Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

lubię to!
  Kontakt
   Wydawca
   Redakcja
  
  „...wszędzie tam, gdzie przerabia się drewno...”
Temat z bliska  |  Drewniane konstrukcje
Wytrzymałość i nośność zgodna z normami
wielkość 
Rosnąca popularność konstrukcji drewnianych powoduje zapotrzebowanie na sprawne i wydajne oprogramowanie do ich projektowania, a w szczególności obliczeń wytrzymałości i nośności. Firma ArCADiasoft oferuje programy wspomagające architektów i konstruktorów w projektowaniu konstrukcji drewnianych. Do znanego od wielu lat programu Konstruktor, dołączył w ostatnim czasie program Rama R3D3.
Moduł InterDrewno umożliwia wymiarowanie według normy PN-B-03150:2000 Az1 i Az2. fot. ArCADiasoft
Rama R3D3 służy do przeprowadzania obliczeń statycznych i wymiarowania płaskich oraz przestrzennych układów prętowych. Głównym założeniem programu jest możliwość wygodnego, graficznego wprowadzania danych, dlatego jest on niezwykle prosty i intuicyjny – geometrię układu można zdefiniować, używając wyłącznie myszki.
W zakresie obciążeń program umożliwia definiowanie obciążeń przęsłowych prostokątnych i trapezowych przyłożonych do całości pręta, poprzecznych i podłużnych. Obciążenia skupione w postaci siły lub momentu można przykładać do węzłów. Program umożliwia również definiowanie osiadania podpór. W trakcie wykonywania obliczeń program Rama R3D3 może automatycznie uwzględniać ciężar własny konstrukcji.
Program wykonuje obliczenia statyczne przestrzennych układów prętowych o stałym przekroju pręta na długości. Obliczenia i prezentacja wyników odbywają się w czasie rzeczywistym. Wyniki prezentowane są na ekranie w postaci graficznej oraz numerycznej. Widok układu można płynnie powiększać i obracać – można go obejrzeć z dowolnego położenia. Aby obejrzeć wyniki dla konkretnego pręta, wystarczy na niego kliknąć myszką. Do znalezienia wartości sił lub przemieszczeń w określonym punkcie służy wygodny suwak, jednak dokładne położenie punktu można wprowadzić również bezpośrednio z klawiatury. Dane wprowadzone w programie oraz wyniki obliczeń układu można przedstawić w postaci raportu i zapisać na dysku w celu późniejszej obróbki lub wydrukowania.
Program Rama R3D3 współpracuje z aplikacjami typu CAD i systemem ArCADia-ARCHITEKTURA. W programie zawarta jest biblioteka elementów drewnianych. Program umożliwia łatwe wprowadzanie płaskich i przestrzennych układów, niewielkich, złożonych z kilku elementów, jak i dużych struktur 3D zawierających setki węzłów. Dzięki temu możliwe jest liczenie takich układów konstrukcyjnych, jak na przykład ramy wielokondygnacyjne i wielonawowe, kratownice płaskie i przestrzenne, wieże kratowe, powierzchniowe struktury prętowe, ruszty prętowe. Program umożliwia współpracę z modułami wymiarującymi.

Generator więźby dachowej
Najnowszym rozwiązaniem, które ArCADiasoft wprowadziła do swoich programów, jest Generator konstrukcji dachu w programie Rama 3D 10.0. Potrafi on automatycznie wygenerować przestrzenną konstrukcję więźby dachowej przez pobranie danych z systemu ArCADia. Kształt dachu wczytywany jest do generatora w programie Rama R3D3 z pliku xproject utworzonego na podstawie automatycznie generowanego modelu dachu w programie ArCADia-ARCHITEKTURA. Model taki zawiera podstawowe informacje o kształcie i spadkach wszystkich połaci dachu, połaciowych otworach okiennych, przejściach kominów, facjatkach. Generator wykonuje automatycznie rozkład elementów konstrukcyjnych na wszystkich wybranych połaciach. Schemat statyczny, uzupełniony przez użytkownika o ewentualne elementy poprzeczne dachu i obciążenia, stanowi podstawę do dalszych obliczeń statycznych i wymiarowania poszczególnych elementów dachu w programie Rama R3D3. Generator konstrukcji dachu działa dla dowolnego kształtu dachu zdefiniowanego w systemie ArCADia.

Moduły do wymiarowania
Z programem Rama R3D3 współpracują dwa moduły wymiarujące. Pierwszy – InterDrewno – jest zgodny z polskimi normami PN, drugi zaś – EuroDrewno – wymiaruje według Eurokodów.
Oba moduły umożliwiają wymiarowanie przestrzennych konstrukcji drewnianych o przekrojach prostokątnych, z drewna litego i klejonego, w jedno- i dwukierunkowym stanie naprężenia, z uwzględnieniem momentu skręcającego. Moduły pozwalają na wymiarowanie pojedynczych prętów, grupy prętów współliniowych i zbliżonych do współliniowych (o zmianie kąta poniżej 5 stopni). Użytkownik może tworzyć dowolne definicje typu wymiarowania (współczynniki wyboczenia, osłabienia przekroju, ugięcie dopuszczalne i inne parametry), których następnie może użyć w dowolnym projekcie. Odrębnie sprawdzane są naprężenia normalne i styczne w przekroju elementu. Użytkownik ma dodatkowo możliwość przeprowadzenia wymiarowania w dowolnych wskazanych punktach elementu dla wszystkich obwiedni lub dla jednej wybranej. Moduł wykonuje raport z wymiarowania w formacie RTF, w formie obliczeń ręcznych, zawierających wszystkie wyniki pośrednie.   
Małgorzata Gackowska
malgorzata.gackowska@gpd24.pl
tel. 607 373 966


Wytrzymałość i nośność zgodna z normami

Rosnąca popularność konstrukcji drewnianych powoduje zapotrzebowanie na sprawne i wydajne oprogramowanie do ich projektowania, a w szczególności obliczeń wytrzymałości i nośności. Firma ArCADiasoft oferuje programy wspomagające architektów i konstruktorów w projektowaniu konstrukcji drewnianych. Do znanego od wielu lat programu Konstruktor, dołączył w ostatnim czasie program Rama R3D3.Rama R3D3 służy do przeprowadzania obliczeń statycznych i wymiarowania płaskich oraz przestrzennych układów prętowych. Głównym założeniem programu jest możliwość wygodnego, graficznego wprowadzania danych, dlatego jest on niezwykle prosty i intuicyjny – geometrię układu można zdefiniować, używając wyłącznie myszki.
W zakresie obciążeń program umożliwia definiowanie obciążeń przęsłowych prostokątnych i trapezowych przyłożonych do całości pręta, poprzecznych i podłużnych. Obciążenia skupione w postaci siły lub momentu można przykładać do węzłów. Program umożliwia również definiowanie osiadania podpór. W trakcie wykonywania obliczeń program Rama R3D3 może automatycznie uwzględniać ciężar własny konstrukcji.
Program wykonuje obliczenia statyczne przestrzennych układów prętowych o stałym przekroju pręta na długości. Obliczenia i prezentacja wyników odbywają się w czasie rzeczywistym. Wyniki prezentowane są na ekranie w postaci graficznej oraz numerycznej. Widok układu można płynnie powiększać i obracać – można go obejrzeć z dowolnego położenia. Aby obejrzeć wyniki dla konkretnego pręta, wystarczy na niego kliknąć myszką. Do znalezienia wartości sił lub przemieszczeń w określonym punkcie służy wygodny suwak, jednak dokładne położenie punktu można wprowadzić również bezpośrednio z klawiatury. Dane wprowadzone w programie oraz wyniki obliczeń układu można przedstawić w postaci raportu i zapisać na dysku w celu późniejszej obróbki lub wydrukowania.
Program Rama R3D3 współpracuje z aplikacjami typu CAD i systemem ArCADia-ARCHITEKTURA. W programie zawarta jest biblioteka elementów drewnianych. Program umożliwia łatwe wprowadzanie płaskich i przestrzennych układów, niewielkich, złożonych z kilku elementów, jak i dużych struktur 3D zawierających setki węzłów. Dzięki temu możliwe jest liczenie takich układów konstrukcyjnych, jak na przykład ramy wielokondygnacyjne i wielonawowe, kratownice płaskie i przestrzenne, wieże kratowe, powierzchniowe struktury prętowe, ruszty prętowe. Program umożliwia współpracę z modułami wymiarującymi.

Generator więźby dachowej
Najnowszym rozwiązaniem, które ArCADiasoft wprowadziła do swoich programów, jest Generator konstrukcji dachu w programie Rama 3D 10.0. Potrafi on automatycznie wygenerować przestrzenną konstrukcję więźby dachowej przez pobranie danych z systemu ArCADia. Kształt dachu wczytywany jest do generatora w programie Rama R3D3 z pliku xproject utworzonego na podstawie automatycznie generowanego modelu dachu w programie ArCADia-ARCHITEKTURA. Model taki zawiera podstawowe informacje o kształcie i spadkach wszystkich połaci dachu, połaciowych otworach okiennych, przejściach kominów, facjatkach. Generator wykonuje automatycznie rozkład elementów konstrukcyjnych na wszystkich wybranych połaciach. Schemat statyczny, uzupełniony przez użytkownika o ewentualne elementy poprzeczne dachu i obciążenia, stanowi podstawę do dalszych obliczeń statycznych i wymiarowania poszczególnych elementów dachu w programie Rama R3D3. Generator konstrukcji dachu działa dla dowolnego kształtu dachu zdefiniowanego w systemie ArCADia.

Moduły do wymiarowania
Z programem Rama R3D3 współpracują dwa moduły wymiarujące. Pierwszy – InterDrewno – jest zgodny z polskimi normami PN, drugi zaś – EuroDrewno – wymiaruje według Eurokodów.
Oba moduły umożliwiają wymiarowanie przestrzennych konstrukcji drewnianych o przekrojach prostokątnych, z drewna litego i klejonego, w jedno- i dwukierunkowym stanie naprężenia, z uwzględnieniem momentu skręcającego. Moduły pozwalają na wymiarowanie pojedynczych prętów, grupy prętów współliniowych i zbliżonych do współliniowych (o zmianie kąta poniżej 5 stopni). Użytkownik może tworzyć dowolne definicje typu wymiarowania (współczynniki wyboczenia, osłabienia przekroju, ugięcie dopuszczalne i inne parametry), których następnie może użyć w dowolnym projekcie. Odrębnie sprawdzane są naprężenia normalne i styczne w przekroju elementu. Użytkownik ma dodatkowo możliwość przeprowadzenia wymiarowania w dowolnych wskazanych punktach elementu dla wszystkich obwiedni lub dla jednej wybranej. Moduł wykonuje raport z wymiarowania w formacie RTF, w formie obliczeń ręcznych, zawierających wszystkie wyniki pośrednie.