Możliwość szybkiej zmiany „główek” sztachet

Możliwość szybkiej zmiany „główek” sztachet

Sztacheciarkę S-1900 cechuje zwarta konstrukcja, która jest bardzo solidna i stabilna, co pozytywnie wpływa na jakość obróbkizaokrąglenia deski sztachety.

Możliwość wykonywania różnej kombinacji kształtów oraz bardzo szybka zmiana kształtek „główki” drewnianej sztachety to jedna z zalet sztacheciarki S-1900 firmy ARTMET DESIGN Krzysztof Szymaniak z Ciecierzyc (woj. lubuskie). Jedna z takich maszyn została wykonana na zamówienie firmy JANO z Brzozowca k. Gorzowa Wlkp., producenta ogrodzeń z drewna sosnowego suszonego, a w szczególności płotów, furtek i bram sztachetowych.

Chodzi o precyzyjne zaokrąglenie deski sztachety

Ponieważ najbardziej chyba klasycznym modelem jest prostokątna forma z listew zaokrąglonych na górnych końcach, producenci sztachet stają przed koniecznością precyzyjnego zaokrąglenia deski sztachety o szerokości 9-10 cm i grubości od 18 do 22 mm. Ponadto, zaokrąglona końcówka krawędzi sztachety powinna być sfazowana na łuku deski.

Niezależnie od wzoru, istotne jest dobre jakościowo i powtarzalne zaokrąglanie górnego końca sztachety na łuku. Wykonywanie tej obróbki elektronarzędziami jest nieprecyzyjne, niepowtarzalne i czasochłonne, a ponadto wpływa ujemnie na ogólny koszt wykonywania drewnianych sztachet z desek ciętych na prosto.

– Znacząco efektywniej jest realizować tę operację obrabiarką typu sztacheciarka – mówi Jan Lis, właściciel firmy Jano. – Od niedawna posiadamy taką maszynę, będącą swego rodzaju małym CNC, obsługiwanym przez jednego pracownika, do którego należy bieżące napełnianie magazynka dociętymi deskami i odbiór obrobionych sztachet. Jakość obróbki jest bardzo dobra i nie wymaga ręcznych poprawek. Maszynę wykonała na nasze zamówienie firma Artmet Design Krzysztofa Szymaniaka. U nas jest ona ustawiona za optymalizerką, docinającą na wybrane długości przestrugane deski o szerokości 9 cm. Pracownik tymi deskami ręcznie zapełnia podajnik, z którego są one automatycznie pobierane do obróbki, realizowanej w zamkniętej, a więc w pełni bezpiecznej dla obsługi części maszyny. Maszyna ma system kontroli załadunku i pozycjonowania elementu.

Materiałem wejściowym są ostrugane, wyprofilowane wzdłużnie deski z drewna iglastego, sformatowane na długość, o różnej zawartości wilgoci.

Deski do obróbki zostają pochwycone z podajnika przez ruchomy przenośnik z automatycznym zaciskiem, utrzymującym deskę podczas procesu obróbki frezowania. Po wykonaniu obróbki przenośnik cofa się, zwalnia się zacisk i jednocześnie wysuwa się usytuowany między zaciskami poziomy wybijak, zrzucający sztachetę na skośny stół odbiorczy. Co kilkanaście sekund wykonana sztacheta opada na stół strefy rozładunku.

– Mogę zatem stwierdzić, że sztacheciarka bardzo dobrze wpisuje się w nasz proces technologiczny i bardzo usprawniła proces obróbki sztachet, wykonywanych przez nas w dużych ilościach i w różnych długościach –podkreśla Jan Lis.

Bez wyrywania materiału drzewnego

Sztacheciarkę S-1900 cechuje zwarta konstrukcja, która jest bardzo solidna i stabilna, co pozytywnie wpływa na jakość obróbki. A przy tym zajmuje stosunkowo niewiele miejsca, ze względu na przemyślane usytuowanie solidnych wrzecienników frezujących, które przez to zapewniają wysoką jakość obróbki. Nie zdarzają się przypadki wyrywania materiału drzewnego na końcówkach sztachet.

Producent określił masę maszyny na 2000 kg, jej długość na 3500 mm, wysokość na 1600 mm, a szerokość na 2000 mm.

Łatwość obsługi maszyny przez jednego pracownika idzie w parze z możliwością przestawiania modułu wrzeciona do obróbki desek o długościach od 600 do 1900 mm, praktycznie na każdą długość w tym zakresie. Wraz z przesuwem modułu obróbczego z frezem o maksymalnej średnicy 160 mm, zmienia się długość podajnika desek do obróbki.

Obróbkę desek zapewniają dwa wrzeciona – prawe i lewe. Każde porusza się z prędkością obrotową 5000 obr./min. Na trzpieniu wrzeciona o długości użytecznej 100 mm i średnicy 40 mm można założyć frezy o maksymalnej średnicy 160 mm. Moc silnika trójfazowego wrzeciona wynosi 3 kW.  

Sztacheciarka umożliwia obróbkę drewnianych sztachet o szerokości maksymalnej 150 mm i minimalnej – 80 mm. Minimalna grubość elementu obrabianego to 15 mm, a maksymalna – 35 mm.

Możliwa jest ręczna regulacja wysokości wrzeciona w zakresie od 0 do 35 mm.

Wióry powstające podczas obróbki są odprowadzane do systemu przez odciąg o średnicy 150 mm.

Efektywny system sterowania

Zaletą maszyny jest dopracowany system sterowania. Pozwala on na automatyczne podawanie sztachet, sprawdzanie prawidłowego załadunku sztachety oraz stanu zapełnienia strefy odbioru. Interfejs programu jest prosty i łatwy w obsłudze.

W skład systemu sterowania maszyny do obróbki sztachet wchodzi sterownik PLC, realizujący funkcję głównej jednostki sterującej, komputer PC z ekranem dotykowym, pełniący funkcję interfejsu operatora, dwa serwonapędy osi posuwu obrabiarki, moduły włączania i wyłączania maszyny, przyciski, sygnalizatory, czujniki i elementy wykonawcze oraz trzy przyciski zatrzymania awaryjnego, współpracujące z przekaźnikiem bezpieczeństwa. W rezultacie maszyna spełnia kryterium centrum obróbczego sterowanego cyfrowo.  Maszyna jest w pełni bezpieczna dla obsługującego pracownika, ponieważ wyeliminowany jest kontakt rąk z narzędziami obróbczymi. Zarówno załadunek desek i odbiór wyfrezowanych sztachet odbywa się poza strefą pracy narzędzia obróbczego.

~Janusz Bekas