Gazeta Przemysłu Drzewnego 6/2021

24 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: TARTACZNICTWO I GOSPODARKA ODPADAMI DRZEWNYMI Każda produkcja drzewna pociąga za sobą powstawanie pewnej ilości pozostałości, które obecnie stanowią pełnowartościowy materiał, zagospodarowywany głównie w procesach związanych z produkcją energii cieplnej i elektrycznej. W przypadku firmy KACZKAN z Klonowego Dworu, zajmującej się produkcją podłóg drewnianych, są to różnowymiarowe kawałki drewna litego – głównie dębu.  s. 22-23 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 57-58 Nr 6 (293) czerwiec 2021 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A R E K L A M A System okien i drzwi drewnianych w okładzinie szklanej INNOWACJA | Połączenie tradycji z nowoczesnością  s. 42-43 R E K L A M A Przetwórstwo drewna konstrukcyjnego rozwija się wwielu kierunkach KONFERENCJA | Drewno w architekturze  s. 4-5 R E K L A M A Po uruchomieniu zautomatyzowanej linii mani- pulacji drewna z sortownikiem na 100 boksów, możliwości efektywniejszego wykorzystania surowca w polskiej spółce SYLVA w Wielu k. Kościerzyny (woj. pomorskie) upatrywano w za- awansowanym technicznie systemie prześwie- tlania drewna… promieniami rentgenowskimi. Dlatego pod koniec 2019 r. został zainstalowa- ny prototypowy skaner Logeye 300 firmy Mi- crotec, który określa geometryczne, optyczne i strukturalne cechy drewna i rozpoznaje we- wnętrzne wady surowca. Efektem są kolorowe zdjęcia przekrojów każdej kłody, które oglą- da na monitorach operator linii manipulacji, z kwalifikacjami brakarza. W ciągu kilku se- kund podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu kłody do określonej klasy drewna. Szukanie jakości najwcześniej jak się da – Skaner tworzy obrazy przekrojów drewna. Widzimy na nich kolorowe plamy i cienie, które dużo mówią o wnętrzu drewna, ale istotne jest odpowiednie odczytanie tych zapisów wnętrza drewna, czyli przetworzenie obrazów do formy możliwej do interpretacji – tłumaczy mgr inż. Piotr Taube, dyrektor techniczny spółki Sylva. – Bo właściwe zinterpretowanie widocznych obra- zów ma bardzo praktyczny i… ekonomiczny wa- lor. Pozwala bowiem określić bardzo precyzyjnie najefektywniejsze wykorzystanie surowca, jeśli na podstawie owych cieni i plam potrafi się okre- ślić ułomności biologiczne i techniczne mieszczą- ce się wewnątrz kłody. Na wczesnych etapach produkcji, znając wewnętrzne wady drewna, jest jeszcze możliwość zdecydowania, jak naj- efektywniej wykorzystać poszczególną kłodę, bo nie ma dwóch identycznych. Każde drzewo tego samego gatunku jest inne! Jeśli widać na ekranie monitora określone znaki graficzne świadczące o tym, że w danej kłodzie są duże sęki, to nie ma sensu jej rozci- nanie na cienkie deski boazeryjne, bo będą one nieprzydatne ze względu na wypadające sęki. Nie da się po prostu zrobić z takiego surowca deski boazeryjnej I czy II klasy, więc jeśli się ją wyprodukuje z braku odpowiedniej wiedzy o wnętrzu kłody czy tarcicy, to w dużej części taki materiał trafi do rębaka, z przeznaczeniem na zrębki czy pelety. Tymczasem z tego surow- ca można czasem wykonać przyzwoitej jakości kantówkę, bo sęki określonej wielkości nie po- garszają wytrzymałości i estetyki takiej tarcicy. Zatem korzystnie jest surowiec przywieziony z lasu poddawać wstępnej obróbce segregowa- nia nie tylko pod względem grubości i długości, ale także produkcyjnej przydatności. Temat na doktorat wdrożeniowy – Problemw tym, że człowiek – bez odpowiedniego wsparcia odpowiednimi narzędziami – jest naj- słabszym ogniwem w procesie interpretowania kolorowych obrazów, będących efektem precyzyj- nego skanowania – mówi Piotr Taube.  s. 26 Tworzenie algorytmu do niezawodnej interpretacji obrazów ze skanera Jak jednoznacznie interpretować obrazy skanera rentgenowskiego prześwietlającego drewno, żeby te dane jak najlepiej wykorzystać w procesie sortowania kłód, a potem tarcicy? Operator linii manipulacji z kwalifikacjami brakarza ogląda w firmie Sylva na monitorach kolorowe zdjęcia przekrojów każdej kłody.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz