Budownictwo Drewniane nowym kierunkiem studiów w SGGW

Budownictwo Drewniane nowym kierunkiem studiów w SGGW

Rozpoczęła się rekrutacja na nowy kierunek studiów podyplomowych Budownictwo Drewniane realizowanych w SGGW w Warszawie.

W ostatnich latach sektor budowlany przechodzi ewolucję w kierunku zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko i poszanowania energii. Coraz więcej mówi się o zmianach klimatycznych i postulatach racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Konieczna staje się redukcja wytwarzanego w procesie budowlanym dwutlenku węgla oraz wprowadzenie systemowych rozwiązań recyklingu budowlanego. Jednym z najbardziej proekologicznych rozwiązań w budownictwie jest wykorzystywanie bezpiecznych, trwałych, ale zarazem ekologicznych i odnawialnych materiałów budowlanych. Drewno jest takim surowcem, ponieważ dzięki niemu można m.in. ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zużycie wody w procesie budowlanym. Jako surowiec, drewno magazynuje także CO2 i jest doskonałym izolatorem ciepła.

Konsekwencją rozwoju sektora budownictwa drewnianego jest rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny. Wychodząc ku tej potrzebie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, uruchomiono interdyscyplinarne studia podyplomowe Budownictwo Drewniane. Składają się one z dwóch grup tematycznych: zajęć budowlanych i zajęć o drewnie. Wysoka jakość merytoryczna studiów zostanie zapewniona przez pracowników naukowych Instytutu Inżynierii Lądowej, Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa oraz praktyków z firm realizujących budownictwo drewniane w Polsce.

Studia są skierowane przede wszystkim do inżynierów budownictwa, architektów i specjalistów zajmujących się realizacją budownictwa drewnianego, a także menadżerów projektów i przedstawicieli deweloperów.  

Program studiów podzielony jest na dwa semestry. Na zakończenie studiów studenci przygotowują pracę dyplomową. Studia pozwolą na usystematyzowanie wiedzy oraz podniesienie kompetencji w zakresie projektowania, realizacji i utrzymania obiektów drewnianych. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania konstrukcji drewnianych w różnych technologiach, wykonawstwa obiektów budowlanych w konstrukcji drewnianej oraz wykorzystania technik wspomagania komputerowego podczas etapu projektowania konstrukcji drewnianych.

Rekrutacja trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc. „GPD” objęła studia swoim patronem.  

~ kor