EUDR to nowe obowiązki i wyzwania dla przemysłu drzewnegoAKTUALNOŚCI

EUDR to nowe obowiązki i wyzwania dla przemysłu drzewnego

Wylesianie i degradacja lasów postępują, co pogłębia zmianę klimatu i utratę różnorodności biologicznej. Unia Europejska, która jest znaczącym konsumentem towarów…