Innowacje NESTRO pozwalają zmniejszyć zużycie energii

Innowacje NESTRO pozwalają zmniejszyć zużycie energii

Problematyka czystego powietrza na stanowiskach pracy nurtuje przedsiębiorców, głównie z tych branż, gdzie w procesie produkcyjnym powstają duże ilości pyłu, między innymi w zakładach związanych z obróbką drewna. Wszystkie instalacje filtracyjne firmy Nestro spełniają najsurowsze europejskie i polskie ustawowe wymogi dotyczące ochrony naturalnego środowiska w zakresie utrzymywania czystego powietrza.

Założona w 1977 r. firma NESTRO jest obecnie jednym z czołowych, uznanych producentów urządzeń i systemów związanych z technologiami: odciągową, filtracyjną, grzewczą oraz sortowania i utylizacji. Ponad 340 specjalistów, w trzech zakładach – w Niemczech, Polsce i na Węgrzech, opracowuje i realizuje innowacyjne projekty zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami klientów.

Na targach Ligna w Hanowerze, na dwupoziomowym stoisku firma zaprezentowała swoje najnowsze rozwiązania z dziedziny filtrowania i odciągu pyłu, wiórów i mgły lakierniczej ze stanowisk pracy. Dzięki kompetentnemu, kompleksowemu doradztwu i odpowiedniej technologii firma wychodzi naprzeciw rosnącym wymaganiom w zakresie efektywności energetycznej i redukcji hałasu. Znaczące oszczędności zużycia energii można osiągnąć po stronie systemowej, stosując wysokiej sprawności wentylatory oraz przetwornice częstotliwości do sterowania ich pracą, a także wysokosprawne silniki (IE4, IE5). Duże znaczenie ma także stosowanie, zamiast układów wywiewnych, powietrza obiegowego oraz wykorzystanie powietrza powrotnego do ogrzewania. W niektórych krajach istnieją możliwości dofinansowania tego typu rozwiązań, co sprawia, że konwersja istniejących systemów np. z nadciśnieniowych na podciśnieniowe jest dla przedsiębiorstw opłacalna i interesująca.

Natomiast emitowany przez urządzenia odciągowe poziom hałasu można również drastycznie zmniejszyć dzięki optymalnej konstrukcji produktu czy systemu, a także poprzez zastosowanie różnych środków izolacyjnych.

Gwarancja czystości i maksymalnej swobody ruchu

Problematyka czystego powietrza na stanowiskach pracy nurtuje przedsiębiorców, głównie z tych branż, gdzie w procesie produkcyjnym powstają duże ilości pyłu, między innymi w zakładach związanych z obróbką drewna. Wszystkie instalacje filtracyjne firmy Nestro spełniają najsurowsze europejskie i polskie ustawowe wymogi dotyczące ochrony naturalnego środowiska w zakresie utrzymywania czystego powietrza.

Stacja szlifierska Nestro NST 75 o wydajności powietrza 7 500 m3/h jest następcą doskonale znanego i odnoszącego duże sukcesy modelu NST 95. Ze stopniem separacji, wynoszącym nawet 95 proc., zapewnia utrzymanie nawet dużego obszaru roboczego w absolutnej czystości, a dodatkowo przy niewielkim zapotrzebowaniu na energię. Dzięki temu pracownik uzyskuje maksymalną swobodę ruchu podczas szlifowania naprawdę dużych elementów. Odwiedzając stoisko, na własne oczy będzie można zobaczyć, jak skutecznie oddzielany jest pył szlifierski od powietrza, w łatwych do czyszczenia wkładach filtracyjnych. Wykorzystuje się w tym celu ukierunkowany strumień powietrza o niskiej turbulencji. Z kolei tryb recyrkulacji powietrza pozwala użytkownikowi zredukować koszty energii i zapewnia przyjemny, pozbawiony przeciągów klimat w pomieszczeniu, zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu pracy.

Wymagania dotyczące wykończenia powierzchni w operacjach powlekania są wysokie. Częste zmiany kolorów, różne systemy lakiernicze, krótkie terminy realizacji, różne kształty, rozmiary i materiały malowanych części to codzienność. Wymagania stawiane farbom i lakierom, które mają być przetwarzane, jak również dotyczące ekologiczności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy stale rosną. One oraz fakt, że rozpuszczalniki i farby mają większą gęstość niż powietrze, a więc spadają na podłogę, były podstawową ideą rozwoju linii produktów PAINTLINE do usuwania oparów farb. Doprowadziło to do powstania systemu wyciągowego instalowanego w pobliżu podłogi lub stosowania zasady podłogi. Strefy wolne od kurzu i przeciągów są bowiem najważniejszym wymogiem wysokiej jakości prac malarskich i lakierniczych. Dla idealnej wentylacji kabiny lakierniczej najskuteczniejszy efekt uzyskuje się poprzez wyciąg podpodłogowy i prowadzenie powietrza obiegowego/nawiewnego od góry. Tak więc systemy odciągu z linii produktów PAINTLINE to wyrafinowane kompletne rozwiązanie zapewniające czyste powietrze w lakierni, a do tego występujące w trzech klasach wydajności z przepływami objętościowymi od 7 500 do 24 500 m3/h.

Na swoim stoisku firma Nestro zademonstrowała system odciągu mgły lakierniczej PAINTLINE CLASSIC 75 w średniej klasie wydajności dla ilości powietrza od 7 500 do 9 500 m3/h. Ponieważ rozpuszczalniki i farby opadają na ziemię ze względu na większą gęstość, cząsteczki farby są odsysane w pobliżu podłogi w ciągłym, pozbawionym przeciągów strumieniu powietrza, a następnie wiążą się w matach filtracyjnych. Systemy PAINTLINE umożliwiają malowanie o niezmiennie wysokiej jakości nawet przy ciągłej pracy i przy najprostszej obsłudze. Nestro projektuje każdy z tych systemów indywidualnie w oparciu o wymagania klienta i uwarunkowania przestrzenne. Jako moduły, poszczególne systemy są również w razie potrzeby skalowalne.

Z kolei odpylacz mobilny Nestro NE

350 J jest, przy wydatku roboczym 8 000 m3/h, motorem napędowym odnoszącej sukcesy rodziny produktów. Jego nominalny przepływ objętościowy wynosi 6 925 m3/h, co przy związanym z tym podciśnieniem wynoszącym 2 750 Pa predestynuje go w przemyśle drzewnym do zastosowania przy odciągu maszyn CNC z dużą prędkością obróbki lub większych standardowych parków maszynowych wymagających dużej wydajności powietrza. Odpylacz z certyfikatem BG można ustawić w bezpośrednim sąsiedztwie maszyny, w samej hali produkcyjnej i może być on również używany do filtrowania materiałów pokrewnych, takich jak tworzywa sztuczne, skóra, papier lub inne pyły przemysłowe.

Natomiast w urządzeniach filtracyjnych Nestro JET są zamontowane energooszczędne wentylatory podciśnieniowe o mocach od 11 do 30 kW i wydajnościach systemu do 250 000 m3/h, przy bardzo wysokich sprawnościach  wentylatorów powyżej 86 proc.

Rębak NSL 60 „na żywo”

Firma Nestro proponuje technologię odpylania, usuwania i zagospodarowania produktów ubocznych oraz odzyskania części energii utraconej w procesie produkcji poprzez zainstalowanie systemów odpylania z ekoinnowacyjnymi filtrami podciśnieniowymi.

Koncept systemu odpylania Nestro obejmuje cały zakres produktów, które tworzą kilkuetapowy ciąg technologiczny. Najważniejszym etapem jest oczywiście odpylenie stanowiska pracy i odciągnięcie powstałego pyłu i trocin z maszyn obróbki drewna. Filtr działając w systemie podciśnieniowym, odciąga produkt uboczny (trociny, pył) ze stanowiska pracy, a odfiltrowane powietrze kierowane jest z powrotem do hali maszyn. Produkt uboczny opada do zasobnika pod filtrem. Tak odseparowane i przygotowane trociny i pył są gotowe, aby „zamienić” je na energię cieplną. Odbywa się to po przetransportowaniu pneumatycznym trocin i pyłów do silosu Nestro, wyposażonego w wygarniacz, który automatycznie dozuje materiał poprodukcyjny do bezobsługowych kotłów wodnych LIGNOTHERM z automatycznym systemem podawania paliwa o mocach od 100 kW do 1 000 kW. Jest to najnowsza technologia, gwarantująca dużą wydajność przy niskich emisjach zanieczyszczeń. 

Produkt uboczny o większych rozmiarach należy przed spaleniem rozdrobnić. Rozdrabniacze Nestro zamieniają koszty utylizacji na zysk energetyczny i robią to bardzo cicho. W przypadku modelu NSL 60 schodkowe rozmieszczenie odwracalnych płyt kruszących zapewnia niskie zużycie energii, a niska prędkość zapewnia cichą pracę. Wszystkie części ulegające zużyciu są niezwykle wytrzymałe i dlatego zostały zaprojektowane z myślą o trwałości. Prezentowany egzemplarz rozdrabniacza wyposażono w duże okna, przez które odwiedzający mogą obserwować proces rozdrabniania materiału (drewna twardego, miękkiego i płyt wiórowych) między obracającymi się wałami z nożami a nieruchomym przeciwnożem, zainstalowanym w łożu maszyny.

Podstawą jakości produktów firmy Nestro jest dbałość o najmniejsze szczegóły i elementy konstrukcyjne. Dlatego też te niepozorne filary dobrego funkcjonowania, aż do wentylatorów włącznie, w przeważającej mierze firma wykonuje sama. Dzięki temu wszystkie komponenty mogą zostać do siebie optymalnie dostosowane. Czterdziestosześcioletnie doświadczenie firmy Nestro i identyfikowanie się ze swoimi produktami sprawia, że wyróżniają się niezawodnością, bezpieczeństwem, efektywnością zużycia energii i kosztów eksploatacji, modułowością i zdolnością do integracji w systemie, jak również oszczędnością surowców. Systemy Nestro są nie tylko swobodnie skalowalne i mogą być bez problemu rozszerzane, lecz mogą również obsługiwać specjalne zastosowania. Inteligentny wzór zastosowania umożliwia przy tym niezakłócone funkcjonowanie w trybie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.

~Tomasz Bogacki