Plany przejęcia Pfleiderer Polska przez Kronospan sprawdza Komisja Europejska

Plany przejęcia Pfleiderer Polska przez Kronospan sprawdza Komisja Europejska

Komisja Europejska obawia się, że planowane przejęcie przedsiębiorstwa Pfleiderer Polska przez firmę Kronospan może ograniczyć konkurencję w zakresie dostaw płyt drewnopochodnych w Polsce i regionach sąsiadujących.

Na podstawie rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w celu oceny planowanego przejęcia Pfleiderer Polska przez Kronospan. Komisja obawia się, że wspomniane połączenie może ograniczyć konkurencję w zakresie dostaw różnych rodzajów płyt drewnopochodnych w Polsce i regionach sąsiadujących.

– Kronospan i Pfleiderer Polska są największymi dostawcami płyt drewnopochodnych, które są elementem wyposażenia kuchennego oraz mebli – powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji w KE. – Rynki te są już skonsolidowane, więc musimy dokładnie ocenić, czy zmiany w otoczeniu konkurencyjnym, jakie nastąpią w wyniku proponowanego przejęcia, nie doprowadzą do wyższych cen i mniejszej konkurencji w tym sektorze.

Wstępnie stwierdzone problemy w zakresie konkurencji

Przypomnijmy, że 15 lutego 2022 r. Komisja Europejska otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji dwóch producentów płyt drewnopochodnych: Kronospan Holdings P.L.C. z siedzibą na Cyprze oraz Pfleiderer Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, należącej do Grupy Pfleiderer z siedzibą w Niemczech. Pfleiderer Polska ma dwa zakłady produkcyjne – w Grajewie i Wieruszowie. Koncentracja ma być dokonywana w drodze zakupu udziałów/akcji.

W wyniku wstępnego badania rynku przeprowadzonego przez Komisję wykazano szereg wstępnych problemów dotyczących silnej pozycji stron na rynku dostaw niektórych rodzajów płyt drewnopochodnych.

Na obecnym etapie Komisja jest zaniepokojona tym, że:

  • transakcja mogłaby doprowadzić do zwiększenia cen i ograniczenia wyboru płyt wiórowych, płyt pilśniowych i komponentów. Problem ten dotyczyłby zarówno klientów w sektorze budowlanym i przemyśle, jak i konsumentów końcowych. W przypadku każdego z tych rodzajów płyt drewnopochodnych strony mają duży łączny udział w rynku w kilku strefach zasięgu, skupionych wokół ich zakładów produkcyjnych znajdujących się w Europie Wschodniej. Po dokonaniu transakcji brak byłoby alternatywnych i wiarygodnych dostawców lub ich liczba byłaby ograniczona;
  • w wyniku połączenia z Pfleiderer Polska przedsiębiorstwo Kronospan mogłoby realizować w odniesieniu do płyt wiórowych, płyt pilśniowych i komponentów strategie utrudnienia dostępu do czynników produkcji;
  • transakcja może zwiększyć prawdopodobieństwo, że strony będą w stanie koordynować swoje zachowanie.

Komisja przeprowadzi szczegółowe postępowanie wyjaśniające dotyczące skutków transakcji, aby ustalić, czy potwierdzą się wstępnie stwierdzone problemy w zakresie konkurencji.

W odpowiedzi na wstępne zastrzeżenia Komisji przedsiębiorstwa Kronospan i Pfleiderer Polska postanowiły nie przedkładać zobowiązań. Komisja ma obecnie 90 dni roboczych – do dnia 22 sierpnia 2022 r. – na podjęcie decyzji. Wszczęcie szczegółowego postępowania wyjaśniającego nie przesądza o jego wyniku.

8 marca 2022 r. polski organ ochrony konkurencji zwrócił się do Komisji o przekazanie mu oceny całej planowanej transakcji. Komisja będzie kontynuować ocenę tego wniosku w ramach szczegółowego postępowania wyjaśniającego i będzie ściśle współpracować z polskim organem ochrony konkurencji w celu zbadania jego obaw dotyczących konkurencji.

Przepisy i procedury

Komisja ma obowiązek przeprowadzić ocenę połączeń i przejęć przedsiębiorstw, których wysokość obrotów przekracza pewien określony próg, a także zapobiegać koncentracjom, które mogłyby znacząco utrudniać skuteczną konkurencję na terenie EOG lub jego znacznej części. Zdecydowana większość zgłaszanych połączeń przedsiębiorstw nie stwarza problemów, jeśli chodzi o ewentualne zakłócenie konkurencji i – po rutynowej kontroli – jest zatwierdzana. Od zgłoszenia transakcji Komisja ma zasadniczo 25 dni roboczych na podjęcie decyzji o jej zatwierdzeniu (etap I) lub o wszczęciu szczegółowego postępowania wyjaśniającego (etap II). Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja może skierować zgłoszoną jej transakcję do właściwego krajowego organu ochrony konkurencji, jeśli państwo członkowskie wystąpi z wnioskiem o odesłanie, powołując się na fakt, że transakcja może znacząco zakłócić konkurencję na rynku danego państwa członkowskiego oraz że rynek wykazuje wszelkie cechy odrębnego rynku.  

~ kor