Kongres o pozyskaniu i produkcji pelletu

Kongres o pozyskaniu i produkcji pelletu

Kongres Pelletu, który odbędzie się 15-16 grudnia w Warszawie pod patronatem medialnym „Gazety Przemysłu Drzewnego”, będzie doskonałą okazją do omówienia problemów na pełnym wyzwań rynku produkcji biopaliw.

Dotychczas spora ilość pelletu i surowców do jego produkcji była do Polski sprowadzana z Białorusi i Ukrainy, trochę z Rosji oraz z krajów bałtyckich. Z drugiej strony, znaczna część pelletu drzewnego produkowanego w kraju była eksportowana do Skandynawii, Niemiec, Włoch oraz krajów Beneluksu.

Z chwilą napaści Rosji na Ukrainę światowy rynek pelletu znacząco się zmienił, albowiem w wielu krajach pellet drzewny lub ze słomy stał się paliwem do produkcji prądu i ciepła. Dzisiaj alternatywne kierunki dostaw pelletu to USA i Kanada.

Lasy tam rosną szybko i są traktowane jak uprawy rolne – usłyszeliśmy podczas marcowego Forum Biomasy w Zabrzu. – Ich właściciele zapewniają tarcicę budownictwu drewnianemu, natomiast pozostałości trafiają do przemysłu papierniczego oraz są przerabiane na biomasę. Prywatni właściciele lasów zawierają 15-20-letnie kontrakty z firmami, które rozwijają się, bo mają zapewniony surowiec drzewny.

Niestety, nie jest tak w Polsce, gdzie pellet długo musiał się przebijać jako atrakcyjne paliwo energetyczne. A teraz, gdy jest na niego ogromne zapotrzebowanie, bo ma zastąpić węgiel i gaz, gdyż do niedawna zakładano, że w 2030 r. będzie się zużywać u nas 30-40 mld m3 gazu w przerobionych blokach energetycznych, poszukuje się odległych źródeł zaopatrzenia.

Przekonujemy się, że odnawialne źródła energii nie są już tylko alternatywą. Pellety drzewne czy ze słomy stają się istotnym źródłem ciepła i energii. Nawet małe stolarnie starają się przetwarzać poprodukcyjny surowiec na pellet, sprzedawany lokalnie lub wykorzystywany na własne potrzeby. Z drugiej strony powstały duże fabryki pelletu, wytwarzanego z własnego surowca albo kupowanego na zewnątrz.

Paleta różnorodnych problemów związanych z dostępnością i produkcją pelletu skłoniła firmę powermettings.eu, od wielu lat aktywnie wspierającą krajowy rynek OZE, a w szczególności biomasy, specjalistycznymi konferencjami, do zorganizowania 15-16 grudnia 2022 r., w Warszawie, Kongresu Pelletu, którego patronem medialnym jest „Gazeta Przemysłu Drzewnego”. W jego programie przewiduje się wystąpienia poświęcone pozyskaniu surowca, promocji nowych technologii, dystrybucji i certyfikacji pelletu.

Specjaliści związani z branżą postarają się odpowiedzieć na pytania: skąd polskie gospodarstwa domowe oraz ciepłownie mogą pozyskać duże ilości pelletu, po jakie urządzenia najlepiej sięgać, jak wielkie zakłady produkcyjne budować? Będą wystąpienia o barierach prawnych, finansowych i o systemie aukcyjnym OZE. Doświadczeniami podzielą się producenci pelletu, linii do produkcji pelletu i małych peleciarek. Tematyka kongresu adresowana jest do specjalistów rynku pelletowego, ale też przedstawicieli firm drzewnych i dostawców słomy, wytwórców kotłów na pellet i firm, które pośredniczą w dostawach pelletu. Będzie także panel o cenach, logistyce i magazynowaniu pelletu oraz warsztaty o certyfikacji pelletu oraz o śladzie węglowym towarzyszącym produkcji pelletu.

Wymiana doświadczeń i pozyskanie informacji to ważna część biznesu, więc warto zgłosić uczestnictwo w Kongresie Pelletu, żeby posiąść wiedzę o nowej paliwowej rzeczywistości, a także aby mieć wpływ na jej kreowanie – mówi Renata Kałużna, dyrektor zarządzająca powermeetings.eu. – Zrównoważona biomasa, także ta w formie pelletu, jako odnawialne źródło energii wydaje się być paliwem przyszłości. Producenci ciepła i energii elektrycznej z różnych powodów potrzebują zero- lub niskoemisyjnego źródła dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej i cieplnej. Od władz oczekuje się odpowiedniego systemu wsparcia dla inwestorów oraz warunków dla banków, które chcą finansować takie projekty. Są też w kraju firmy gotowe sprostać wymaganiom odbiorców pelletu przemysłowego, zapewniając tartakom wieloletnie kontrakty na odbiór pelletu drzewnego, a dużym grupom energetycznym sens transformacji paliwowej. Pragniemy wszystkich zainteresowanych zebrać na kongresie, formułując w rezultacie zestaw postulatów służących rozwojowi rynku pelletu.  

Po szczegóły wydarzenia zapraszamy na www.powermeetings.eu oraz do kontaktu z organizatorem:

Jola Szczepaniak, tel. +48 22 740 67 80, Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

~ kor