4. edycja Międzynarodowej Konferencji DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA już 14 – 16 września w Poznaniu

4. edycja Międzynarodowej Konferencji DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA już 14 – 16 września w Poznaniu

Blisko 100 uczestników, naukowców i ekspertów z całego świata już po raz kolejny spotka się w Poznaniu, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami na temat zrównoważonego leśnictwa i lasów oraz szans i ograniczeń wynikających ze zmian klimatu.

14-16 września, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbędzie się bowiem 4 edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA. Organizatorami wydarzenia są Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Tematem tegorocznej edycji Konferencji jest „Zrównoważone leśnictwo i lasy – szanse i ograniczenia wynikające ze zmian klimatu”. Program dwudniowego wydarzenia obejmować będzie zagadnienia związane m.in. z innowacjami w sektorze leśno – drzewnym, nowymi technologiami oraz alternatywnymi surowcami lignocelulozaowymi.
Nie zabraknie również prezentacji i dyskusji nt. środowiskowych aspektów sektora leśno – drzewnego oraz zrównoważonego leśnictwa z perspektywy zmieniającego się klimatu.

Postawiliśmy na interdyscyplinarność. Scalamy międzynarodowe środowisko naukowców zajmujących się rozowjem różnych dyscyplin naukowych, prowadzące badania podstawowe jak i wdrożeniowe. Chcemy połączyć leśnictwo, drzewnictwo i gospodarkę aby we wspólnej dyskusji rozwiązywać bieżące wyzwania, które stawiają przed nami m.in. zmiany klimatyczne (czyli temat tegorocznej konferencji). Chcemy między innymi ułatwić dialog na temat roli lasów i gospodarki leśnej w łagodzeniu zmian klimatu, określić luki w wiedzy i priorytety dla przyszłych badań i gromadzenia danych, w celu lepszego zrozumienia naukowego i wspierania rozwoju polityki mającej znaczenie dla gospodarki leśnej w kontekście łagodzenia zmiany klimatu i adaptacji i opracowywać i rozpowszechniać najnowocześniejsze spojrzenie na lasy i klimat, które odzwierciedla wyniki wymiany opinii i obszarów porozumienia wynikających z konferencji – mówi Prof. UPP dr hab. Tomasz Jelonek.

Jednym z celów konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań o dużych możliwościach praktycznego wykorzystania w gospodarce oraz zwiększenie konkurencyjności sektora leśno – drzewnego na arenie międzynarodowej. Partnerami wydarzenia są Targi DREMA oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Jest ono również afiliowane przez Europejski Instytut Leśny (EFI). Patronat honorowy nad konferencją objęli Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Lasy Państwowe.

Konferencja Wood Science Economy daje możliwość zapoznania się z najnowszymi odkryciami naukowymi i omówienie ich w gronie praktyków, zarówno ze strony leśnej, jak i drzewnej. To unikalna sytuacja w skali nie tylko naszego kraju, ale i w skali europejskiej. Połączenie sił Łukasiewicza Poznańskiego Instytutu Technologicznego, Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP, Lasów Państwowych, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk daje wyjątkową wartość dla sektora leśno-drzewnego. Tego wydarzenia nie wolno pominąć – podkreśla dr hab. inż. Zbigniew Karczewski, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

Do udziału w Konferencji szczególnie zapraszamy przedstawicieli kadry odpowiedzialnej za leśnictwo, drzewnictwo oraz powiązane z tym dziedziny pokrewnych związanych m.in. z nauką, przemysłem, produkcją, handlem, rozwojem i działaniami operacyjnymi. Udział w wydarzeniu jest płatny.

Gazeta Przemysłu Drzewnego objęła patronem medialnym to wydarzenie.

Więcej informacji na www.wood-science-economy.pl