Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

lubię to!
  Kontakt
   Wydawca
   Redakcja
  
  „...wszędzie tam, gdzie przerabia się drewno...”
Z kraju
Sortowanie kłód wpływa na efektywność tartaków
wielkość 
Proces sortowania kłód jest w tartaku procesem kluczowym, jednym z najważniejszych w całej produkcji tartacznej. Jak wynika z badania przeprowadzonego niedawno w jednym z zakładów spółki Poltarex przez zespół z Katedry Mechanicznej Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego pod kierownictwem prof. Gintera J. Hruzika – jest to wpływ niebagatelny, skoro dokładne rozsortowywanie kłód pozwala w niektórych wyrobach na uzyskanie wzrostu efektywności o ponad 30 proc. 
Sortowanie kłód jest w tartaku procesem kluczowym, mającym duży wpływ na efektywność produkcji. fot. Janusz Bekas
– Postanowiliśmy przeprowadzić takie badania na nowo postawionej linii manipulacji i sortowania kłód czeskiej firmy Drevostroj w jednym z zakładów firmy Poltarex – mówił dr inż. Viktor Gotych z Katedry Mechanicznej Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego podczas Forum Ekonomicznego w Laskach. – W tym zakładzie została uruchomiona dosyć nowoczesna linia sortownicza wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia skaningowe i programy sterujące tą linią znanej firmy Microtec. Oczekiwaliśmy więc dobrych efektów, tymczasem końcowe wnioski nie są dla nowej linii nadto przychylne.
Badania dotyczyły ustalenia wskaźników efektywności produkcji sześciu wybranych wyrobów, charakterystycznych dla tego zakładu. Analizie poddano produkcję krawędziaka o wymiarach 115 x 115 mm x 2,1 m z kłód o średnicach w cieńszym końcu 17-19 cm, elementu basenu o wymiarach 45 x 145 mm x 3 m, produkowanego z kłód o średnicach 20-22 cm, deski tarasowej modrzewiowej 28 x 120 mm x 3 m – również z kłód o średnicy 20-22 cm oraz elementu basenu 52 x 157 mm x 3 m, deski tarasowej 25 x 145 mm x 3 m i elementu wiat garażowych 30 x 155 mm x 3 m – z kłód o średnicach 23-24 cm.
Do produkcji tych sortymentów wykorzystywane były kłody o podanych średnicach z odpowiedniej kwatery w linii sortowniczej.

Wydajności obniżone o 5-8 proc.
– W czasie naszych badań przeanalizowaliśmy dokładność rozsortowywania dłużyc i kłód przez tę dość nowoczesną, automatyczną linię i kierowania ich do odpowiedniej kwatery – mówi Viktor Gotych. – Okazało się, że w tej kwaterze, w której powinny się znaleźć kłody o średnicy w cieńszym końcu w przedziale 17-19 cm, były również rozsortowane kłody mieszczące się poza tym przedziałem nominalnym. Policzyliśmy je i okazało się, że 5 kłód ma średnicę 17 cm, 14 kłód – 17,5 cm, 24 kłody – 18 cm, 13 kłód – 18,5 cm, a 15 kłód – 19 cm. Poza tym przedziałem znalazło się 9 kłód o średnicy 16,5 cm oraz 20 kłód o wymiarze od 19,5 do 20,5 cm. W wyniku takiego rozsortowania kłód i następnie ich przerobu na konkretny wyrób, uzyskaliśmy wskaźniki wydajności tarcicy głównej, czyli elementu podstawowego – 41,7 proc., tarcicy bocznej – 56,93 proc. i wydajność całkowitą 46,15 proc. Gdyby kłody były dokładnie rozsortowane, można by uzyskać znacznie wyższą wydajność tarcicy głównej, która mogłaby wzrosnąć o prawie 5 proc.
Do produkcji elementów basenów o wymiarach 45 x 145 mm x 3 m wykorzystywane są w tym tartaku kłody o średnicach w cieńszym końcu 20-22 cm. Okazało się, że w rzeczywistości linia sortownicza rozsortowuje do określonej kwatery również kłody poza tym przedziałem nominalnym. W konsekwencji powoduje to, że przy produkcji tego sortymentu wydajność rzeczywista tarcicy głównej wynosi 28,7 proc., natomiast teoretyczna wydajność tarcicy głównej, w przypadku prawidłowego rozsortowania kłód, mogłaby wzrosnąć o ponad 7 proc.
Kłody sosnowe o średnicach w cieńszym końcu 20-22 cm wykorzystywane są też do produkcji desek tarasowych o wymiarach 28 x 120 mm x 3 m. Niedokładność rozsortowania znowu powoduje obniżenie wydajności o ponad 5 proc.
Podobną niedokładność rozsortowania stwierdzono w kwaterze na kłody o średnicach w cieńszym końcu od 23 do 24 cm. Uzyskana wydajność rzędu 43,85 proc. mogłaby być prawie o 8 proc. wyższa, gdyby kłody były rozsortowane prawidłowo.

Straty do wyeliminowania
Zbiorcze zestawienie wszystkich pomiarów przeprowadzonych na tej linii, po przeanalizowaniu wszystkich kwater o określonym przedziale nominalnym średnic pod względem wymiarów długości nominalnej, ilości kłód prawidłowo rozsortowanych, udziału ilościowego prawidłowo rozsortowanych kłód oraz ich miąższości, jest bezlitosne dla dokładności sortowania kłód przez linię wspomnianego dostawcy. Udział masy prawidłowo rozsortowanych kłód waha się w granicach od 52 do 92 proc.
Na podstawie wskaźników produkcji sześciu wyrobów określono rzeczywistą wartość tarcicy głównej. We wszystkich przypadkach teoretyczna wartość wydajności, którą można by uzyskać, jest znacznie wyższa niż wartość rzeczywista. Po przeliczeniu tych wskaźników na wartości finansowe okazało się, jak ważne jest dokładne rozsortowywanie kłód.
– W niektórych wyrobach tartak mógłby uzyskać wzrost efektywności o ponad 30 proc., gdyby kłody były rozsortowane prawidłowo – wylicza Viktor Gotych. – A przecież jest to dość nowoczesna linia sortownicza, wyposażona w najnowocześniejsze systemy skaningowe i programy sterujące sortowaniem kłód. Można więc sobie wyobrazić skalę strat ponoszonych w tartakach posiadających przestarzałe linie sortownicze. Wydaje się, że mamy do czynienia z ogromną możliwością podwyższenia wskaźników wydajności i efektywności przerobu drewna, jeśli zacznie się bardziej rzetelnie podchodzić do operacji sortowania kłód.
Janusz Bekas
janusz.bekas@gpd24.pl
tel. 519 516 113

Sortowanie kłód wpływa na efektywność tartaków

Proces sortowania kłód jest w tartaku procesem kluczowym, jednym z najważniejszych w całej produkcji tartacznej. Jak wynika z badania przeprowadzonego niedawno w jednym z zakładów spółki Poltarex przez zespół z Katedry Mechanicznej Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego pod kierownictwem prof. Gintera J. Hruzika – jest to wpływ niebagatelny, skoro dokładne rozsortowywanie kłód pozwala w niektórych wyrobach na uzyskanie wzrostu efektywności o ponad 30 proc. – Postanowiliśmy przeprowadzić takie badania na nowo postawionej linii manipulacji i sortowania kłód czeskiej firmy Drevostroj w jednym z zakładów firmy Poltarex – mówił dr inż. Viktor Gotych z Katedry Mechanicznej Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego podczas Forum Ekonomicznego w Laskach. – W tym zakładzie została uruchomiona dosyć nowoczesna linia sortownicza wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia skaningowe i programy sterujące tą linią znanej firmy Microtec. Oczekiwaliśmy więc dobrych efektów, tymczasem końcowe wnioski nie są dla nowej linii nadto przychylne.
Badania dotyczyły ustalenia wskaźników efektywności produkcji sześciu wybranych wyrobów, charakterystycznych dla tego zakładu. Analizie poddano produkcję krawędziaka o wymiarach 115 x 115 mm x 2,1 m z kłód o średnicach w cieńszym końcu 17-19 cm, elementu basenu o wymiarach 45 x 145 mm x 3 m, produkowanego z kłód o średnicach 20-22 cm, deski tarasowej modrzewiowej 28 x 120 mm x 3 m – również z kłód o średnicy 20-22 cm oraz elementu basenu 52 x 157 mm x 3 m, deski tarasowej 25 x 145 mm x 3 m i elementu wiat garażowych 30 x 155 mm x 3 m – z kłód o średnicach 23-24 cm.
Do produkcji tych sortymentów wykorzystywane były kłody o podanych średnicach z odpowiedniej kwatery w linii sortowniczej.

Wydajności obniżone o 5-8 proc.
– W czasie naszych badań przeanalizowaliśmy dokładność rozsortowywania dłużyc i kłód przez tę dość nowoczesną, automatyczną linię i kierowania ich do odpowiedniej kwatery – mówi Viktor Gotych. – Okazało się, że w tej kwaterze, w której powinny się znaleźć kłody o średnicy w cieńszym końcu w przedziale 17-19 cm, były również rozsortowane kłody mieszczące się poza tym przedziałem nominalnym. Policzyliśmy je i okazało się, że 5 kłód ma średnicę 17 cm, 14 kłód – 17,5 cm, 24 kłody – 18 cm, 13 kłód – 18,5 cm, a 15 kłód – 19 cm. Poza tym przedziałem znalazło się 9 kłód o średnicy 16,5 cm oraz 20 kłód o wymiarze od 19,5 do 20,5 cm. W wyniku takiego rozsortowania kłód i następnie ich przerobu na konkretny wyrób, uzyskaliśmy wskaźniki wydajności tarcicy głównej, czyli elementu podstawowego – 41,7 proc., tarcicy bocznej – 56,93 proc. i wydajność całkowitą 46,15 proc. Gdyby kłody były dokładnie rozsortowane, można by uzyskać znacznie wyższą wydajność tarcicy głównej, która mogłaby wzrosnąć o prawie 5 proc.
Do produkcji elementów basenów o wymiarach 45 x 145 mm x 3 m wykorzystywane są w tym tartaku kłody o średnicach w cieńszym końcu 20-22 cm. Okazało się, że w rzeczywistości linia sortownicza rozsortowuje do określonej kwatery również kłody poza tym przedziałem nominalnym. W konsekwencji powoduje to, że przy produkcji tego sortymentu wydajność rzeczywista tarcicy głównej wynosi 28,7 proc., natomiast teoretyczna wydajność tarcicy głównej, w przypadku prawidłowego rozsortowania kłód, mogłaby wzrosnąć o ponad 7 proc.
Kłody sosnowe o średnicach w cieńszym końcu 20-22 cm wykorzystywane są też do produkcji desek tarasowych o wymiarach 28 x 120 mm x 3 m. Niedokładność rozsortowania znowu powoduje obniżenie wydajności o ponad 5 proc.
Podobną niedokładność rozsortowania stwierdzono w kwaterze na kłody o średnicach w cieńszym końcu od 23 do 24 cm. Uzyskana wydajność rzędu 43,85 proc. mogłaby być prawie o 8 proc. wyższa, gdyby kłody były rozsortowane prawidłowo.

Straty do wyeliminowania
Zbiorcze zestawienie wszystkich pomiarów przeprowadzonych na tej linii, po przeanalizowaniu wszystkich kwater o określonym przedziale nominalnym średnic pod względem wymiarów długości nominalnej, ilości kłód prawidłowo rozsortowanych, udziału ilościowego prawidłowo rozsortowanych kłód oraz ich miąższości, jest bezlitosne dla dokładności sortowania kłód przez linię wspomnianego dostawcy. Udział masy prawidłowo rozsortowanych kłód waha się w granicach od 52 do 92 proc.
Na podstawie wskaźników produkcji sześciu wyrobów określono rzeczywistą wartość tarcicy głównej. We wszystkich przypadkach teoretyczna wartość wydajności, którą można by uzyskać, jest znacznie wyższa niż wartość rzeczywista. Po przeliczeniu tych wskaźników na wartości finansowe okazało się, jak ważne jest dokładne rozsortowywanie kłód.
– W niektórych wyrobach tartak mógłby uzyskać wzrost efektywności o ponad 30 proc., gdyby kłody były rozsortowane prawidłowo – wylicza Viktor Gotych. – A przecież jest to dość nowoczesna linia sortownicza, wyposażona w najnowocześniejsze systemy skaningowe i programy sterujące sortowaniem kłód. Można więc sobie wyobrazić skalę strat ponoszonych w tartakach posiadających przestarzałe linie sortownicze. Wydaje się, że mamy do czynienia z ogromną możliwością podwyższenia wskaźników wydajności i efektywności przerobu drewna, jeśli zacznie się bardziej rzetelnie podchodzić do operacji sortowania kłód.