Na drodze do współpracy z rynkiem Malezji

Na drodze do współpracy z rynkiem Malezji

Polska Agencja Inwestycji i Handlu została sygnatariuszem porozumienia o współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego i Malaysian Timber Council. Zawarte porozumienie stanowi wstęp do zacieśnienia współpracy pomiędzy podmiotami oraz zwiększenia wymiany gospodarczej pomiędzy oboma krajami.

26 lipca PAIiH była gospodarzem i uczestnikiem ceremonii podpisania dokumentu. Zarówno polska, jak i malezyjska izba przemysłu drzewnego stanowią największe w obu krajach organizacje zrzeszające producentów i przetwórców drewna. Wymiana towarowa pomiędzy Polską a Malezją ma wielki potencjał wynikający z zapotrzebowania strony malezyjskiej na polskie gatunki drewna i strony polskiej na gatunki egzotyczne.

Mam głęboką nadzieję, że podpisany dziś przez nas dokument będzie impulsem do otwarcia naszych krajów na większą współpracę ekonomiczną. Nie tylko w przemyśle drzewnym, którego dotyczy porozumienie, ale też w innych sektorach obu gospodarek – powiedział członek zarządu PAIH Zdzisław Sokal podczas wydarzenia.

Spotkanie pomiędzy PAIH, Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego i Malaysian Timber Council zostało zrealizowane w formule hybrydowej. W zawarcie porozumienia zaangażowane było Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Kuala Lumpur.

~ źródło: PAIH