Jak uniknąć błędów podczas impregnacji surowca?

Jak uniknąć błędów podczas impregnacji surowca?

Aby odpowiednio dobrany preparat do ochrony drewna mógł spełnić swoje zadanie, drewno musi być prawidłowo przygotowane do impregnacji. Ważne jest również to, co dzieje się z nim bezpośrednio po tym procesie.

Wady drewna mogą powstawać jeszcze zanim pojawi się ono w tartaku. Jest bowiem narażone na niszczące działania owadów i czynników biologicznych. Do zainfekowania drewna może dojść również w czasie składowania w lesie i w tartakach, dlatego już na wstępnych etapach przygotowania surowca do przerobu należy zadbać o jego odpowiednie zabezpieczenie. Użycie specjalnie dobranych i gruntownie przebadanych preparatów do ochrony drewna gwarantuje, że będzie ono służyło wiele lat i nie straci swoich walorów estetycznych, które decydują o jego popularności wśród klientów.

Ochrona przed czynnikami środowiskowymi

Warunkiem odpowiedniego użytkowania drewna jest jego właściwe przygotowanie, zabezpieczanie i dbałość o prawidłowe przechowywanie. Oczywiście przy użyciu odpowiednich środków ochrony, wśród których na szczególną uwagę zasługują produkty firmy Bochemie – marki, która już od 50 lat specjalizuje się w zabezpieczaniu drewna. Stale i na bieżąco opracowuje produkty zgodnie z obecnie obowiązującymi normami. Doradza metody i technologie, które pomagają producentom tarcicy budowlanej osiągać jak najlepsze efekty zabezpieczania drewna, unikać błędów związanych z niewłaściwą impregnacją, które mogą skutkować stratą surowca i późniejszymi reklamacjami ze strony inwestorów na placu budowy.

Przedsiębiorstwo dysponuje własnymi laboratoriami, które mają możliwość zbadania zarówno roztworów roboczych, jak i już zaimpregnowanego drewna. Zespół wykwalifikowanych technologów i doradców jest odpowiednio przygotowany do tego, aby rozwiązać problemy i dostosować odpowiednią technologię do danego środowiska produkcyjnego.

Bochemit QB Profi – idealny do impregnacji

Aby odpowiednio przygotować surowiec do przerobu, najlepiej użyć preparatu Bochemit QB Profi, który chroni drewno przed owadami i biotycznymi szkodnikami, jakimi są grzyb i pleśń. W przeciwnym wypadku zakażone drzewo straci swoją wartość użytkową i estetyczną, w szczególności po wykorzystaniu jako drewno konstrukcyjne i nośne, używane podczas budowy domów drewnianych.

Bochemit QB Profi to grzybobójczy i owadobójczy koncentrat do długotrwałej ochrony drewna wewnątrz i na zewnątrz (1, 2, 3 klasa użytkowania drewna). Produkt przeznaczony jest do impregnacji tarcicy, konstrukcji dachowych, podłóg, podbić dachowych, okładzin elewacyjnych i innego drewna budowlanego oraz np. pergoli i ogrodzeń (według EN 335). Stosuje się go do długotrwałej ochrony drewna przeciwko grzybom drzewnym (Basidiomycetes), pleśniom i owadom niszczącym drewno. Aplikuje się go przez moczenie, malowanie lub natrysk. Preparat jest dostępny w kolorze zielonym, brązowym lub w wersji bezbarwnej. W celu zapewnienia dostatecznej i wysokiej jakości ochrony wnętrza budynków (UC 1, 2) minimalna ilość koncentratu to 20 g/m2.

Przygotowanie do impregnacji

Na wyhamowanie rozprzestrzeniania się owadów żerujących w drewnie może też wpłynąć korowanie surowca okrągłego, w którym początkowo bytują szkodniki. Ważna jest również odpowiednia organizacja i przygotowanie stanowiska składowania drewna. Nie powinno mieć ono bezpośredniego kontaktu z gruntem, trawą, trocinami i korą, a elementy już zainfekowane owadami i grzybami powinny zostać usunięte ze składu.

Składowanie drewna jeszcze przed rozpoczęciem procesu impregnacji jest bardzo ważne z uwagi na to, że pozwala doprowadzić materiał do odpowiedniego poziomu wilgotności, który powinien być nie większy niż 20 proc. Dopiero wtedy impregnacja produktem Bochemit QB Profi może być najbardziej skuteczna, ponieważ substancje czynne preparatu mogą bez przeszkód wniknąć w powierzchnię drewna i powstałe w czasie suszenia pęknięcia. Osiągnięcie odpowiedniej ilości substancji czynnych, wymaganej dla danej klasy, odbywa się poprzez właściwe stężenie roztworu roboczego, czasu nasączania lub ilości warstw w przypadku nanoszenia pędzlem lub natryskiem, a także temperatury drewna i roztworu minimum 5°C.

Składowanie lub suszenie drewna przed impregnacją do odpowiedniego poziomu wilgotności zapobiega ponadto tworzeniu się dodatkowych pęknięć po tym procesie i otwieraniu się szczelin niezaimpregnowanych, w których łatwo może dojść do zainfekowania drewna.

Przygotowywane do impregnacji drewno powinno zostać dokładnie oczyszczone z kory, łyka i trocin, aby zapobiec tworzeniu się mułu podczas impregnacji zanurzeniowej. Osad zawierający resztki drewna i trocin pochłania duże ilości substancji czynnych, powodując obniżanie parametrów i jakości roztworu roboczego.

Jednym z kluczowych elementów całego procesu impregnacji może okazać się stosowanie przekładek pomiędzy poszczególnymi warstwami drewna. Aplikacja odbywa się wtedy na całej powierzchni drewna, a po wynurzeniu przekładki umożliwiają swobodny przepływ ociekania i odparowania wody między elementami tarcicy.

Najczęściej popełniane błędy

Już po zaimpregnowaniu, drewno powinno być poddane składowaniu pod zadaszeniem. Bezpośrednio po impregnacji preparat nie jest utrwalony w drewnie i ulega wymywaniu, dlatego też zabezpieczone elementy należy chronić przed opadami atmosferycznymi przez minimum 48 godzin. Utrwalenie preparatu, wymagane dla zastosowań w klasie użytkowania 3, osiąga się po dwóch dniach i wysuszeniu drewna. W przypadku klasy 1 i 2 należy starać się szybko zabudować drewno, aby maksymalnie skrócić czas narażenia drewna na czynniki atmosferyczne w czasie budowy.

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez firmy budowlane jest montaż świeżo przetartego i zaimpregnowanego drewna. Potrzebuje ono bowiem czasu na wyschnięcie. W przeciwnym wypadku poszczególne elementy mogą się skręcać, wyginać i pękać, co w efekcie prowadzi do uszkodzeń budynku, a przypadku budowy dachu – do jego nieszczelności. Zamknięcie pod izolacją dachu, bez możliwości odparowania wody może skutkować powstaniem grzybów, pleśni, a nawet pojawieniem się owadów, które chętnie bytują w takim środowisku.

Dostarczenie świeżo zaimpregnowanej tarcicy na budowę, bez wymaganego czasu utrwalenia, naraża produkt na wymycie impregnatu przez opad atmosferyczny. Po takim zdarzeniu należy ponownie zabezpieczyć drewnianą konstrukcję, po jej przykryciu lub osłonięciu w celu ponownego utrwalenia impregnacji.

Elementy drewna, poddawane w czasie montażu przycinaniu i heblowaniu, powinny być zaimpregnowane w miejscu obróbki. Daje to gwarancję, iż cała powierzchnia drewna będzie prawidłowo zabezpieczona. Podobnie jest z pęknięciami, które odsłaniają niezaimpregnowane drewno wewnątrz. Należy więc taką szczelinę zabezpieczyć odpowiednio przygotowanym roztworem impregnatu Bochemit QB Profi.

Prawidłowo zaimpregnowane drewno będzie zachwycać i służyć przez wiele lat, jednak ważne jest, aby użytkownik pamiętał o obowiązku sprawdzania jego stanu, ponieważ wciąż narażone jest ono na działanie różnych czynników. Trwałość przeprowadzonej ochrony jest w przypadku klasy 1 i 2 (wewnątrz) czasowo nieograniczona, w klasie 3 (na zewnątrz) wynosi minimalnie 10 lat. Po wyschnięciu i utrwaleniu impregnatu Bochemit QB Profi w drewnie, przeznaczonego dla 1 i 2 klasy użytkowania, do celów dekoracyjnych można zastosować preparat Bochemit Estetik, tworzący powłokę olejową. Jest on dostępny w kolorach: pinia, sosna, mahoń, kasztan, orzech, palisander, biały i szary. Dla drewna użytkowanego stale na zewnątrz, tj. w 3 klasie, użycie takiego preparatu jest zdecydowanie zalecane.

~Beata Michalik