Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

lubię to!
  Kontakt
   Wydawca
   Redakcja
  
  „...wszędzie tam, gdzie przerabia się drewno...”
Produkty i komponenty
LVL z fornirów drewna bukowego
wielkość 
Przygotowanie drewna liściastego do celów budowlanych uważa się za zbyt wymagające i kosztowne. Znalazła się jednak firma, która postanowiła to zmienić i wyprodukować atrakcyjny produkt budowlany, charakteryzujący się wysokimi parametrami, który jednocześnie jest konkurencyjny cenowo dzięki efektywnej technologii i optymalnemu wkładowi materiałowemu.
Belki ze sklejonych lameli (z lewej) i belki z płyty typu S.fot. Janusz Bekas
Tą odważną i innowacyjną firmą jest niemiecki Pollmeier, dla którego zespół naukowców opracował zupełnie nową technologię, pozwalającą na ma¬sową produkcję wysokojakościowego bukowego drewna klejonego warstwowo z fornirów typu LVL do stosowania na konstrukcje nośne. Do polskich składów drzewnych trafiają właśnie oferty zakupu nowego produktu, który nazwano BauBuche. Próbki tego interesującego produktu można było zobaczyć podczas lutowych targów Interbud w Łodzi na stoisku spółki Sopexim.

Produkcja w jednym ciągu
W najnowo¬cześniejszym w Europie zakładzie Furnierwerkstoffe w Creuzburgu drewno jest skrawane obwodowo i niemal bez odpadów prze¬twarzane na innowacyjny produkt do celów budow¬lanych. Cała produkcja odbywa się na jednym ciągu - od surowca w postaci kłody bukowej, po gotowy produkt BauBuche w postaci płyt, belek budowlanych lub paneli meblowych.
Dzięki swojej wyjątkowo wysokiej wytrzymałości nowy produkt można zastosować w elemen¬tach nośnych o znacznie mniejszych przekrojach w porównaniu do elementów z drewna iglaste¬go. Wysoka jakość powierzchni pozwala ponadto na zastosowanie BauBuche do aplikacji dekoracyjnych.

Forniry klejone warstwowo
Drewno klejone warstwowo z fornirów jest dostępne jako pły¬ta S, w której włókna wszystkich warstw przebiegają równolegle względem siebie oraz jako płyta Q, w której około 20 proc. warstw przebiega prostopadle względem pozostałych. Płyta S jest używana głównie do budo¬wy prętowych elementów kon¬strukcyjnych, natomiast płyta Q - do elementów konstrukcyjnych powierzchniowych, np. ścien¬nych wielkowymiarowych o wysokiej odporności na pacze¬nie.
Płyty typu S i Q mogą mieć grubość 40, 60 i 80 mm oraz szerokość w zakresie 100-1850 mm i długość standardową do 18 m, ale na zamówienie mogą być wykonywane dłuższe. Wysokie walory wizualne płyt z drewna bukowego są uwidocznione dzięki obróbce poprzez szlifowanie.

Belki z płyt
Natomiast belki BauBuche wykonane z fornirów o równoległym przebiegu włókien umożliwiają budowę smukłych konstrukcji zdolnych do przeno¬szenia dużych obciążeń. Jak podaje producent, belki o niewielkim przekroju do 80 mm szerokości mogą być wykonane z płyty typu S. W tej wersji na po¬wierzchniach bocznych belki wi¬doczny jest rysunek drewna bukowego, a na powierzchniach wąskich występuje prostoliniowy rysu¬nek warstw fornirów. Belki o szerokości od 50 mm do 300 mm są produkowane z rozkrojonej na lamele płyty typu S o grubości 40 mm. Sklejone w całość two¬rzą belkę, której powierzchnie boczne pokazują prostoliniowy rysunek warstw fornirów, a po¬wierzchnie poziome - rysunek drewna bukowego.
Producent oferuje belki z płyty typu S o szerokości 40, 60 i 80 mm, wysokości w zakresie 100-1000 mm i o długości do 18 m lub dłuższej na zamówienie.
Wytwarzane są też belki ze sklejonych lameli o szerokości 50-300 mm, wysokości 120-600 mm, a na zlecenie nawet o wysokości do 1360 mm.

Panele szerokiego przeznaczenia
Trzecim dostępnym produktem są panele, w których warstwy forniru przebiegają prostopadle do płaszczyzny płyty. Dosko¬nale więc nadają się na płyty stołu i wytrzymałe płyty robocze, okła¬dziny ścian, stopnie schodów czy podłogi o odporności rów¬nej podłogom przemysłowym. Panele BauBuche mogą być uszlachetniane jak lite drewno. Są oferowane w grubości 3-50 mm, szerokości 80-680 mm oraz w standardowej długości 8 m.

Szerokie możliwości zastosowania
BauBuche dzięki zaawansowanej technologii pozwala zachować morfologię oraz walory drewna i mimo mniejszego ciężaru własnego od elementów wykonanych z drewna iglastego, przenosi większe obciążenia.
- To idealny produkt dla budownictwa - zachwala przedstawiciel firmy Sopexim - ponieważ BauBuche ma szerokie możliwości zastosowania, od krótkich elementów konstrukcyjnych do wielkowymiarowych, aż do 18 m długości. Jego cena jest wyższa niż drewna litego, ale dzięki wysokiej wytrzymałości pozwala na projektowanie elementów konstrukcyjnych o zmniejszonych wymiarach, co prowadzi do redukcji zużycia materiału i obniżenia kosztów, a jednocześnie zwiększenia zagospodarowywanej przestrzeni budynku. BauBuche wyróżnia się optyką prostoliniowego układu fornirów o grubości 3,7 mm oraz niezwykłą jakością powierzchni. Ten LVL obrabia się jak lite drewno, a zapewnia on nowe możliwo¬ści optyczne i wytrzymałościowe, zaś dzięki dużej gęstości i jednorodności materiałowej pozwala na redukcję liczby łączników, co powoduje spadek kosztów. To wszystko sprawia, że BauBuche jest konkurencyjne cenowo dzięki efektywnej technologii i optymalnemu wkładowi materiałowemu.

Jest zezwolenie nadzoru budowlanego
Niemiecki produkt ma zezwolenie nadzoru budowlanego (Deutsches Institut für Bautechnik), wydane na panele 21.08.2013 r., a na belki - 2.12.2013 r.
Z przeprowadzonych badań wynika, że w porównaniu z innymi materiałami drzewnymi cechuje się wyższą wytrzymałością na zginanie, gęstością oraz modułem sprężystości.
Producent zapewnia, że produkt ma wilgotność w granicach 8-10 proc, zaś pęcznienie i kurczenie przy zmianie wilgotności nie przekracza 1 proc. i wynosi wzdłuż włókien fornirów - 0,01, a prostopadle do włókien - 0,32. Wysoka jest jego odporność ogniowa, albowiem posiada klasę ogniową E wg EN 13501:2007 + A1:2009, a szybkość spalania wg DIN EN 1995-1-2: wynosi:
β0 = 0,65 mm/min i βn = 0,7 mm/min. Jeśli chodzi o zawartość formaldehydu, to spełnia wymagania klasy E1.

Mniejsze przekroje do analogicznych obciążeń
Atrakcyjnie wygląda porównanie walorów BauBuche z drewnem świerkowym klejonym warstwowo w konstrukcjach szkieletowych. BauBuche dzięki wyższej wytrzymałości i gęstości umożliwia przenoszenie tych samych obciążeń przy znacznie mniejszym przekroju belki. Potwierdzają to też charakterystyczne parametry wytrzymałości i sztywności oraz charakterystyczna gęstość produktów o wzdłużnym przebiegu włókien oraz poprzecznym przebiegu włókien warstw fornirów. 
Janusz Bekas
janusz.bekas@gpd24.pl
tel. 519 516 113

LVL z fornirów drewna bukowego

Przygotowanie drewna liściastego do celów budowlanych uważa się za zbyt wymagające i kosztowne. Znalazła się jednak firma, która postanowiła to zmienić i wyprodukować atrakcyjny produkt budowlany, charakteryzujący się wysokimi parametrami, który jednocześnie jest konkurencyjny cenowo dzięki efektywnej technologii i optymalnemu wkładowi materiałowemu.Tą odważną i innowacyjną firmą jest niemiecki Pollmeier, dla którego zespół naukowców opracował zupełnie nową technologię, pozwalającą na ma¬sową produkcję wysokojakościowego bukowego drewna klejonego warstwowo z fornirów typu LVL do stosowania na konstrukcje nośne. Do polskich składów drzewnych trafiają właśnie oferty zakupu nowego produktu, który nazwano BauBuche. Próbki tego interesującego produktu można było zobaczyć podczas lutowych targów Interbud w Łodzi na stoisku spółki Sopexim.

Produkcja w jednym ciągu
W najnowo¬cześniejszym w Europie zakładzie Furnierwerkstoffe w Creuzburgu drewno jest skrawane obwodowo i niemal bez odpadów prze¬twarzane na innowacyjny produkt do celów budow¬lanych. Cała produkcja odbywa się na jednym ciągu - od surowca w postaci kłody bukowej, po gotowy produkt BauBuche w postaci płyt, belek budowlanych lub paneli meblowych.
Dzięki swojej wyjątkowo wysokiej wytrzymałości nowy produkt można zastosować w elemen¬tach nośnych o znacznie mniejszych przekrojach w porównaniu do elementów z drewna iglaste¬go. Wysoka jakość powierzchni pozwala ponadto na zastosowanie BauBuche do aplikacji dekoracyjnych.

Forniry klejone warstwowo
Drewno klejone warstwowo z fornirów jest dostępne jako pły¬ta S, w której włókna wszystkich warstw przebiegają równolegle względem siebie oraz jako płyta Q, w której około 20 proc. warstw przebiega prostopadle względem pozostałych. Płyta S jest używana głównie do budo¬wy prętowych elementów kon¬strukcyjnych, natomiast płyta Q - do elementów konstrukcyjnych powierzchniowych, np. ścien¬nych wielkowymiarowych o wysokiej odporności na pacze¬nie.
Płyty typu S i Q mogą mieć grubość 40, 60 i 80 mm oraz szerokość w zakresie 100-1850 mm i długość standardową do 18 m, ale na zamówienie mogą być wykonywane dłuższe. Wysokie walory wizualne płyt z drewna bukowego są uwidocznione dzięki obróbce poprzez szlifowanie.

Belki z płyt
Natomiast belki BauBuche wykonane z fornirów o równoległym przebiegu włókien umożliwiają budowę smukłych konstrukcji zdolnych do przeno¬szenia dużych obciążeń. Jak podaje producent, belki o niewielkim przekroju do 80 mm szerokości mogą być wykonane z płyty typu S. W tej wersji na po¬wierzchniach bocznych belki wi¬doczny jest rysunek drewna bukowego, a na powierzchniach wąskich występuje prostoliniowy rysu¬nek warstw fornirów. Belki o szerokości od 50 mm do 300 mm są produkowane z rozkrojonej na lamele płyty typu S o grubości 40 mm. Sklejone w całość two¬rzą belkę, której powierzchnie boczne pokazują prostoliniowy rysunek warstw fornirów, a po¬wierzchnie poziome - rysunek drewna bukowego.
Producent oferuje belki z płyty typu S o szerokości 40, 60 i 80 mm, wysokości w zakresie 100-1000 mm i o długości do 18 m lub dłuższej na zamówienie.
Wytwarzane są też belki ze sklejonych lameli o szerokości 50-300 mm, wysokości 120-600 mm, a na zlecenie nawet o wysokości do 1360 mm.

Panele szerokiego przeznaczenia
Trzecim dostępnym produktem są panele, w których warstwy forniru przebiegają prostopadle do płaszczyzny płyty. Dosko¬nale więc nadają się na płyty stołu i wytrzymałe płyty robocze, okła¬dziny ścian, stopnie schodów czy podłogi o odporności rów¬nej podłogom przemysłowym. Panele BauBuche mogą być uszlachetniane jak lite drewno. Są oferowane w grubości 3-50 mm, szerokości 80-680 mm oraz w standardowej długości 8 m.

Szerokie możliwości zastosowania
BauBuche dzięki zaawansowanej technologii pozwala zachować morfologię oraz walory drewna i mimo mniejszego ciężaru własnego od elementów wykonanych z drewna iglastego, przenosi większe obciążenia.
- To idealny produkt dla budownictwa - zachwala przedstawiciel firmy Sopexim - ponieważ BauBuche ma szerokie możliwości zastosowania, od krótkich elementów konstrukcyjnych do wielkowymiarowych, aż do 18 m długości. Jego cena jest wyższa niż drewna litego, ale dzięki wysokiej wytrzymałości pozwala na projektowanie elementów konstrukcyjnych o zmniejszonych wymiarach, co prowadzi do redukcji zużycia materiału i obniżenia kosztów, a jednocześnie zwiększenia zagospodarowywanej przestrzeni budynku. BauBuche wyróżnia się optyką prostoliniowego układu fornirów o grubości 3,7 mm oraz niezwykłą jakością powierzchni. Ten LVL obrabia się jak lite drewno, a zapewnia on nowe możliwo¬ści optyczne i wytrzymałościowe, zaś dzięki dużej gęstości i jednorodności materiałowej pozwala na redukcję liczby łączników, co powoduje spadek kosztów. To wszystko sprawia, że BauBuche jest konkurencyjne cenowo dzięki efektywnej technologii i optymalnemu wkładowi materiałowemu.

Jest zezwolenie nadzoru budowlanego
Niemiecki produkt ma zezwolenie nadzoru budowlanego (Deutsches Institut für Bautechnik), wydane na panele 21.08.2013 r., a na belki - 2.12.2013 r.
Z przeprowadzonych badań wynika, że w porównaniu z innymi materiałami drzewnymi cechuje się wyższą wytrzymałością na zginanie, gęstością oraz modułem sprężystości.
Producent zapewnia, że produkt ma wilgotność w granicach 8-10 proc, zaś pęcznienie i kurczenie przy zmianie wilgotności nie przekracza 1 proc. i wynosi wzdłuż włókien fornirów - 0,01, a prostopadle do włókien - 0,32. Wysoka jest jego odporność ogniowa, albowiem posiada klasę ogniową E wg EN 13501:2007 + A1:2009, a szybkość spalania wg DIN EN 1995-1-2: wynosi:
β0 = 0,65 mm/min i βn = 0,7 mm/min. Jeśli chodzi o zawartość formaldehydu, to spełnia wymagania klasy E1.

Mniejsze przekroje do analogicznych obciążeń
Atrakcyjnie wygląda porównanie walorów BauBuche z drewnem świerkowym klejonym warstwowo w konstrukcjach szkieletowych. BauBuche dzięki wyższej wytrzymałości i gęstości umożliwia przenoszenie tych samych obciążeń przy znacznie mniejszym przekroju belki. Potwierdzają to też charakterystyczne parametry wytrzymałości i sztywności oraz charakterystyczna gęstość produktów o wzdłużnym przebiegu włókien oraz poprzecznym przebiegu włókien warstw fornirów.