Remmers o ścieżkach rozwoju branży

Remmers o ścieżkach rozwoju branży

Historia ochrony drewna jest fascynująca i obejmuje rozwój różnych technik oraz środków zapobiegających degradacjom. Doświadczenie firmy Remmers, która specjalizuje się w dziedzinie chemii budowlanej, farb, lakierów do drewna oraz powłok lakierniczych, na pewno pozwoli na zgłębienie historii i rozwoju tej dziedziny.

Od wieków uszlachetnia się powierzchnię drewna, choć nie zawsze używano do tego celu materiałów, które nazwano produktami lakierniczymi. Już w starożytności malowano drewno farbami, aby uzyskać piękne efekty dekoracyjne. W tamtych czasach produktami bazowymi były oleje, woski i żywice naturalne pozyskiwane z drzew, a jako barwników używano substancji mineralnych, wyciągów z roślin oraz sproszkowanych owadów. Prawdopodobnie pierwszymi substancjami o funkcji typowo ochronnej były woski używane do uszczelniania i zabezpieczania poszyć łodzi.

Natomiast w Japonii już setki lat temu opracowano technikę zabezpieczania drewna przy użyciu… ognia. Tradycyjna technika Shou Sugi Ban polega na dokładnym opaleniu powierzchni drewna. Jak wskazują wieloletnie doświadczenia, niektóre gatunki drewna, jak np. cedr japoński, sosna czy dąb są szczególnie podatne na tego rodzaju obróbkę. Pod wpływem krótkotrwałego działania ognia na powierzchnię drewna, w jego zewnętrznej warstwie następuje spalenie celulozy, która jest główną pożywką dla grzybów oraz owadów. Eliminacja celulozy pozbawia szkodniki pożywki, dlatego nie rozwijają się one w tak przygotowanym drewnie, dzięki czemu wykazuje ono zwiększoną trwałość. Ponadto ogień usuwa wilgoć, a pod wpływem działania wysokiej temperatury z substancji występujących naturalnie w drewnie powstają związki chemiczne, które dodatkowo je impregnują. Po opaleniu drewna jego powierzchnia powinna być dokładnie wyszczotkowana. Dla uzyskania jeszcze ładniejszego efektu można uzyskaną powierzchnię dodatkowo zaolejować – choć nie jest to konieczne. O skuteczności ogniowej metody „impregnacji” drewna najlepiej świadczy fakt, że również w naszym kraju, i to współcześnie, czyli w dobie szeroko dostępnych różnorodnych środków chemicznych, jest ona nadal stosowana. Wiele osób zabezpiecza w ten sposób zwłaszcza te części drewna, które mają bezpośredni kontakt z glebą. W taki sposób zabezpiecza się np. drewniane słupy ogrodzeniowe, których część jest wkopana w ziemię.

W przeszłości, gdy wyrabianiem mebli i innych przedmiotów z drewna zajmowali się rzemieślnicy, receptury materiałów używanych do ich pokrywania były tworzone na bazie ich własnych doświadczeń i eksperymentów. Sekrety dotyczące substancji używanych do uszlachetniania powierzchni drewna, podobnie jak cała wiedza rzemieślnicza, były pilnie strzeżone i przekazywane z pokolenia na pokolenie. W miarę upływu czasu i rozwoju przemysłu meblarskiego oraz chemicznego, nastąpiło znaczne rozszerzenie gamy surowców, z których tworzone są kolejne generacje materiałów lakierniczych.

Rewolucja przemysłowa z przełomu XVIII i XIX w. wpłynęła na znaczny wzrost zapotrzebowania na popularne w tamtych czasach produkty olejne. Powstawały kolejne tłocznie oleju, który był pozyskiwany z różnorodnych dostępnych roślin oleistych. Wynalezienie technologii obróbki ropy naftowej i stosunkowo łatwy dostęp do surowców ropopochodnych wpłynął na spopularyzowanie się produktów rozpuszczalnikowych. Niektórzy pamiętają jeszcze szeroko stosowane produkty nitrocelulozowe, poliestrowe oraz poliuretanowe. Niektóre z nich są z powodzeniem stosowane do dziś. Jednak z czasem rozwój techniki, przepisy bhp, świadomość kosztów środowiskowych oraz rosnące wymagania w stosunku do właściwości samych powłok, wpłynęły na upowszechnienie się zwłaszcza produktów wodorozcieńczalnych oraz utwardzanych promieniowaniem UV.

Obecnie, gdy powierzchnię drewna wykańcza się szybko i wydajnie, w szerokiej gamie połysków oraz dostępnych odporności, wydawać by się mogło, że dalszy rozwój materiałów lakierniczych może nie być już potrzebny. A tymczasem właśnie teraz dokonuje się wiele zmian, wpływających bezpośrednio na receptury produktów lakierniczych oraz technologie wykańczania. Z jednej strony wyniki badań naukowych sprawiają, że używanie niektórych, dawniej popularnie stosowanych surowców musi być ograniczane lub nakazuje się całkowite wycofanie ich z użycia. Dotyczy to np. niektórych żywic, fotoinicjatorów czy rozpuszczalników.

W związku z ogólnoświatową tendencją do ograniczania zużycia produktów ropopochodnych, wiele firm stara się, aby w produktach lakierniczych coraz większy procent stanowiły komponenty pochodzące z surowców odnawialnych. Tworzone są zatem produkty, w których stosuje się np. żywice uzyskane z olejów roślinnych. W zakresie utwardzania powłok lakierniczych promieniowaniem UV, coraz większy nacisk kładziony jest na odchodzenie od tradycyjnych lamp, które zużywają relatywnie dużo energii elektrycznej. Oprócz tego żarniki nadal najczęściej używanych lamp Hg i Ga zawierają rtęć, której wykorzystywanie jest sukcesywnie ograniczane i która w niedługiej przyszłości ma być całkowicie wycofana. W związku z powyższym coraz więcej firm decyduje się na inwestycję w lampy LED, co wymusza na producentach farb wdrażanie odpowiednio dopasowanych do nich produktów. Wszystkie wymienione powyżej zmiany dokonują się obecnie równolegle i stanowią nie lada wyzwanie zarówno dla laboratoriów opracowujących nowe formuły lakierów, jak i dla klientów wdrażających je na swoich liniach produkcyjnych. W tym miejscu bardzo istotne jest wsparcie zespołu doświadczonych techników, którzy znając produkty, stanowią duże wsparcie dla klientów, na każdym etapie współpracy. Jeśli poszukują Państwo producenta lakierów, który nie tylko podąża za zmianami, ale jest też jednym z rynkowych liderów, wyznaczającym nowe trendy, to doskonale wpisuje się w to firma Remmers. Laboratoria przedsiębiorstwa uczestniczą w programach badawczych, które określają, jak będą wyglądały powłoki lakiernicze w przyszłości. Firma posiada szeroką gamę nowoczesnych produktów lakierniczych zgodnych z najnowszymi wymaganiami i spełniających regulacje REACH. Przedstawiciele techniczno-handlowi firmy z powodzeniem wdrażają je u obecnych klientów i mogą pomóc również Państwu, w doborze technologii dopasowanej do potrzeb oraz parku maszynowego. Przedsiębiorstwo pomocne jest również w procesach transformacji, np. z technologii rozpuszczalnikowych na wodne lub UV czy LED, a także przy projektowaniu zupełnie nowych procesów technologicznych i linii lakierniczych. Remmers zaprasza do korzystania z nowocześnie wyposażonego centrum technicznego, w którym można zasymulować i przetestować wiele potencjalnych technologii lakierniczych.

~kafal