Przeciwogniowe zabezpieczenie drewna budowlanego

Przeciwogniowe zabezpieczenie drewna budowlanego

BOCHEMIT® Antiflash to środek obniżający palność drewna dzięki zmniejszeniu szybkości spalania i rozprzestrzeniania się płomieni po powierzchni materiału.

Drewno użyte w budynkach użyteczności publicznej, usługowej, architekturze zabytkowej, jak również w budownictwie mieszkaniowym należy odpowiednio zabezpieczać nie tylko przed działaniem szkodników biotycznych, ale przede wszystkim przed ogniem, bo to on jest największym zagrożeniem dla tego łatwopalnego materiału.

Aktualne przepisy techniczno-budowlane określają, jakie wymagania powinny spełniać materiały budowlane użyte w celu oddania do użytku budynku. Dotyczy to również przepisów przeciwpożarowych, których celem jest maksymalna ochrona życia i mienia ludzi w przypadku pożaru. Należy pamiętać, że czas na ewakuację w przypadku pożaru zależy od materiałów użytych w konstrukcji i ich właściwości ognioodpornych.

Jednym ze sposobów ochrony drewna, materiałów drewnopochodnych, drewnianych konstrukcji budowlanych i drewnianych elementów budowlanych umieszczonych we wnętrzach jest impregnacja środkiem BOCHEMIT® Antiflash firmy Bochemie, który oprócz zmniejszenia reakcji na ogień, zapewni również zapobiegawczą ochronę drewna przed niszczącymi je owadami i grzybami.

Po lewej drewno zaimpregnowane preparatem BOCHEMIT® Antiflash, po prawej – nieimpregnowane. fot. Bochemie

Reakcja materiałów budowlanych na ogień

Klasyfikacja reakcji na ogień według EN 13501-1 (Euroklasy) wskazuje, jak wyrób przyczynia się do rozwoju ognia, tzn. jak dużo energii materiał dodaje do ognia (tabela 1). Najbardziej bezpieczne są materiały budowlane oznaczone klasą A1, kolejne to klasy A2 i B. Wyroby znajdujące się w klasach C, D, E i F mogą doprowadzać do rozgorzenia, czyli gwałtownego wybuchowego rozprzestrzeniania się ognia, za którym idzie skokowy wzrost temperatury. Dlatego zastosowanie wyrobów klasy C, D, E czy F powinno być ograniczone.

Do tego dołącza klasyfikacja uzupełniająca z punktu widzenia powstawania dymu (s1, s2, s3) – tabela 2.

W trakcie pożaru mogą powstać trujące gazy, mogące mieć tragiczny wpływ na osoby znajdujące się w pobliżu pożaru. Ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu jest więc w takiej sytuacji bardzo ważne.

Rozprzestrzenienie się pożaru może znacząco przyspieszyć, jeśli z powodu odpryskujących i palących się cząstek zapali się również otoczenie. Ich ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie jest w takim przypadku bardzo ważne. Określają to klasy uzupełniające związane z powstawaniem płonących kropel lub cząstek mogących powodować rozprzestrzenianie się ognia i poparzenia (tabela 3).

BOCHEMIT® Antiflash pomaga chronić życie i mienie

Produkty drewniane i drewnopochodne bez specjalnej powłoki redukującej reakcję na ogień zwykle osiągają klasę reakcji na ogień D-s2, d0, co oznacza, że do zapalenia może dojść w ciągu 2 do 10 min od początku pożaru. Po zastosowaniu impregnatu BOCHEMIT® Antiflash na drewno, materiały drewnopochodne, drewniane konstrukcje budowlane i elementy budowlane wbudowane w budynku w ilości 250 g/m2, dojdzie do poprawy klasy reakcji na ogień o jeden stopień, od D-s2, d0 do C-s1, d0 i ograniczy się przez to wpływ produktu na powstawanie ognia i dymu oraz znacznie opóźni zapłon. Jednakże gdy BOCHEMIT® Antiflash stosuje się w ilości 300 g/m2, reakcja na ogień zostanie poprawiona nawet o dwie klasy, tj. B-s1, d0, gdy płomień już nie powstaje, a udział materiału w rozwoju pożaru i dymu jest bardzo ograniczony.

Mechanizm skuteczności ochrony przeciwpożarowej

BOCHEMIT® Antiflash to środek obniżający palność drewna dzięki zmniejszeniu szybkości spalania i rozprzestrzeniania się płomieni po powierzchni drewna. Jeśli drewno impregnowane w odpowiedniej ilości środkiem BOCHEMIT® Antiflash jest narażone na działanie płomienia, substancje czynne podczas palenia zaczynają się rozkładać na substancje niepalne, gazowe, uwalniane do przestrzeni z powierzchni drewna, które rozcieńczają tlen niezbędny do spalania masy drzewnej w stopniu, który jest niewystarczający do dalszego rozprzestrzeniania się płomienia. Podczas palenia się impregnowanego drewna na jego powierzchni tworzy się spieniona warstwa izolacyjna, która zapobiega bezpośredniemu kontaktowi płomienia z drewnem, a więc pochłania ciepło płomienia i uniemożliwia jego dostęp do powierzchni drewna. Powoduje to dalsze spowolnienie spalania i przyspieszenie tworzenia się zwęglonej powierzchniowej warstwy drewna. Warstwa ta ma znaczny efekt izolacji cieplnej i zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się płomienia.

Produkt Bochemit® Antiflash posiada Krajową Ocenę Techniczną, wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie oraz rejestrację produktu biobójczego w procedurze europejskiej. Wszystkie testy produktu zostały wykonane w akredytowanym laboratorium badawczym, zgodnie z wymaganymi w badaniach normami, tj. EN 13823 Badanie odporności ogniowej wyrobów budowlanych – Wyroby budowlane inne niż pokrycia podłogowe narażone na działanie ciepła pojedynczego przedmiotu spalania i EN ISO 11925-2 Badanie reakcji na ogień – Zapalność wyrobów budowlanych narażonych na bezpośrednie działanie płomienia – Część 2: Test małym źródłem płomienia. EN 113 Środki ochronne do drewna – Metody badań dla określenia skuteczności ochronnej przeciwko grzybom niszczącym drewno Basidiomycetes Woodworms – Określenie granicy skuteczności, EN 46-1 Środki ochronne do drewna – Określenie efektu prewencyjnego przeciwko świeżo wylęgniętym larwom Hylotrupes bajulus (Linnaeus) – Część 1: Stosowanie przez ochronę powierzchni (metoda laboratoryjna).

Technologiczne procedury aplikacyjne

Stosowanie środka BOCHEMIT® Antiflash powinno odbywać się w temperaturach od 5 do 30°C, aby uzyskać jednolite i równomierne pokrycie powierzchni drewna. Preparat można stosować metodą kąpieli, malowania i natrysku. Zalecana wilgotność drewna dla aplikacji wynosi do 15 proc. Po zakończeniu obróbki drewno należy przechowywać pod dachem do czasu, aż zostanie wprowadzone do wnętrza.

BOCHEMIT® Antiflash jest produkowany w wersji bezbarwnej, zielonej i brązowej; kolory są używane do oznaczenia wykonanej impregnacji. Ponadto produkt Bochemie i jego wodne roztwory nie powodują korozji przedmiotów wykonanych z niestopowej stali konstrukcyjnej i mogą stykać się z takimi materiałami, jak polietylen, polipropylen czy szkło.   l

Artykuł promocyjny

Tabelka 1: KLASY EURO, KLASYFIKACJA REAKCJI NA OGIEŃ (WEDŁUG EN 13501-1)

KLASAREAKCJA NA OGIEŃZAPALENIE
A1Brak wpływu na rozwój pożaruNie dochodzi do zapalenia  
A2Niewielki wkład w rozwój pożaruDo całkowitego zapalenia nie dojdzie, niekiedy po dłuższym czasie niż 20 min  
BBardzo ograniczony wkład w rozwój pożarówDo całkowitego zapalenia nie dojdzie, niekiedy po dłuższym czasie niż 20 min  
COgraniczony wkład w flashoverDo całkowitego zapalenia dojdzie już po 10 min od początku pożaru  
DPomocny w powstaniu flashoveruDo całkowitego zapalenia dojdzie od 2 do10 min od początku pożaru  
EZnaczny wkład do flashoverDo całkowitego zapalenia dojdzie do 2 min od początku pożaru
FNie testowano ani nie przestrzegano kryteriów klasy ENie specyfikowano

Tabelka 2: KLASY UZUPEŁNIAJĄCE ZWIĄZANE Z POWSTAWANIEM DYMU (tylko dla klas A2 do D)

KLASAPOWSTAWANIE DYMUCAŁKOWITA ILOŚĆ DYMU
s1Bardzo mała ilośćZnaczne ograniczenie
s2Mała ilośćOgraniczenie
s3Nie ma wymagań co do ograniczenia wydzielania gazów w wyniku spalania lub też odpowiada klasom s1 i s2Ograniczenie ilości dymu nie jest wymagane

Tabelka 3: KLASY UZUPEŁNIAJĄCE ZWIĄZANE Z POWSTAWANIEM KROPLI/CZĄSTEK PALĄCYCH SIĘ PŁOMIENIEM (tylko dla klas A2 do D)

KLASAPOWSTANIE CZĄSTEK PALĄCYCH SIĘ PŁOMIENIEM
d0Brak cząstek palących się płomieniem
d1Nieznaczna ilość cząstek palących się płomieniem
d2Bez wymagań na ograniczenie cząstek palących się płomieniem

~artykuł promocyjny