Gazeta Przemysłu Drzewnego 10/2019

22 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Uszlachetnianie powierzchni drewna, obróbka termiczna Produkcja RCO prowadzona jest wnowymzakładzie, którego budowa została zakończona w tym roku. Obok nowoczesnego biurowca postawiono halę produkcyjną o powierzchni 2 000m 2 , po wejściu do której zwraca uwagę nowoczesny parkmaszyn, widywany częściej u największych producentówmebli niż wfirmach zajmujących się usługową produkcją frontówmeblowych.  s. 26 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 65-67 Nr 10 (273) październik 2019 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A Gdzie pozyskanie drewna wwielofunkcyjnej gospodarce leśnej? SESJA PTL | Ekolodzy z postulatami, przemysł drzewny – nieobecny!  s. 12-13 R E K L A M A Drema to wciąż najważniejsze miejsce spotkań branży drzewnej w Polsce Fotorelacja | Liderzy rynku, nowe technologie i liczne strefy specjalne  s. 22-23 R E K L A M A Po 10 latach eksploatacji tak samo dokładne jak tuż po zakupie NOWE ROZWIĄZANIA | Routery na napędach liniowych cenowo bardziej dostępne  s. 56-57 Z systemem prefabrykowanych domów szkie- letowych RK HAUS można było się zapoznać podczas poznańskich targów Budma, ale do- piero teraz firma WIĄZAR SYSTEM z Krzy- wiczyn (woj. opolskie) będzie go rozwijała. W Wiechlicach od czerwca rusza, uroczyście uruchomiony w połowie września, nowy Za- kład Prefabrykacji, w którym zainstalowano system FLEXI szwedzkiej firmy RANDEK do produkcji prefabrykowanych domów. Zakład…na pasie startowym Już po przekroczeniu bramy firmy wrażenie robi nie tylko interesująca bryła nowego obiek- tu, ale przede wszystkim lokalizacja na… daw- nym pasie startowym radzieckich samolotów bojowych, stacjonującej w okolicach Szpro- tawy jednostki lotniczej wojsk wschodniego sąsiada, którego dowództwo stacjonowało w nieodległej Legnicy. Jeszcze 30 lat temu, jak mówią miejscowi, odbywały się regularne loty, a przed kilku laty kręcono tu wiele scen do filmu „Mała Moskwa”. Dzisiaj te tereny zagospodarowuje gmina Szprotawa, na zasadach strefy ekonomicznej. W wielu schronach samolotów działają różne firmy, natomiast Wiązar System zdecydował się na zakup parohektarowej działki, obejmują- cej właśnie część pasa startowego. W rezultacie „odziedziczył” solidny betonowy plac, więc od- padła konieczność utwardzania go kostką. – Podłoże betonowe ma chyba z metr gru- bości, o czym przekonaliśmy się podczas insta- lowania ogrodzenia i doprowadzania instala- cji do obiektu – mówi Andrzej Rozwadowski, współwłaściciel Wiązar System. – Szukając lokalizacji nowego zakładu, skorzystaliśmy z oferty władz Szprotawy, przyjaznych inwe- storom. Argumentem „za” jest też stosunkowo bliskie położenie autostrady A4, w kierunku stolicy Niemiec. Do granicy mamy 60 km, a do Berlina – około 200 km. Taka lokalizacja nam odpowiada, gdyż wiążemy swoje plany roz- wojowe w dużej części z rynkiem niemieckim, gdzie klienci mają zaufanie do technologii bu- downictwa drewnianego i rozumieją, że każde rozwiązanie jest możliwe, ale przekłada się na koszt końcowy. Zwykle nie bawią się w pry- watnego inwestora, tylko kupują gotowy dom od dewelopera, jeśli im się podoba i stać ich na wybraną nieruchomość. Zautomatyzowana linia W obiekcie produkcyjnym o powierzchni 2500 m 2 firma Randek zainstalowała zauto- matyzowaną linię, nie tylko ze stacją do zbijania szkieletów FM1000, ale także ze stołami do wypełniania szkieletów foliami, wełną i płytami, z systemem przenośników, przewracaniem ścian z użyciem hydraulicz- nego mechanizmu do pozycji pionowej w celu montażu okien, parapetów, pokrywania ścian warstwą ocieplenia, tynkowania, mocowania płyt gipsowo-kartonowych itp.  s. 8-9 Włókno węglowe w… konstrukcjach prefabrykatów na domy RKHAUS System to nowa marka, pod jaką prefabrykaty domów szkieletowych firmyWIĄZAR SYSTEM z zakładu wWiechlicach będą sprzedawane w kraju i poza jego granicami. W stacji zbijania szkieletów belki łączone są ze słupkami.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz