Gazeta Przemysłu Drzewnego 06/2020

23 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Tartacznictwo i gospodarka surowcami z obróbki drzewnej Wnajbliższych tygodniach trzeba będzie usiąść do rozmów na temat zasad sprzedaży drewna, które w obecnym czasie nie przystają do realiów i muszą zostać zmienione  s. 26 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 53-54 Nr 6 (281) czerwiec 2020 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A R E K L A M A Jak kosztowne są ograniczenia w pozyskaniu drewna? GOSPODARKA LEŚNA | Istotne nie tylko oczekiwania przemysłu drzewnego i przyrodników  s. 20 R E K L A M A Każdy szukał klucza do przetrwania w tych niezwykłych czasach SONDA | Zaburzenia będą miały wpływ na wyniki kolejnych miesięcy  s. 4-7 R E K L A M A To nie przechwałka, że firma AMIX Wieczorek z Pierzyn Małych może z wytwarzanych przez siebie maszyn zainstalować u producentów pa- let kompleksową linię przetarcia drewna. Nie- dawno w firmie ZPUH Import-Eksport Karol Gołdyn z Czajkowa uruchomiono właśnie linię do produkcji elementów palet. – Mamy już w ofercie wszystkie maszyny do wyrobu palet – pilarki, frezarko-obrzynarki, wypalarki, czyszczarki do palet, obrzynarki na- rożników, rozkładarki do formatowania całych palet, różnego rodzaju przenośniki, obracar- ki, układarki palet – wylicza Piotr Wieczorek, właściciel firmy. – Jest ona efektem rozmów z przedsiębiorcami drzewnymi, którzy w coraz większym stopniu przejawiają potrzebę kom- pleksowej modernizacji procesu przetarcia, przy stosunkowo niskich kosztach takiej inwestycji. Z wytwarzanych u nas maszyn stworzyliśmy u klienta standardową linię do produkcji palet, z pilarką na piłę taśmową, choć możemy ją do- starczać także z pilarką na piły tarczowe. Może być różnie konfigurowana, w zależności od po- trzeb klienta, od jego wymagań i możliwości sfi- nansowania inwestycji. U producenta z Czajkowa składa się ona z sześciu maszyn połączonych przenośnikami. Umożliwiają one przerób kłód drewna o długo- ści od 2,5 do 7 m i średnicy do 50 cm na typowe elementy palet. Linia dla producenta palet za- kłada proces przetarcia kłód o długości 2,5 m. – Proces produkcji rozpoczyna się od za- ładunku kłód drewna na podajnik kaskadowy – tłumaczy Piotr Wieczorek. – Jego zadaniem jest rozdzielenie kłodowanego drewna tak, aby wpadało pojedynczo na podajnik rolkowy, podający kłody do przecinarki poprzecznej do kłód PTP-2500. Praca podajnika kaskadowego odbywa się automatycznie, ale może być także sterowana przez operatora linii. Kłody natra- fiają na zderzak, który ustawia je na wybraną długość. Pilarka może być dostosowana także do innych długości kłód, które mogą być wcze- śniej korowane i podawane po korowaniu, ale nie jest ono konieczne. Gdyby zakład odbierał dłuższy surowiec, to można wcześniej go au- tomatycznie „kawałkować” na przecinarce do kłód, które dalej przenośnikiem łańcuchowym trafiają, poprzez obracarkę kłody, do pilarki taśmowej pionowej PT-2P. W tym przypadku pilarka poprzeczna PTP-2500 dokonuje przycinania kłód surowca drzewnego na zadaną długość. Wyposażona jest w piłę tarczową o średnicy 1200 mm oraz chwy- tak, który automatycznie dociska przycinaną kłodę, stabilizując ją i umożliwiając wysoką precyzję cięcia. Pocięte kłody trafiają do pilarki taśmowej pionowej, przy czym w trakcie poda- wania istnieje możliwość odsortowania sztuk niespełniających wymagań produkcyjnych. Kolejnym etapem produkcji w Czajkowie jest właśnie przetarcie kłód. Najpierw przycięte na długość elementy trafiają na sterowaną przez operatora linii obracarkę. Dzięki niej możliwe jest odpowiednie ustawienie i wycentrowanie wałka, zapewniające optymalnąwydajnośćmateriałową przy jego przetarciu. Przetarcie surowca realizo- wane jest na pilarce wąskotaśmowej PT-2P, o dłu- gości taśm 4400 mm i grubości pił w zakresie 1,0-1,27 mm (w zależności od zastosowanych sil- nikówelektrycznych),zpłynnąregulacjąposuwu. Pilarka ta wyposażona jest w dwie piły pionowe o zmiennej szerokości cięcia. Pracą pilarki steruje operator, jednak sterowanie może się odbywać również automatycznie, poprzez sterownik. W wyniku tego przetarcia uzyskuje się materiał główny w postaci pryzmy, przeznaczony w części na klocki paletowe oraz oflisy, które kierowane są na przenośnikach do dwóch pionowych pila- rek rozdzielczych czterotaśmowych PT-4P, które umożliwiają wycinanie dwustronnie odkrytej pryzmy o szerokości od 60 do 250mm.  s. 27 Od jednego producenta maszyny w linii do produkcji palet Wydajność zainstalowanej linii sięga 70-80m 3 drewna na zmianę, przy zatrudnieniu 6 osób, wliczając operatora wózka widłowego. fot. Amix Wieczorek Końcowym etapem produkcji elementów palet u producenta w Czajkowie jest wycięcie z pryzmy desek na dwutaśmowej pilarce poziomej PT-2PZ.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz