Jaki jest potencjał wykorzystania biomasy w krajowej energetyce?

Jaki jest potencjał wykorzystania biomasy w krajowej energetyce?

O tym, że biomasa i paliwa alternatywne są ważnym wsparciem bezpieczeństwa cieplnego i energetycznego kraju, będą rozmawiać uczestnicy XII edycji Forum Technologii w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle – Spalanie Biomasy i RDF.

Kolejna XII edycja Forum Technologii w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle – Spalanie Biomasy i RDF zostanie zorganizowana przez powermeetings.eu 20-21 października 2022 r. we Wrocławiu, a jego wiodąca sesja zostanie poświęcona dostępności biomasy i paliw alternatywnych w kontekście bezpieczeństwa cieplnego i energetycznego kraju. Forum o wykorzystaniu biomasy, pelletu i RDF na cele energetyczne i ciepłownicze to od lat najważniejsze i największe jesienne spotkanie branży, podczas którego podejmowane są w prezentacjach najistotniejsze w danym okresie tematy.

Wojna na Ukrainie w znaczący sposób zmieniła rynek dostawców, ale i nabywców. Dostawy od wielu tradycyjnych producentów zza wschodniej granicy stały się niemożliwe lub są bardzo ograniczone, natomiast nowa sytuacja na rynku węgla, gazu i ropy spowodowała zwiększone zainteresowanie biomasą drzewną i agro oraz paliwami alternatywnymi.

W związku z powyższym w trakcie wydarzenia zaproszeni prelegenci postarają się odpowiedzieć m.in. na pytania – na jakie ilości surowca drzewnego z krajowych lasów może liczyć ciepłownictwo i energetyka? Jaki jest potencjał lasów prywatnych w tym zakresie? Jakie mogą być nowe kierunki pozyskiwania biomasy na cele energetyczne?

Podczas poprzedniego, wiosennego Forum Biomasy i RDF w Zabrzu minister Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE zapowiadał podjęcie działań związanych z ustaleniem innych kierunków importu biomasy do Polski. Stosunkowo dalekich, jednak strategicznie korzystnych dla Polski, takich jak kierunek północnoamerykański, Europa Północna czy Skandynawia. Miały być prowadzone rozmowy dotyczące dostępu do innych źródeł zaopatrzenia. Z odbywających się rozmów w branżowych kuluarach wiemy, że spotkania takie są prowadzone.

O czym jeszcze będą mówić specjaliści w trakcie Forum? Między innymi o potencjale wykorzystania paliw alternatywnych w Polsce, konwersji kotłów węglowych na kotły na biomasę i RDF, o znaczeniu małych źródeł ciepła na RDF i biomasę, o możliwościach finansowania inwestycji i tradycyjnie omawiane będą konkretne case study z przeprowadzonych już inwestycji. W czasach ograniczeń transportowych istotnym zagadnieniem jest logistyka paliw – zatem eksperci będą rozmawiać również o możliwościach transportu drogowego, kolejowego i morskiego.

Podczas Forum zawsze dużym zainteresowaniem cieszą się wystąpienia specjalistów przybliżających aktualne zagadnienia związane z Kryteriami Zrównoważonego Rozwoju i EU ETS oraz Dyrektywy RED III, zatem tych tematów również nie może zabraknąć w agendzie nadchodzącego Forum.

Drugiego dnia wydarzenia odbędą się warsztaty na temat regulacyjnych aspektów funkcjonowania rynku biomasy i paliw alternatywnych, jak również zaplanowana jest wizyta studyjna.

Ponieważ nie tylko Polska, ale cała Europa i wiele innych krajów świata jest obecnie w historycznym momencie zmian w strategii energetycznej, Forum stanowi doskonałą okazję do przedstawienia różnych rozwiązań, wymiany doświadczeń i nawiązania relacji biznesowych z przedstawicielami branży – mówi Renata Kałużna, CEO firmy powermeetings. – Będzie można z przedstawicielami rządu oraz różnych organizacji i stowarzyszeń porozmawiać o wsparciu na poziomie ustawowym, ale także o nowych programach, które umożliwią rozwój tego sektora. Wszak biomasa staje się u nas ważnym elementem dużego sektora OZE. Sytuacja powstała w związku z wojną na Ukrainie tylko utwierdza w konieczności kontynuowania prac nad przyspieszeniem rozwoju i znaczenia sektora biomasy w krajowej energetyce. Coraz powszechniejsza jest świadomość, że odnawialne źródła są tzw. energią wolności, gdyż uniezależniają od paliw kopalnych i od surowców energetycznych. Zwiększanie udziału OZE, w tym biomasy, w całym miksie energetycznym ma ogromne znaczenie, a tego typu spotkania sprzyjają rozwojowi biznesu.

Nadchodzące Forum to idealne połączenie merytoryki z networkingiem branży, gdzie oprócz zdobywania wiedzy uczestnicy mogą utrwalać dotychczasowe oraz budować nowe relacje biznesowe, a to za sprawą obecności całego przekroju rynku. To znaczące spotkanie, w formie stacjonarnej i online, organizowane jest przez zespół powermeetings.eu, a patronat medialny objęła „Gazeta Przemysłu Drzewnego”. 

Szczegóły i zapisy: https://powermeetings.eu/forum-technologi-w-cieplownictwie-energetyce-spalanie-biomasy/

~ kor