LIGNA: 7 liderów łączy siły we wspólnym projekcie

LIGNA: 7 liderów łączy siły we wspólnym projekcie

Siedmiu liderów technologii obróbki drewna: BIESSE, BÜRKLE, HOMAG, IMA SCHELLING, SCM, WEBER i WEINIG pracowało wspólnie nad zdefiniowaniem nowego znormalizowanego interfejsu „IZY” łączącego wszystkie maszyny w zakładzie klienta oraz maszyny z systemem zarządzania produkcją. Jego pokaz odbędzie się na specjalnej scenie, w czasie targów LIGNA!

Wspólny projekt 7 liderów rynku został nazwany Woodworking made izy, a prace nad nim trwały przez ostatnie 4 lata.

Celem nadrzędnym była chęć zaoferowania odbiorcom usług na najwyższym poziomie przy jednoczesnej poprawie organizacji procesów produkcyjnych. Interfejs „IZY” jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie rynku w kwestii elastycznej wymiany danych i konieczności ciągłego obniżania kosztów wytwarzania.

Klienci posiadający maszyny siedmiu wspomnianych wyżej firm mogą teraz używać nowego ustandaryzowanego interfejsu do ich łączenia. Dotyczy to także przypadków gdy park maszynowy skompletowany został w oparciu o obrabiarki pochodzące od kilku dostawców. Warunkiem jest oczywiście aby były to maszyny pochodzące z katalogów wspomnianej wyżej siódemki.

Pomagają wyeliminować błędy ludzkie

Nowoczesne zakłady obróbki drewna zazwyczaj łączą w swoich liniach produkcyjnych maszyny różnych producentów. Do tej pory ich połączenie było możliwe, ale wymagało to poświęcenia długiego czasu i sporych środków finansowych na stworzenie nowego interfejsu dla każdej maszyny. Aby zapewnić wspólne rozwiązanie, które znacznie usprawniłoby procesy produkcyjne, siedem wyżej wspomnianych firm połączyło siły i umieściło swoich klientów w centrum uwagi podejmując decyzję o rozpoczęciu projektu „Woodworking made IZY”.

Teraz, dzięki nowemu interfejsowi, firmy zajmujące się obróbką drewna mogą swobodnie wybierać maszyny i po prostu je połączyć, z taką samą łatwością jak podłączenie drukarki do komputera. Zakłady drzewne wymagają również łatwego podłączenia wszystkich maszyn do stosowanego przez nie systemu zarządzania produkcją, kontrolującego przepływ i zapewniającego efektywną realizację poszczególnych operacji w celu poprawy wydajności. Systemy te, poprzez zbieranie i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z całego cyklu produkcyjnego, monitorowanie i egzekwowanie specyfikacji, reguł biznesowych i identyfikowalności, pomagają wyeliminować błędy ludzkie co skutkuje poprawą jakości procesu.

Połączenie wszystkich faz procesu produkcyjnego

W nowym interfejsie „IZY” zarządzania kontrolą lub poleceniami podczas procesu produkcyjnego opiera się na Open Platform Communication Unified Architecture i niezawodnej komunikacji przemysłowej, z zastosowaniem specjalnie opracowanego dla przemysłu drzewnego języka, który łączy dane produkcyjne z ogólnym zarządzaniem produkcją.

Każda faza procesu technologicznego jak cięcie, formatowanie, oklejanie krawędzi, obróbka CNC, wiercenie, profilowanie, aż po montaż i pakowanie, zostanie po prostu połączona na hali produkcyjnej. W taki sam sposób, w jaki podłączamy w biurze drukarkę do komputera równie łatwo możemy połączyć strugarkę czterostronną Weiniga z centrum obróbczego SCM i  dodać do procesu system wykańczania powierzchni Bürkle. Po zainstalowaniu maszyn, wraz z twórcami oprogramowania, następuje proste testowanie i dostosowywanie interfejsu „IZY” w celu poprawy poziomu wydajności. Jest to nie tylko kwestia połączenia maszyn, ale również monitorowania całego procesu produkcyjnego jednym rzutem oka, identyfikowanie słabych punktów i szybkie działanie poprzez podejmowanie decyzji na podstawie danych dostarczanych przez system i dotyczących całego cyklu.

Pokazy na LIGNIE

Woodworking made izy pojawi się na targach LIGNA w hali 12 / Future Square ze specjalnie zaprojektowanym wyświetlaczem, na którym będą wyświetlane informacje i najnowsze filmy dotyczące projektu. Specjalny pokaz dla szerokiej publiczności odbędzie się 15 maja o godzinie 12:00 .

Wszelkich informacji o IZY udzielą także przedstawiciele firm biorących udział w projekcie:

BIESSE – hala 11

BÜRKLE – hala 17

HOMAG – hala 14

IMA SCHELLING – hala 12

SCM – hala 13

WEBER – hala 17

WEINIG – hala 27

~ tekst: Tomasz Bogacki, Katarzyna Orlikowska