Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

lubię to!
  Kontakt
   Wydawca
   Redakcja
  
  „...wszędzie tam, gdzie przerabia się drewno...”
Ze świata
Więcej zrębków i wiórów do Chin niż do Japonii 
wielkość 
Wielkość eksportu zrębków i wiórów drzewnych do Chin wzrosła w 2013 r. i była o 85 proc. wyższa niż w roku poprzednim. 
Produkcja w przemyśle drzewnym w Australii jest zdominowana przez wysokowartościowe produkty, z czego około 4 proc. stanowią zrębki i wióry drzewne. Australia była przez wiele lat ich największym światowym eksporterem. Głównym odbiorcą tego surowca był przemysł celulozowo-papierniczy w Japonii. Jednak sytuacja zmieniła się w 2012 r., kiedy to pozycja Australii została znacznie osłabiona, a wskaźnik eksportu był najniższy od 10 lat. Wówczas wydawało się, że spadek zamówień z Japonii pogrąży krajowych wytwórców.
Tak się jednak nie stało z uwagi na gwałtowny wzrost zamówień płynących z Chin, który został zapoczątkowany w ubiegłym roku. Wszystko wskazuje na to, iż trend ten utrzyma się przez dłuższy czas. Potwierdzają to dane z pierwszego kwartału bieżącego roku, kiedy to Australia sprzedała więcej zrębków i wiórów do Chin niż do Japonii. W miesiącach styczeń - marzec z 1,2 mln t eksportowanych wiórów i zrębków 50 proc. stanowiły przesyłki do Chin, z czego 30 proc. zakupiły chińskie celulozownie. Rynkiem zbytu dla surowca z Australii był również Tajwan i po raz pierwszy Indie.
Malejący popyt z Japonii, a także konkurencja z Wietnamu zmusiły wytwórców z Australii do znacznego obniżenia ceny wiórów i zrębków. Pomimo obiecujących perspektyw związanych ze zwiększonym popytem w Chinach i Indiach, dla Australijczyków największym wyzwaniem będzie stopniowe podnoszenie cen surowca, bez ryzyka utraty swoich kolejnych, ważnych rynków zbytu. 
Małgorzata Gackowska
malgorzata.gackowska@gpd24.pl
tel. 607 373 966


Więcej zrębków i wiórów do Chin niż do Japonii 

Wielkość eksportu zrębków i wiórów drzewnych do Chin wzrosła w 2013 r. i była o 85 proc. wyższa niż w roku poprzednim. Produkcja w przemyśle drzewnym w Australii jest zdominowana przez wysokowartościowe produkty, z czego około 4 proc. stanowią zrębki i wióry drzewne. Australia była przez wiele lat ich największym światowym eksporterem. Głównym odbiorcą tego surowca był przemysł celulozowo-papierniczy w Japonii. Jednak sytuacja zmieniła się w 2012 r., kiedy to pozycja Australii została znacznie osłabiona, a wskaźnik eksportu był najniższy od 10 lat. Wówczas wydawało się, że spadek zamówień z Japonii pogrąży krajowych wytwórców.
Tak się jednak nie stało z uwagi na gwałtowny wzrost zamówień płynących z Chin, który został zapoczątkowany w ubiegłym roku. Wszystko wskazuje na to, iż trend ten utrzyma się przez dłuższy czas. Potwierdzają to dane z pierwszego kwartału bieżącego roku, kiedy to Australia sprzedała więcej zrębków i wiórów do Chin niż do Japonii. W miesiącach styczeń - marzec z 1,2 mln t eksportowanych wiórów i zrębków 50 proc. stanowiły przesyłki do Chin, z czego 30 proc. zakupiły chińskie celulozownie. Rynkiem zbytu dla surowca z Australii był również Tajwan i po raz pierwszy Indie.
Malejący popyt z Japonii, a także konkurencja z Wietnamu zmusiły wytwórców z Australii do znacznego obniżenia ceny wiórów i zrębków. Pomimo obiecujących perspektyw związanych ze zwiększonym popytem w Chinach i Indiach, dla Australijczyków największym wyzwaniem będzie stopniowe podnoszenie cen surowca, bez ryzyka utraty swoich kolejnych, ważnych rynków zbytu.