Jak zaoszczędzić do 80 proc. zużycia energii przez system odpylania?

Jak zaoszczędzić do 80 proc. zużycia energii przez system odpylania?

Energooszczędność procesów | Koncepcja ENSACO powstała w oparciu o 25-letnie doświadczenie producenta

Firma Moldow opracowała i wprowadziła na rynek koncepcję oszczędzania energii o nazwie ENSACO. Będzie się można z nią zapoznać na targach DREMA w Poznaniu.

W ramach oferty specjalnej w związku z targami DREMA 2023 firma MOLDOW oferuje możliwość bezpłatnego przeanalizowania rozwiązań systemów odciągowych, które posiadają producenci, i określenia możliwości oszczędności energii w tym zakresie.

Powszechnie wiadomo, że energochłonność systemów odpylania w zakładach obróbki drewna stanowi ok. 35 proc. całkowitego zużycia energii. Przekłada się to bezpośrednio na rentowność procesów i całej produkcji oraz jej konkurencyjność.

Mając to na uwadze oraz w związku z wyraźnym zapotrzebowaniem rynku na rozwiązania oszczędzające energię, firma Moldow opracowała i wprowadziła swoją koncepcję oszczędzania energii o nazwie ENSACO.

– Ponad 100 badań w największych fabrykach obróbki drewna na świecie pokazało, że można osiągnąć oszczędności nawet do 80 proc. przy dodatkowych korzyściach, m.in. obniżeniu poziomu hałasu, wyższej wydajności, niższych kosztach konserwacji i możliwości uzyskania białego certyfikatu – mówi Marcin Raczyk, dyrektor Moldow Polska. – Dlatego mamy przyjemność przedstawić to rozwiązanie klientom na targach DREMA wraz z naszymi innymi technologiami do odsysania pyłu, w tym filtrami i wentylatorami.

Koncepcja ENSACO powstała w oparciu o 25-letnie doświadczenie, know-how oraz dogłębną współpracę i dialog pomiędzy Moldow a kierownikami produkcji, pracownikami serwisu i operatorami maszyn na całym świecie.

Bezpłatne doradztwo systemu dotyczące możliwych oszczędności Moldow zaoferuje na targach DREMA 2023.

– W związku z naszym udziałem w tej imprezie oferujemy niezobowiązującą, bezpłatną ankietę systemową dla polskich klientów – dodaje Marcin Raczyk. – W ramach tej ankiety odwiedzimy fabryki zainteresowanych klientów, aby dokonać na miejscu oceny systemu odpylania i następnie przedstawić raport na temat możliwych oszczędności oraz kosztów i zakładanego czasu ich zwrotu.

Dotyczy to zarówno nowych instalacji, jak i istniejących systemów odciągowych, ponieważ ENSACO jest kompatybilne z wszystkimi typami systemów. 

~kor