Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

lubię to!
  Kontakt
   Wydawca
   Redakcja
  
  „...wszędzie tam, gdzie przerabia się drewno...”
Ze świata
Drewno z importu mile widziane
wielkość 
Szwecja z ponad 60-proc. wzrostem zakupów zza granicy stała się 4. największym światowym importerem drewna okrągłego.
Pomimo tego, iż terytorium Szwecji w dwóch trzecich pokryte jest lasami, kraj ten należy do światowej czołówki importerów drewna okrągłego. Wielkość importu stale rośnie od 5 lat, a ubiegły rok był rekordowy pod względem ilości drewna kupowanego zza granicy. W 2013 r. import był prawie o 60 proc. wyższy niż pięć lat temu. Największy wzrost zakupów dotyczy przede wszystkim tartacznego drewna iglastego i papierówki, które zaspokoiły ponad 10 proc. potrzeb przemysłu drzewnego w Szwecji.
Łącznie w ubiegłym roku Szwedzi zakupili z Norwegii około 2 mln m3 drewna okrągłego, co stanowi rekordowy od wielu lat wynik. W 2012 r. było to 1,4 mln m3, a w 2011 r. tylko nieco ponad 700 000 m3. Jedną z przyczyn tak gwałtownego wzrostu eksportu surowca z Norwegii do Szwecji (szczególnie jeśli chodzi o papierówkę) była likwidacja celulozowni szwedzkiej firmy Södra zlokalizowanej w norweskiej miejscowości Tofte. Spowodowało to, że prywatni właściciele lasów z tego regionu zmuszeni byli znaleźć nowych odbiorców - właśnie w Szwecji.
Papierówka stanowiła prawie 90 proc. importowanych w 2013 r. kłód, z czego większość pochodziła z Norwegii i Łotwy. Szwedzkie celulozownie chętnie kupowały również surowiec pochodzący z Finlandii, Rosji i Estonii. Około 10-15 proc. importowanego drewna stanowiło tartaczne drewno iglaste, które trafiało przede wszystkim do zakładów z południa kraju, a pochodziło głównie z Norwegii.
O ile import drewna iglastego rośnie bardzo dynamicznie, o tyle od kilku lat Szwedzi importują coraz mniej drewna liściastego. Tylko w ubiegłym roku zakupiono o 16 proc. mniej kłód drewna liściastego niż w 2012 r. Był to najniższy od 15 lat poziom importu, a najbardziej spadek zamówień ze Szwecji odczuła Łotwa. 
Małgorzata Gackowska
malgorzata.gackowska@gpd24.pl
tel. 607 373 966


Drewno z importu mile widziane

Szwecja z ponad 60-proc. wzrostem zakupów zza granicy stała się 4. największym światowym importerem drewna okrągłego.Pomimo tego, iż terytorium Szwecji w dwóch trzecich pokryte jest lasami, kraj ten należy do światowej czołówki importerów drewna okrągłego. Wielkość importu stale rośnie od 5 lat, a ubiegły rok był rekordowy pod względem ilości drewna kupowanego zza granicy. W 2013 r. import był prawie o 60 proc. wyższy niż pięć lat temu. Największy wzrost zakupów dotyczy przede wszystkim tartacznego drewna iglastego i papierówki, które zaspokoiły ponad 10 proc. potrzeb przemysłu drzewnego w Szwecji.
Łącznie w ubiegłym roku Szwedzi zakupili z Norwegii około 2 mln m3 drewna okrągłego, co stanowi rekordowy od wielu lat wynik. W 2012 r. było to 1,4 mln m3, a w 2011 r. tylko nieco ponad 700 000 m3. Jedną z przyczyn tak gwałtownego wzrostu eksportu surowca z Norwegii do Szwecji (szczególnie jeśli chodzi o papierówkę) była likwidacja celulozowni szwedzkiej firmy Södra zlokalizowanej w norweskiej miejscowości Tofte. Spowodowało to, że prywatni właściciele lasów z tego regionu zmuszeni byli znaleźć nowych odbiorców - właśnie w Szwecji.
Papierówka stanowiła prawie 90 proc. importowanych w 2013 r. kłód, z czego większość pochodziła z Norwegii i Łotwy. Szwedzkie celulozownie chętnie kupowały również surowiec pochodzący z Finlandii, Rosji i Estonii. Około 10-15 proc. importowanego drewna stanowiło tartaczne drewno iglaste, które trafiało przede wszystkim do zakładów z południa kraju, a pochodziło głównie z Norwegii.
O ile import drewna iglastego rośnie bardzo dynamicznie, o tyle od kilku lat Szwedzi importują coraz mniej drewna liściastego. Tylko w ubiegłym roku zakupiono o 16 proc. mniej kłód drewna liściastego niż w 2012 r. Był to najniższy od 15 lat poziom importu, a najbardziej spadek zamówień ze Szwecji odczuła Łotwa.