Niezmienna geometria i precyzyjnie przygotowana powierzchnia tnąca

Niezmienna geometria i precyzyjnie przygotowana powierzchnia tnąca

Maksymalne wydłużenie czasu pomiędzy kolejnymi ostrzeniami, bez ujemnych skutków dla narzędzia oraz ciętego materiału, zagwarantować mogą tylko profesjonalne szlifierki konstruowane w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. W kwestii ostrzenia różnych typów pił tarczowych firma Lakfam proponuje bardzo szeroką ofertę, gdzie najważniejsze miejsce zajmuje seria szlifierek ASP-631F.

Piła tarczowa jest podstawowym narzędziem w branży drzewnej jednak nawet najlepsza z czasem ulega stępieniu. Żywotność piły zależy od sposobu jej użytkowania oraz serwisowania w trakcie całego cyklu jej życia. Właściwe serwisowanie jest kluczowym czynnikiem mającym ogromny wpływ na cały proces produkcyjny oraz funkcjonowanie większości firm z branży drzewnej. Zwiększenie wydajności urządzeń do cięcia (wielopił, pilarek, optymalizerek), dłuższe okresy między wymianami narzędzi oraz – co istotne – praca maszyn z optymalnymi parametrami to najważniejsze argumenty przemawiające za podjęciem tego wyzwania. Jakie objawy wskazują na to, że piła uległa stępieniu? Zidentyfikować można kilka oznak świadczących o tym, że należy poddać ją procesowi regeneracji. Pierwszą, najbardziej widoczną jest oczywiście pogorszenie się jakości powierzchni oraz krawędzi ciętego materiału po „przejściu” piły. Stępienie ostrzy powoduje także: przegrzewanie się piły, powstawanie drgań, zmianę obrotów wrzeciona oraz zwiększający się hałas podczas cięcia. Ważne jest, aby w porę je zauważać i na nie reagować, ponieważ ma to ogromny wpływ na całkowitą żywotność narzędzia. Znaczący wpływ na tępienie się narzędzi ma materiał, który za ich pomocą jest obrabiany. Stępieniu szybciej ulegają piły przeznaczone do cięcia materiałów drewnopochodnych niż do cięcia drewna litego. Wynika to z faktu, że materiały drewnopochodne zawierają w sobie kleje, tworzywa oraz zanieczyszczenia powstałe w trakcie produkcji. Kolejnymi czynnikami, które mają wpływ na samo narzędzie, są parametry cięcia, jak na przykład: prędkość skrawania czy moment obrotowy piły. Każda piła posiada precyzyjne parametry pracy określone szczegółowo przez producenta. Ich nieprzestrzeganie powoduje, że szybciej się one zużywają, a jakość cięcia ulega drastycznemu pogorszeniu

.
Ostrzenie płaszczyzny natarcia i przyłożenia w jednym zamocowaniu
Główny problem sprowadza się do tego, aby maksymalnie wydłużyć czas pomiędzy kolejnymi ostrzeniami, bez ujemnych skutków dla narzędzia oraz ciętego materiału. Zagwarantować to mogą tylko profesjonalne szlifierki konstruowane w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Doskonałym przykładem tego typu rozwiązań są automatyczne szlifierki narzędziowe produkowane przez firmę Lakfam z Kowar. Jest to doskonale znany od wielu lat, nie tylko na rynku polskim, dostawca urządzeń służących do ostrzenia: pił tarczowych, frezów, głowic strugarskich oraz noży do strugarek i rębaków. Lakfam jest także producentem uniwersalnych szlifierek narzędziowych typu NUA, które oprócz ostrzenia narzędzi pozwalają także na szlifowanie po linii śrubowej oraz szlifowanie płaszczyzn, otworów i wałków. Maszyny kowarskiego producenta znajdują zastosowanie zarówno w małych zakładach drzewnych i meblarskich, jak również w dużych firmach oraz serwisach zajmujących się profesjonalnie regeneracją narzędzi.
W kwestii ostrzenia różnych typów pił tarczowych stosowanych w przemyśle drzewnym firma Lakfam proponuje swoim potencjalnym klientom bardzo szeroką ofertę, gdzie najważniejsze miejsce zajmuje seria szlifierek ASP-631F. Składa się ona z wielu wersji, które dla odróżnienia oznaczono dodatkowymi symbolami literowymi. Jedną z nich jest ASP-631F (P), która przeznaczona jest przede wszystkim do ostrzenia pił z zębami prostymi. Na szczególną uwagę zasługują urządzenia ASP-631F w wersji WL oraz
WL(N). Są to czteroosiowe, numerycznie sterowane szlifierki, które wyposażone zostały w, pracującą na prowadnicach liniowych, wahliwą głowicę oraz rozbudowany system sterujący, dzięki któremu możliwe jest tworzenie indywidualnych programów ostrzenia. Wszystkie wygenerowane programy ostrzenia można zapisać w pamięci jednostki sterującej i w razie potrzeby aktywować. Jak już wspomniałem, proces ostrzenia przebiega całkowicie w trybie automatycznym. Ściernica ustawia się sama do zaprogramowanego wcześniej kąta natarcia lub przyłożenia. W ten sam sposób odbywa się pozycjonowanie piły i ściernicy przy ostrzeniu krawędzi natarcia i przyłożenia, w zależności od wybranego trybu pracy. Dodatkowo operator ma możliwość indywidualnego wyboru wszystkich kątów fazowania oraz wysokości zęba. Warto także przy tym zauważyć, że ostrzenie płaszczyzny natarcia i przyłożenia odbywa się w jednym zamocowaniu, a narzędzia z zębami grupowymi obrabiane są w jednym ustawieniu. Szlifierka posiada także możliwość ostrzenia zębów „na gotowo”, czyli bez odsuwania ściernicy od szlifowanej płaszczyzny pomiędzy kolejnymi przybraniami. Dużym ułatwieniem jest również wyeliminowanie konieczności ustawiania grubości korpusu piły. W kwestii parametrów pracy ogromnym plusem są: wysoka prędkość oraz precyzja ostrzenia, ostrzenie zębów bez względu na grubość oraz możliwość ostrzenia pił z wyłamanymi zębami.

Program pozwalający na stworzenie różnych sekwencji układu zębów
Proces ostrzenia kontrolowany jest przez sterownik, który pozwala na wprowadzenie wszystkich niezbędnych parametrów ostrzonego narzędzia. W standardowej wersji możliwa jest obróbka pił, których maksymalna średnica nie przekracza 630 mm. W opcji możliwe jest zwiększenie tego parametru do 800 mm. Bardzo istotny jest także rodzaj zębów. W tym przypadku operator ma do wyboru ząb: prosty, naprzemian skośny, jednostronnie skośny i trapezowy. Z kolei wartość przybrania, czyli grubość „zbieranej” warstwy może wynosić od 0 do 0,99 mm, co pozwala na bardzo precyzyjne ostrzenie zębów z głębszymi ubytkami płytki tnącej. Na precyzję obróbki ma także wpływ ilość przejść wyiskrzających, czyli takich, kiedy ściernica ma bezpośredni kontakt z zębem. Oprócz tego sterownik umożliwia określenie prędkości szlifowania, która zawiera się w przedziale od 0,2 do 1,5 m/min oraz drogi szlifowania, czyli głębokości przesuwu narzędzia. Prędkość szlifowania może być programowana w zależności od kształtu zęba. Ostrzenie może odbywać się także z odskokiem lub bez odskoku narzędzia od ściernicy w trakcie ruchu posuwowego.
Szlifierka przystosowana jest do ostrzenia zębów prostych, naprzemian skośnych, jednostronnie skośnych, trapezowych z możliwością ich pogłębiania – wcinania. Dzięki zastosowaniu głowicy wahliwej możliwe jest również ostrzenie powierzchni natarcia i przyłożenia w jednym cyklu roboczym, czyli bez przekładania ostrzonego narzędzia. Oznacza to, iż w piłach z zębami trapezowymi oraz naprzemian-skośnymi każdy kąt jest precyzyjnie szlifowany. Dzięki temu geometria zęba pozostaje niezmieniona, co pozwala na osiągnięcie dokładnych i czystych cięć. Odbywa się to z wykorzystaniem specjalnego programu pozwalającego na stworzenie różnych sekwencji układu zębów. W praktyce sekwencje te mogą się składać z ośmiu różnych zębów. Dodatkowo maszyna pozwala na przywrócenie właściwej geometrii piły, która uległa zmianie w wyniku nadmiernego stępienia lub niewłaściwego serwisowania. Ta ostatnia funkcja przydatna jest w przypadku ostrzenia pił przeznaczonych do cięcia płyt laminowanych, gdzie stałość geometrii ostrza odgrywa niezwykle istotną rolę. Całość odbywa się oczywiście w cyklu automatycznym. Dodatkowo atutem maszyny w wersji WL(N) jest zainstalowana precyzyjna sonda Renishaw, która pozwala również na ostrzenie pił z nierównomiernym podziałem zębów oraz precyzyjne ostrzenie pił z uszkodzonymi zębami czy nierówno startą płytką węglikową.
W ostatnim czasie do oferty szlifierek Lakfam dołączyła także 5 osiowa szlifierka ASP-631 WL Premium, która przeznaczona jest do ostrzenia pił tarczowych zarówno do drewna, jak i metalu.
Wykorzystanie profesjonalnych maszyn do ostrzenia pił tarczowych wiąże się z wieloma korzyściami dla jej użytkownika. Po pierwsze, piła posiada niezmienioną geometrię oraz precyzyjnie przygotowaną powierzchnię tnącą, dzięki czemu jakość powierzchni oraz krawędzie ciętego elementu pozostają na najwyższym poziomie, co w szczególności można zauważyć w trakcie cięcia płyt laminowanych. Zwiększa się również wydajność pracujących maszyn. Właściwie przygotowana piła pracuje dłużej, dzięki czemu redukujemy przestoje wymagane na zmianę narzędzia, a maszyna może pracować z optymalnymi parametrami. Kolejną korzyścią są oszczędności, jakie firma uzyskuje, ostrząc piły we własnym zakresie, nie zlecając tego na zewnątrz, co dodatkowo umożliwia redukcję kosztów działalności. Jedną z najbardziej niedocenianych korzyści, wynikających z posiadania maszyny do ostrzenia narzędzi, jest pełna kontrola nad posiadanymi narzędziami. Wraz z rozrostem firmy rośnie również liczba posiadanych narzędzi, nad którymi należy sprawować pieczę. Gdy opuszczają teren firmy, tracimy nad nimi kontrolę. Posiadając własną maszynę, dokładnie wiemy, gdzie znajduje się narzędzie oraz na jakim jest etapie ostrzenia. Przez wiele lat kwestia ostrzenia narzędzi bądź posiadania tego typu urządzenia uchodziła za temat mało istotny, niewpływający znacząco na działalność firmy. Jednak postrzeganie tego problemu ulega diametralnym zmianom, a szlifierki narzędziowe coraz częściej stają się podstawowym wyposażeniem tartaków, stolarni oraz producentów mebli.

~Tomasz Bogacki