HOMAG – cięcie belek wraz z wierceniem i frezowaniem

HOMAG – cięcie belek wraz z wierceniem i frezowaniem

Trzy modele BEAMTEQ to nowoczesne i kompaktowe maszyny CNC marki WEINMANN do prefabrykacji więźby dachowej i konstrukcji szkieletowych.

Precyzja obróbki, dokładność, powtarzalność i krótki czas realizacji, a przy tym oszczędność drogiego drewna, to dzisiaj standardowe oczekiwania producentów więźb dachowych i szkieletowych konstrukcji drewnianych wobec linii ciesielskich, zastępujących cieśli. Może je spełnić klasyczne centrum ciesielskie BEAMTEQ firmy WEINMANN, należącej do Grupy HOMAG, które ma jeszcze tę zaletę, że rozwiązuje problem braku wykwalifikowanych cieśli na krajowym rynku pracy.

Tnie, wierci, frezuje

Automatyzacja procesów obróbki drewna staje się koniecznością. Prace nawet najbardziej wykwalifikowanych cieśli zastępują z powodzeniem i z lepszymi rezultatami niezawodne centra ciesielskie sterowane numerycznie, obsługiwane przez młodych pracowników, którym bliskie jest zainteresowanie zagadnieniami informatyki i cyfryzacji.

Centrum BEAMTEQ ze zintegrowanym systemem frezowania nadaje się doskonale do cięcia elementów ścian, wykonywania zwykłych połączeń ciesielskich oraz do obróbki łączników płytek kolczastych. Dzięki temu można w sposób całkowicie automatyczny wykonać np. zaciosy, złącza wzdłużne na nakładkę prostą i połączenia czopowe.

Trzy modele centrum

Każdy zakład drzewny chcący zautomatyzować swoją produkcję więźb dachowych czy konstrukcji drewnianych, powinien zacząć od tego typu maszyny, decydując się na model dostosowany do zakresu swoich realizacji. HOMAG ma w ofercie trzy modele centrów ciesielskich BEAMTEQ – B-520, B-560 i B-660, różniące się głównie wydajnością i zakresem wykonywanych obróbek.

Centrum BEAMTEQ to nowoczesne maszyny CNC do prefabrykacji więźby dachowej i konstrukcji szkieletowych. Jako klasyczne centra ciesielskie, obrabiają proste elementy drewniane przy pomocy agregatów tnących, frezujących czy wiercących. Element obrabiany położony na stole maszyny jest stabilnie mocowany przy pomocy chwytaków. Natomiast pięcioosiowy agregat obróbczy, dostępny w standardzie, ustawia narzędzie pod kątem od 0 do 360°, zgodnie z programem obróbki. Może to być w każdym z modeli piła wykonująca cięcia wzdłużne czy poprzeczne, zaciosy lub skomplikowane zamki ciesielskie. Ale już najmniejszy model B-520 ma zintegrowany uchwyt frezu, przez co od razu po cięciu piłą, bez przestojów, może przystąpić do np. wykonania połączeń pióro-wpust czy otworów instalacyjnych w belkach dwuteowych.

Szybsza i wygodniejsza obróbka

Centrum ciesielskie znacząco skraca liniowy proces obróbki w stosunku do innych rozwiązań, gdy belka zatrzymuje się na poszczególnych gniazdach: pilarki, wiertarki czy frezarki. W tej maszynie dosuwana jest do jednego kompaktowego wielofunkcyjnego urządzenia, wykonującego poszczególne, zaplanowane operacje technologiczne, dokonując samodzielnych wymian dostępnych narzędzi obróbczych. Pozwoliło to na skrócenie maszyny, która zajmuje mniej miejsca w hali oraz eliminuje uciążliwą i niebezpieczną logistykę obrabianej belki. To zaś wpływa na wzrost wydajności nawet o ponad 30 procent.

Choć wszystkie trzy modele BEAMTEQ mają podobną wydajność w zakresie cięć prostych, wynoszącą do 4500 m.b. elementów na zmianę, i jeszcze wyższą podczas obróbki pakietów, to różni je wydajność kompleksowej obróbki belek wraz z wierceniem i frezowaniem.

Wpływ na wydajność i zakres obróbek ma wybór modelu BEAMTEQ. O ile dla najmniejszego modelu producent gwarantuje wydajność obróbki belek na poziomie do 800 m.b. na zmianę, to modele B-560 i B-660 pozwalają na przerób do 2200 m.b. na zmianę. Dlatego często użytkownicy zadowoleni z procesów obróbki, a szczególnie jakości, na najmniejszym modelu, w miarę swojego rozwoju decydują się z czasem na zakup modeli B-560 lub B-660, które znacznie skracają czas obróbki i pozwalają na większy przerób.

Ich cechą wspólną jest średnica piły – 555 mm. Natomiast poszczególne modele różnią się maksymalną głębokością frezowania i wiercenia. W B-520 wynosi ona do 120 mm, a w pozostałych – do 200 mm. Podobna jest minimalna długość obrabianych belek – od 1400 mm, a w przypadku B-660 wzrasta do 1500 mm. W każdym modelu minimalny przekrój obrabianych belek jest identyczny – 20 x 50 mm, a maksymalny nawet 200 x 455 mm. Te parametry są wystarczające do efektywnego przygotowania wszystkich belek więźby dachowej w sposób zautomatyzowany i bardzo precyzyjny, co zapewnia bezproblemowy montaż na każdym obiekcie.

Cała obróbka tarcic odbywa się w szczelnie odizolowanej, a przez to wygłuszającej pracę i ograniczającej emisję pyłów kompaktowej obudowie maszyny. Dzięki temu głośność wokół obrabiarki utrzymuje się na poziomie tylko 75 dB i nie wymaga stosowania przez operatora dodatkowych ochronników

Nie tylko połączenia klasyczne

Kompleksową obróbkę z sześciu stron w jednym przebiegu zapewnia centrum do wykonywania złączy ciesielskich BEAMTEQ B-660. Pozwala ono łatwo i szybko tworzyć klasyczne połączenia w konstrukcjach domów z bali, wpusty w deskach zamykających przy krokwiach oraz obustronne połączenia typu jaskółczy ogon do płatwi kalenicowych. Agregat pilarski ma moc 20 kW, a wrzeciono obróbcze zintegrowane z magazynkiem narzędzi – 19 kW.

Natomiast po wyposażeniu tego centrum ciesielskiego w agregat do obróbki od dołu można obrabiać w pełni automatycznie wszystkie 6 stron belki. Agregat do obróbki od dołu zawiera frez tarczowy napędzany silnikiem o mocy 6,6 kW oraz napęd o mocy 7,5 kW dla frezu palcowego, wykonującego gniazda do połączeń typu jaskółczy ogon lub dla wiertła. To zapewnia łatwiejszą obsługę, ponieważ nie jest konieczna obróbka krawędzi.

Podstawowa piła Flex5 ma możliwość wykonania obrotu w zakresie 0-360° oraz kąta wychylenia: 0-90° do wykonywania cięć pod kątem, zaciosów, cięć ukośnych i wzdłużnych. Efektem są elementy zapewniające szybki montaż w miejscu budowy dzięki powtarzalności i stale wysokiej dokładności elementów. Rozbudowane centrum zawiera 12-miejscowy magazynek narzędzi oraz zintegrowane wrzeciono główne. A dużą dokładność obróbki zapewniają sterowane numerycznie chwytaki z pionowymi i poziomymi zaciskami.

To centrum pozwala na obróbkę belek o minimalnym przekroju poprzecznym 20 x 50 mm i maksymalnym: 200 x 455 mm. Długość materiału wejściowego – od 1,5 do 16,5 m z uchwytem.

Programowanie przez sterowanie gestami

Bezproblemową pracę centrum obróbczego zapewnia system operacyjny powerTouch, który zapewnia wysoki poziom jakości w sterowaniu maszynami i monitorowaniu procesów. Weinmann w swoich centrach ciesielskich stosuje ten system, bo umożliwia on szybki przegląd stanu obrabiarki i jest bardzo łatwy do nawigacji nawet dla mniej zaawansowanych operatorów. Bardziej zaawansowani mogą korzystać z szybszej funkcji panelu, jaką jest programowanie przez sterowanie gestami, czyli powiększanie, przesuwanie i przewijanie ekranu jak w smartfonie.

Oprogramowanie do produkcji domów drewnianych

Samo zarządzanie produkcją elementów domu drewnianego odbywa się przy pomocy programu wupWorks4, w którym operator wybiera odpowiednie funkcje ręcznie bądź automatycznie optymalizuje elementy i uruchamia wygenerowany program produkcyjny. Pozwala ono na generowanie danych dla maszyn do odwiązywania konstrukcji ciesielskich. Dostępne są również różne gotowe warianty optymalizujące obróbkę, np. poprzez obrócenie elementu tak, aby uzyskać jego odpowiednie położenie, nie zakłócając jednocześnie jego ręcznej obsługi. Niezależnie od położenia elementu dane do centrum są generowane automatycznie.

Bardzo wygodne jest stworzenie list wykorzystywanego drewna, standardowych zleceń, kształtu elementów, a nawet całej historii obróbki do wykonywania powtarzalnych zleceń czy tylko niektórych elementów. Tym bardziej że program w wersji wupWorks Office można zainstalować także w komputerze biurowym, by tam przygotować i zoptymalizować zlecenie, przesyłając je do maszyny, czy dołączyć je do dokumentacji przygotowanej dla klienta. Zaletą programu jest szybki wybór komponentów i graficzna prezentacja w 3D, w pełni zautomatyzowane przyporządkowanie narzędzi do danej obróbki, krótkie czasy obróbki dzięki optymalizacji procesu obróbczego, narzędzi i dróg przejazdu oraz graficzny i ergonomiczny interfejs. Transfer danych realizowany jest przez złącze WUP/BTL.

Efektywność zwiększa system magazynowy

Wydajność tego centrum, jak każdego innego, w pewnym stopniu jest uzależniona od szybkości i rytmiczności podawania elementów do obróbki. Jeśli chce się w pełni wykorzystać walory szybkiej pracy każdego z centrum ciesielskich BEAMTEQ i sprawnie realizować zlecenia, należy pracę ręczną zastąpić w pełni automatycznym systemem magazynowym STORETEQ. Jest to specjalistyczny system podawczy i magazynowy dla budownictwa drewnianego.

Dostępne są jego dwa modele: H-300 lub H-700, które umożliwiają w pełni automatyczny załadunek elementów surowych do maszyny ciesielskiej. Za pomocą chwytaka próżniowego portal liniowy pobiera belki ze stosu elementów surowych i dostarcza je do obróbki na stół podawczy maszyny ciesielskiej. To rozwiązanie zapewnia zoptymalizowany przepływ materiału obsługiwany tylko przez jednego pracownika. Opcjonalnie dostępne jest także automatyczne tworzenie stosu obrobionych elementów.

System H-300 pozwala na przenoszenie tarcic o długości do 6 m, a H-700 nawet do 13,7 m, z różnych miejsc ułożenia stosów, co pozwala na produkcję jednostkową. Łatwą i prostą logistykę zapewnia system Kanban, a serwonapęd typu High Speed zapewnia przemieszczanie materiału z szybkością do 90 m/min. Rozwiązanie jest praktycznie nieomylne, ponieważ ściśle współpracuje z centrum BEAMTEQ, a ponadto automatycznie kontroluje stany magazynowe i potrafi rozpoznawać wymiary materiału. Tego typu nowatorskie realizacje mogą liczyć na wsparcie dotacyjne w regionalnych konkursach premiujących automatyzację produkcji i postęp techniczny.  

~Janusz Bekas