Czyszczenie pił przed prawidłowym ich ostrzeniem

Czyszczenie pił przed prawidłowym ich ostrzeniem

Trzeba prawidłowo oczyszczać i ostrzyć piły taśmowe, trakowe i tarczowe, żeby zagwarantować ich efektywną i długotrwałą pracę.

Wciąż znaczącą część produkcji Zakładu Metalowego DROZDOWSKI z Pława k. Mielca, wytwarzającego szeroki asortyment maszyn do obróbki drewna, stanowią myjki i ostrzarki do pił, które oferowane są „w pakiecie” z kompleksowym przeszkoleniem w zakresie prawidłowego ostrzenia.

– Przywiązujemy dużą wagę do prawidłowego ostrzenia pił na naszych urządzeniach – mówi Stefan Drozdowski, właściciel firmy. – W przypadku nieprzestrzegania zasad, skraca się żywotność pił i spada efektywność cięcia drewna. Po każdym nieprawidłowym ostrzeniu zęby piły zaczynają uzyskiwać zły profil, a ponadto ciągle maleje kąt natarcia zęba i zaczyna on odbiegać od tego ustawionego na ostrzarce, zaś ściernica uzyskuje zły profil. Przy prawidłowej pracy ostrzarza, ściernica układa się samoczynnie do profilu zęba, jaki maszyna ma zadany. Każde kolejne ostrzenie powoduje nakładanie się na siebie powyższych błędów, co prowadzi do całkowitej deformacji zębów oraz ściernicy i w efekcie do niewłaściwej pracy pił, a w przypadku pił taśmowych – do ich szybkiego pękania. Dlatego jeśli przedsiębiorcy zależy na utrzymaniu wysokiej jakości cięcia i jak najdłuższej żywotności pił, warto wykorzystywać profesjonalne, sprawdzone maszyny do ostrzenia, a także przejść szkolenie na temat właściwego przeprowadzania tego procesu.

Popularna jest myjka do pił tarczowych MP-800.

Żeby prawidłowo ostrzyć, trzeba rygorystycznie przestrzegać schematu: słaby, lekki szlif (parę iskier) z czoła zęba (płaszczyzny natarcia), a intensywny, silny szlif z góry zęba (płaszczyzny przyłożenia). W połączeniu z profesjonalnymi ostrzarkami i myjkami, taka technika ostrzenia zapewnia długą eksploatację pił.

Zacząć od myjki

Zanim przystąpi się do ostrzenia, konieczne jest dokładne oczyszczenie piły z żywic i klejów, co zagwarantuje właściwe przeprowadzenie całego procesu oraz pozwoli uzyskać wysoką jakość cięcia. Zamiast czasochłonnego i żmudnego czyszczenia ręcznego, cały ten proces można przeprowadzić w specjalnych myjkach znajdujących się w ofercie firmy ZM Drozdowski. Przeznaczone są zarówno do pił tarczowych – model MP-800, jak i do pił taśmowych – model MT-5.

Wygodne jest ostrzenie pił trakowych ostrzarką OS-2M.

W obu urządzeniach czyszczenie odbywa się mechanicznie, z wykorzystaniem zestawu stalowych szczotek tarczowych i emulsji wodnej, ale bez jakichkolwiek środków żrąco-myjących. Myjka MP-800 umożliwia czyszczenie pił o średnicach 300-800 mm, a szerokość czyszczonego obwodu piły wynosi 100 mm. Urządzenie wyposażone jest w silnik główny o mocy 0,55 kW/400 V, elektropompkę (0,16 kW/400 V) oraz zestaw 12 stalowych szczotek o średnicy 160-175 mm. Regulacja czasu pracy programu wynosi od 20 s do 10 min.

Myjka pił taśmowych MT-5 pozwala na skuteczne oczyszczenie z żywic i klejów pił o długości od 3800 do 5000 mm i szerokościach 30-60 mm. Czas czyszczenia piły wynosi 2-3 min. Urządzenie ma wbudowany silnik o mocy 0,55 kW/400 V i elektropompkę 0,18 kW/400 V. Wyposażone jest w zestaw stalowych szczotek czyszczących o średnicy 160-175 mm.

Różne ostrzarki i sposoby ostrzenia

Dopiero po oczyszczeniu pił z żywic i klejów można rozpocząć proces ostrzenia  automatycznie, półautomatycznie lub manualnie.

Wygodne jest ostrzenie pił trakowych ostrzarką OS-2M, która po wyposażeniu w dodatkowe akcesoria może posłużyć także do ostrzenia szerokich pił taśmowych oraz tarczowych rozwieranych lub stellitowych. Wysokość ostrzonych zębów może wynosić 5-35 mm. W przypadku pił trakowych ich maksymalna długość to 1800 mm, a szerokość – od 70 do 180 mm. W przypadku pił taśmowych maksymalna długość to 12 m, a szerokość – od 55 do 240 mm. Możliwe średnice pił tarczowych to 250-900 mm, ale na zamówienie nawet do 1500 mm.

Do pił taśmowych stosowana jest ostrzarka OW-4.

Urządzeniami, które pozwalają na szybkie, automatyczne ostrzenie pił tarczowych z węglikiem spiekanym o różnych typach uzębień i średnicach od 100 do 1000 mm, są ostrzarki OSW-5A i OSW-5AX. Moduł elektroniczny umożliwia programowanie ilości ostrzeń zęba, po czym cykl ostrzenia zostaje samoczynnie zatrzymany, a prawidłowe chłodzenie strefy ostrzenia zęba zapewnia elektropompka. Model OSW-5AX różni się od modelu OSW-5A jedynie funkcją ostrzenia płaszczyzn skośnych przyłożenia do 45°, zaś pozostałe parametry obu typów są identyczne.

ZM Drozdowski wykonuje także manualne ostrzarki do pił tarczowych OSW-5M, z węglikiem spiekanym, które można wykorzystywać do wielu różnych typów uzębienia. Zakres średnic pił wynosi od 100 do 600 mm. W tych urządzeniach posuwy robocze wykonywane są ręcznie przez obsługującego za pomocą dźwigni. W trakcie zbliżania się ściernicy do zęba ostrzonego następuje samoczynne zaciśnięcie piły, umożliwiające stosowanie dużych naddatków na szlifowanie. Ostrzarka jest wyposażona w elektropompkę do chłodzenia strefy ostrzenia zęba oraz w stanowiskowe oświetlenie.

W cyklu półautomatycznym pracuje ostrzarka do pił taśmowych OW-4. Szerokość ostrzonych pił to 15-60 mm. Płynna regulacja skoku ściernicy (góra-dół) daje możliwość ustawienia różnych wysokości zęba, natomiast wielkość podziałki zęba jest przystosowana w standardzie do podziałki 22 mm. Zmiany parametrów zęba dokonuje ręcznie operator. Tarcza ścierna otrzymuje napęd od silnika elektrycznego, natomiast posuw piły napędzany jest przez motoreduktor. Maszyna posiada krzywkę, która umożliwia uzyskanie wielu modyfikacji profilu zęba poprzez różne kombinacje położenia zabieraka. Jeden obrót krzywki zamyka cykl ostrzenia jednego zęba. Ostrzarka wyposażona jest w pompkę do chłodzenia zęba podczas procesu ostrzenia.

Rozwinięciem tego modelu jest ostrzarka OWM-4M, która umożliwia ostrzenie dowolnych kształtów zęba z podziałką od 4 do 38 mm. Po zastosowaniu dodatkowego wyposażenia można na niej ostrzyć również piły do małych pilarek ramowych pionowych, choćby PRP-58 firmy Drozdowski, piły do minigatrów oraz piły tarczowe rozwierane lub stellitowe o średnicy od 100 do 350 mm.

Ważne dobranie ściernicy

Ostrzarki OS-2M, OW-4 oraz OWM-4M standardowo wyposażone są w ściernicę ceramiczną, która układa się samoczynnie do profilu zęba, jaki ostrzarka ma zadany i nie wymaga dodatkowego ręcznego profilowania przez operatora, pod warunkiem, że przestrzega on elementarnych zasad ostrzenia. Nowa ściernica uzyskuje właściwy profil już po około 30 min pracy.

– Bardzo ważne jest również dobranie ściernicy pod względem twardości i ziarnistości – przekonuje Stefan Drozdowski. – Parametry ściernicy podajemy na podstawie charakterystyki ostrzarki, tzn. prędkości obrotowej wrzeciona, łożyskowania wrzeciona oraz rodzaju ostrzonych pił. Jeśli ściernica zbyt łatwo  „przypala” piłę, nawet na cienkim szlifie, należy zastosować ściernicę o klasę miększą lub grubsze ziarno. Jeśli natomiast zbyt szybko się „sypie”, konieczna jest zmiana o klasę twardszą lub drobniejsze ziarno. Natomiast kolor ściernicy nie jest ważnym parametrem w przypadku ostrzenia wspomnianych typów pił. 

Ostrzarki OW-4 i OWM-4M mogą być również szybko przestawione w funkcję pracy ze ściernicą borazonową. – Nie polecamy stosowania borazonu użytkownikom, którzy posiadają piły taśmowe o różnorodnych kątach natarcia i wysokościach zęba do drewna miękkiego oraz twardego – podsumowuje  Stefan Drozdowski. – A to dlatego, że uciążliwe, czasochłonne i kosztowne staje się wymienianie ściernic borazonowych na ostrzarce.  

~artykuł promocyjny