie, wydłużenie, stabilność wymiarowa, jakość powierzchni, gładkość krawędzi, pylenie, szablistość. Taśmy PET nie powodują uszkodzeń powierzchni spinanych towarów. Z uwagi na wysokie walory techniczne doskonale nadają się do spinania takich wyrobów drzewnych, jak konstrukcje dachowe, tarcica, płyty wiórowe, płyty MDF, laminaty czy naturalne, drewniane parkiety.
– Dzięki przemyślanej kombinacji wytrzymałości taśmy na rozrywanie i wskaźnika wydłużenia taśmy oraz wysokiej, powtarzalnej jakości, taśmy PET zapewniają bardzo skuteczne zabezpieczenie spiętego towaru – mówi Jacek Boryszewski, przedstawiciel firmy FAN-PAK Polska. – Żeby jednak stabilizacja ładunku była właściwa, trzeba pamiętać o kilku sprawach. Należy wybrać odpowiedni dla danej sytuacji sposób łączenia taśmy, zapewnić poprawny przebieg procesu spinania, a spięty ładunek powinien być odporny na obciążenia statyczne i dynamiczne.

Ważna jakość połączenia
Poprzez wybór odpowiedniego sposobu łączenia taśmy rozumie się wykonanie połączenia zgrzewanego (bez zapinki) bądź połączenia z zapinką. Na poprawny przebieg procesu spinania mają wpływ właściwie dobrana taśma oraz stan techniczny urządzenia spinającego. Nienależyty stan techniczny urządzeń spinających może powodować różne zakłócenia podczas procesu spinania, co skutkowałoby obniżeniem jakości wykonywanych połączeń, a co za tym idzie – negatywnym wpływem na późniejsze zachowywanie się spiętego ładunku. Wśród istotnych nieprawidłowości należy wymienić niekontrolowane luzowanie się napiętej taśmy w urządzeniu tuż przed wykonaniem połączenia oraz defekty w miejscu połączenia. Problem wad w miejscu połączenia jest szczególnie ważny w przypadku połączeń zgrzewanych. Zagrożeniami mogą być niepełny zgrzew, niedogrzanie lub przegrzanie zgrzewu.
– Niestety, praktyka pokazuje, że kwestia stanu technicznego urządzeń spinających jest niejednokrotnie niedoceniana, a czasami wręcz marginalizowana – mówi Jacek Boryszewski. – Jeśli spięty ładunek jest odporny na występujące obciążenia statyczne i dynamiczne, wówczas możemy mówić o należytym bezpieczeństwie podczas obsługi logistycznej.
Wśród taśm spinających poliestrowych oferowanych przez firmę FAN-PAK Polska dla przemysłu drzewnego są taśmy przystosowane do przenoszenia bardzo wysokich obciążeń (taśmy o szerokościach 16-32 mm), wysokich obciążeń (taśmy o szerokościach 13-19 mm) oraz typowych obciążeń (taśmy o szerokościach 13-16 mm). Mają one powierzchnię moletowaną, a w przypadku specjalnych wymagań ze strony urządzeń spinających – powierzchnię gładką.
Do spinania mniejszych ładunków, w których występujące obciążenia są mniejsze, można zastosować, po uprzednio przeprowadzonych testach, również taśmy spinające polipropylenowe o szerokościach 8-16 mm. Innym rozwiązaniem może być użycie taśm PET „miękkich”, które cechują duża wytrzymałość na rozrywanie oraz obciążenia statyczne i dynamiczne, ale można je łączyć jedynie zapinką.

Lepsze od taśm stalowych
– Taśmy spinające PET zapewniają więcej korzyści w porównaniu ze spotykanymi w branży drzewnej i tartacznej stalowymi taśmami spinającymi – dodaje przedstawiciel firmy. – Taśmy PET utrzymują wyższe napięcie i wykazują zdecydowanie większą udarność. Ich ciężar jest o połowę mniejszy niż ciężar stalowego zwoju, mimo że ich nawój jest większy. Zdecydowanie maleje ryzyko zranienia się podczas rozpakowywania ładunku spiętego taśmą PET, a ponadto taśmy PET w całości podlegają recyklingowi i przy ich stosowaniu nie występuje problem rdzewienia i przebarwiania spinanych ładunków.
Irena Muszałowska
irena.muszalowska@gpd24.pl
tel. 519 516 112

Bezpieczne spinanie tarcicy

Proces pakowania w przemyśle drzewnym wiąże się z łączeniem różnych, często bardzo ciężkich produktów w zwarte ładunki. Pionowe spinanie takich ładunków wymaga stosowania materiałów o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Do pakowania produktów na czas transportu oraz składowania często używane są poliestrowe taśmy spinające (PET). Jedną z firm oferujących takie taśmy jest FAN-PAK Polska. Taśmy te cechuje wytrzymałość na rozrywanie, wydłużenie, stabilność wymiarowa, jakość powierzchni, gładkość krawędzi, pylenie, szablistość. Taśmy PET nie powodują uszkodzeń powierzchni spinanych towarów. Z uwagi na wysokie walory techniczne doskonale nadają się do spinania takich wyrobów drzewnych, jak konstrukcje dachowe, tarcica, płyty wiórowe, płyty MDF, laminaty czy naturalne, drewniane parkiety.
– Dzięki przemyślanej kombinacji wytrzymałości taśmy na rozrywanie i wskaźnika wydłużenia taśmy oraz wysokiej, powtarzalnej jakości, taśmy PET zapewniają bardzo skuteczne zabezpieczenie spiętego towaru – mówi Jacek Boryszewski, przedstawiciel firmy FAN-PAK Polska. – Żeby jednak stabilizacja ładunku była właściwa, trzeba pamiętać o kilku sprawach. Należy wybrać odpowiedni dla danej sytuacji sposób łączenia taśmy, zapewnić poprawny przebieg procesu spinania, a spięty ładunek powinien być odporny na obciążenia statyczne i dynamiczne.

Ważna jakość połączenia
Poprzez wybór odpowiedniego sposobu łączenia taśmy rozumie się wykonanie połączenia zgrzewanego (bez zapinki) bądź połączenia z zapinką. Na poprawny przebieg procesu spinania mają wpływ właściwie dobrana taśma oraz stan techniczny urządzenia spinającego. Nienależyty stan techniczny urządzeń spinających może powodować różne zakłócenia podczas procesu spinania, co skutkowałoby obniżeniem jakości wykonywanych połączeń, a co za tym idzie – negatywnym wpływem na późniejsze zachowywanie się spiętego ładunku. Wśród istotnych nieprawidłowości należy wymienić niekontrolowane luzowanie się napiętej taśmy w urządzeniu tuż przed wykonaniem połączenia oraz defekty w miejscu połączenia. Problem wad w miejscu połączenia jest szczególnie ważny w przypadku połączeń zgrzewanych. Zagrożeniami mogą być niepełny zgrzew, niedogrzanie lub przegrzanie zgrzewu.
– Niestety, praktyka pokazuje, że kwestia stanu technicznego urządzeń spinających jest niejednokrotnie niedoceniana, a czasami wręcz marginalizowana – mówi Jacek Boryszewski. – Jeśli spięty ładunek jest odporny na występujące obciążenia statyczne i dynamiczne, wówczas możemy mówić o należytym bezpieczeństwie podczas obsługi logistycznej.
Wśród taśm spinających poliestrowych oferowanych przez firmę FAN-PAK Polska dla przemysłu drzewnego są taśmy przystosowane do przenoszenia bardzo wysokich obciążeń (taśmy o szerokościach 16-32 mm), wysokich obciążeń (taśmy o szerokościach 13-19 mm) oraz typowych obciążeń (taśmy o szerokościach 13-16 mm). Mają one powierzchnię moletowaną, a w przypadku specjalnych wymagań ze strony urządzeń spinających – powierzchnię gładką.
Do spinania mniejszych ładunków, w których występujące obciążenia są mniejsze, można zastosować, po uprzednio przeprowadzonych testach, również taśmy spinające polipropylenowe o szerokościach 8-16 mm. Innym rozwiązaniem może być użycie taśm PET „miękkich”, które cechują duża wytrzymałość na rozrywanie oraz obciążenia statyczne i dynamiczne, ale można je łączyć jedynie zapinką.

Lepsze od taśm stalowych
– Taśmy spinające PET zapewniają więcej korzyści w porównaniu ze spotykanymi w branży drzewnej i tartacznej stalowymi taśmami spinającymi – dodaje przedstawiciel firmy. – Taśmy PET utrzymują wyższe napięcie i wykazują zdecydowanie większą udarność. Ich ciężar jest o połowę mniejszy niż ciężar stalowego zwoju, mimo że ich nawój jest większy. Zdecydowanie maleje ryzyko zranienia się podczas rozpakowywania ładunku spiętego taśmą PET, a ponadto taśmy PET w całości podlegają recyklingowi i przy ich stosowaniu nie występuje problem rdzewienia i przebarwiania spinanych ładunków.