Pomiar ciągły wilgotności trocin

Pomiar ciągły wilgotności trocin

Układ TROP-2RH firmy TANEL działa na zasadzie ciągłego pomiaru wilgotności powietrza z trocinami.

Nowy miernik TROP-2RH produkcji TANEL Elektronika i Informatyka z Gliwic służy do ciągłego pomiaru wilgotności trocin. Znajdzie zastosowanie w systemach produkcji pelletu drzewnego, ale też ściółki i innych ekologicznych produktów wytwarzanych z trocin.

– Od samego początku, czyli od 1982 roku, zajmujemy się produkcją wilgotnościomierzy do drewna, biomasy, powietrza, betonu i innych materiałów. W naszym laboratorium pomiarowym wszystkie modele są testowane i kalibrowane. Opracowujemy również nowe charakterystyki pomiarowe dla pomiarów wilgotności różnych materiałów. Każdy nasz przyrząd jest zatem możliwie najlepiej przygotowany do pomiaru wilgotności danego surowca. Nie inaczej jest w przypadku urządzenia TROP-2RH. Na podstawie badań własnych oraz testów w jednym z zakładów produkcji pelletu możemy zaoferować Państwu urządzenie o prostej konstrukcji (bez elementów mechanicznych), zapewniające dokładność pomiarów porównywalną do uzyskiwanych innymi metodami – mówi Grzegorz Tannenberg, prezes spółki Tanel.

TROP-2RH działa na zasadzie pomiaru wilgotności powietrza będącego w równowadze termodynamicznej z trocinami. Sytuacja taka ma miejsce przy pneumatycznym transporcie trocin (np. do pelleciarki) lub w suszarniach taśmowych, gdy strumień gorącego powietrza przechodzi przez trociny znajdujące się na taśmie, pod którą zainstalowana jest sonda wilgotności i temperatury powietrza. Wilgotność powietrza zależy od wilgotności trocin. Znając wilgotność i temperaturę powietrza, można z bardzo dobrą dokładnością wyznaczyć wilgotność równoważną trocin (drewna).

Zastosowanie do sterowania procesem

– Miernik umożliwia nastawianie wartości zadanej wilgotności trocin. Jej przekroczenie – w górę lub w dół – załącza przekaźnik, który na przykład może służyć do zwolnienia lub przyspieszenia szybkości przesuwu taśmy z trocinami albo włączania dodatkowego zraszania zbyt suchych trocin przeznaczonych do pelletowania – mówi Grzegorz Tannenberg.

Opcjonalnie przyrząd TROP-2RH może posiadać wyjście analogowe w zakresach 0-20 mA lub 4-20 mA, do rejestracji pomiarów w systemach akwizycji danych lub do precyzyjnego sterowania procesem suszenia. Zakres pomiarowy wilgotności trocin to 4-20 proc. wilgotności względnej (dla powietrza: 0-100 proc. RH). W tym zakresie możliwe jest także ustawianie progu zadziałania przekaźnika. Zakres pomiarowy temperatury powietrza: 4-80°C.

Dostosowywanie do indywidualnych warunków u klienta

Wyświetlacze LED na mierniku pokazują zarówno wilgotność trocin, jak i temperaturę w postaci czerwonych cyfr o wysokości 15 milimetrów. W mierniku zostały zastosowane czujniki pomiarowe wilgotności powietrza HIH 5030 firmy Honeywell oraz temperatury: PT1000. Rozdzielczość pomiarowa wynosi 0,1 proc. i 0,1°C. Standardowa częstotliwość pomiarów zaprogramowana przez producenta to ok. 60 s, a maksymalna odległość elektrody od odbiornika – do 15 m (zależnie od zakłóceń w obiekcie). Miernik wymaga zapewnienia zasilania 240 V. Gabaryty odbiornika wynoszą: 160 x 86 x 55 mm, a elektrody pomiarowej: 400 x 80 x 80 mm. – Nasze urządzenia do pomiaru ciągłego zawsze dostosowywane są do indywidualnych warunków u klienta – zapewnia Grzegorz Tannenberg. – Muszę też dodać, że jest to nasze najtańsze rozwiązanie do pomiaru ciągłego wilgotności trocin. TROP-2RH był przez 6 tygodni eksploatowany w zakładzie produkującym pellety niedaleko Gliwic. Miernik działał bezawaryjnie, a wyniki pomiarów były zgodne z wynikami uzyskanymi innymi metodami. Pobierane okresowo próbki trocin, badane metodą suszarkowo-wagową, pozwoliły potwierdzić skuteczność (poprawność) pomiarów wykonanych przez TROP-2RH. Aktualnie prowadzone są prace nad rozszerzeniem zastosowania miernika TROP-2RH do pomiaru wilgotności w tradycyjnych suszarniach tunelowych i bębnowych.

~uf