Panto buduje suszarnie tunelowe

Panto buduje suszarnie tunelowe

Firma PANTO nieustannie się rozwija i rozszerza portfel oferowanych produktów oraz usług, aby jeszcze lepiej rozpoznawać potrzeby klientów i całościowo je realizować. W zagadnieniach związanych z liniami technologicznymi w przerobie drewna posiada ponad 55-letnie doświadczenie.

Obecnie firma Panto jest w przededniu uruchomienia suszarni tunelowej typu TC w jednym z największych zakładów Grupy Piveteau we Francji.

Suszarnie tunelowe to urządzenia ciągłego działania, do masowego suszenia drewna, przeznaczone dla zakładów o bardzo dużym przerobie. Proces suszenia obejmuje automatyczne przemieszczanie surowca wzdłuż tunelu suszarni. Wysuszone pakiety drewna wyjeżdżają z suszarni, jednocześnie mokry surowiec wprowadza się do urządzenia z przeciwnej strony. Sztaple drewna przemieszczane są na wózkach toczących się po szynach. Cały ruch wózków w komorze i wokół niej może odbywać się w sposób całkowicie automatyczny ze sterowaniem elektrycznym.

Od 25 000 do 90 000 m3 drewna rocznie w jednej komorze

Firma Panto oferuje dwa typy suszarni tunelowych: TC i OTC. Suszarnie TC są podzielone na sekcje odpowiadające poszczególnym fazom cyklu suszenia, a powietrze przepływa poprzecznie do osi kanału suszenia. W każdej sekcji można stworzyć inny klimat dla drewna, a co więcej, można w niej suszyć różny sortyment. I taka właśnie suszarnia za chwilę zostanie uruchomiona.

Suszarnia z rekuperatorami wewnątrz komory.

W suszarniach typu OTC powietrze suszące przepływa w kierunku równoległym do tego, w którym przesuwane jest drewno, i w takiej suszarni można suszyć jeden asortyment materiału. Cały tunel zbudowany jest z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Sterownia komory tunelowej znajduje się nad suszarnią – umieszczone są tam: układ hydrauliczny, systemy sterowania i wszystkie komponenty odpowiadające za pracę suszarni. Suszarnia tunelowa może rocznie suszyć od 25 000 do 90 000 m3 drewna o rekomendowanej grubości od 16 do 75 mm, przy użyciu innowacyjnego systemu kontroli procesu Panto-Alent, który w opatentowany sposób oszczędza energię, co jest niesamowicie ważne w dzisiejszych czasach.

O dużym zapotrzebowaniu klientów na suszarnie tunelowe, a także o zaufaniu do firmy może świadczyć fakt, że jeszcze nie ukończono pierwszego tego typu projektu, a Panto ma już zamówienia na kolejne. Producent nie zapomina także o swoich flagowych urządzeniach, jakimi są konwencjonalne suszarnie do drewna, cały czas wprowadzając w tych rozwiązaniach innowacje.

Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii

Panto oszczędza energię elektryczną dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu kontroli procesu suszenia Panto-Alent, który posiada szereg zalet.

Operator komory suszarniczej nie musi wbijać jakichkolwiek sond drewna (6, 8 lub 12 sond). Nie wymaga komentarza fakt, że zdarzają się dość często sytuacje, iż taka sonda (lub sondy) ze stali nierdzewnej zostanie w desce, co ma potem poważne konsekwencje dla maszyn i narzędzi obróbczych!

System produkcji pelletu.

Dzięki rozwiązaniom Panto-Alent uzyskuje się oszczędność energii elektrycznej od 20 do 65 proc., oszczędność energii termicznej od 5 do 10 proc. oraz skrócenie czasu suszenia nawet o 10 proc. Ponadto ma się gwarancję całkowitego braku naprężeń, spękań, a po zakończeniu cyklu suszenia natychmiast można przeznaczyć drewno na przykład do klejenia. Firma przeprowadziła w Polsce testy porównawcze zastosowania w komorach sterowników standardowych i sterowników Panto-Alent. Już po pierwszych cyklach suszenia identycznego sortymentu drewna w identycznych komorach osiągnięto rezultat około 50 proc. oszczędności energii elektrycznej, przy zachowaniu podobnego czasu suszenia.

Zmodyfikowany system sterowania DKC68

System sterowania może być wyposażony w pojemną bazę danych do archiwizacji odczytów z przeprowadzonych procesów suszenia do ich późniejszej weryfikacji. Schematy suszenia mogą być proste lub bardzo rozbudowane, w zależności od życzenia operatora – wyświetlane są w postaci obszernych wykresów. Dostęp do szczegółowych odczytów z każdej sondy i każdego urządzenia wykonawczego pozwala użytkownikowi dogłębnie analizować każdy czynnik mający wpływ na proces suszenia, a w konsekwencji – na jakość wysuszonego materiału, co jest niewątpliwie kolejną zaletą jednostki sterowniczej. Co ważne, i co także wyróżnia system sterowania DKC68 na tle konkurencji, to fakt, że program suszenia wcale nie musi być z góry narzucony – możliwy jest duży wpływ operatora. Operator oczywiście może użyć gotowego schematu, ale też – na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia – może wprowadzić własne zmiany.

Wieża separacji zanieczyszczeń.

Oprzyrządowanie DKC68 może być zmieniane w zależności od preferencji klienta. Istnieje możliwość pomiaru zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Wówczas dane z urządzeń pomiarowych mogą być archiwizowane w bazie. Możliwe jest także rozbudowanie systemu o najnowocześniejsze rozwiązanie pomiaru wilgotności i temperatury powietrza sondą elektroniczną, lecz bez pozbywania się możliwości pomiaru wilgotności za pomocą płytki celulozowej. Użytkownik w trakcie procesu suszenia decyduje, z której metody kontroli wilgotności powietrza w komorze chce korzystać – celulozą lub elektronicznie.

Dedykowany program do obróbki fitosanitarnej

Klienci produkujący materiały opakowaniowe z drewna, powinni poddawać je zabiegowi fitosanitarnemu, zgodnie z zaleceniami FAO/IPPC/ISPM15. Jedną z metod jest obróbka cieplna (HT). Jej istotą jest takie termiczne działanie na drewno, by w jego rdzeniu przez co najmniej 30 min panowała temperatura co najmniej 56°C. Komory suszarnicze oferowane przez Panto mogą być wyposażone w dedykowany sprzęt do takiej obróbki.

Ale istnieje też inne, wygodniejsze rozwiązanie. Sterownik DKC68 może posiadać dedykowany system termicznego „uzdatniania drewna”, zgodny ze standardem FAO/IPPC/ISPM15 – przy zastosowaniu certyfikowanych sond DKC68 może posiadać możliwość wyizolowania danych z procesu suszenia z fazy, w której drewno osiąga temperaturę 56°C przez 30 min. Daje to użytkownikowi możliwość oszczędności czasu i środków, gdyż nie występuje konieczność przeprowadzania odrębnego procesu sterylizacji drewna.

Odzysk kondensu z procesu suszenia

Proces suszenia wymaga użycia wody do nawilżania drewna, żeby uniknąć spękań suszonego surowca. Panto oferuje innowacyjne rozwiązanie, jakim jest możliwość odzysku skroplonego kondensu pochodzącego z rekuperacji, odprowadzenie go do zbiorników, następnie użycie go w kolejnym procesie suszenia. Oznacza to mniejszy pobór wody z sieci, korzyści ekonomiczne dla użytkownika oraz ochronę środowiska naturalnego.

Rekuperatory montowane wewnątrz komory suszarniczej

W przypadku montażu takich rekuperatorów stosuje się podwójny dach w suszarni, żeby umożliwić zasysanie świeżego powietrza z kominków wentylacyjnych. Górna część podwójnego dachu wykonana jest z paneli stalowych izolowanych pianką poliuretanową w celu wyeliminowania zjawiska występowania kondensu pomiędzy dwoma warstwami dachu. W celu usunięcia wilgoci z powietrza stosuje się wentylator wyrzutowy. Rozwiązanie montażu rekuperatorów wewnątrz komory pozwala na zainstalowanie mniejszej ilości kominków wentylacyjnych, a co za tym idzie mniejszej ilości rekuperatorów.

Także systemy produkcji pelletu

Ponadto we współpracy z włoską firmą Mion&Mosole Panto oferuje systemy produkcji pelletu. Klienci coraz częściej są zainteresowani ofertą takich rozwiązań, a jako ich składowej – taśmowych suszarni do trocin.

Firma posiada w ofercie systemy produkcji pelletu o wydajności od 1 t/h, ale może zaoferować także jednostki o wydajności około 10 t/h. Oferowane systemy są projektami „pod klucz”, zawierają transport mokrego materiału, jego suszenie, przesiewanie, prasowanie, chłodzenie i pakowanie. Wśród systemowych rozwiązań Panto na uwagę zasługuje produkt o najwyższym stopniu wyspecjalizowania w obróbce biomasy: wieża do separacji zanieczyszczeń z trocin i zrębków, która za pomocą przesiewaczy: rolkowego i bębnowego (magnetycznego i powietrznego) wychwytuje nawet drobne zanieczyszczenia żelazne i nieżelazne z biomasy przeznaczonej do dalszej obróbki, np. do produkcji pelletu.  

~artykuł promocyjny