System wizyjny podwoił wydajność i ograniczył zatrudnienie

System wizyjny podwoił wydajność i ograniczył zatrudnienie

Głowica skanująca MSCAN 10 składa się z pięciu kamer, które analizują klepkę z pięciu stron.

Zainstalowany przez firmę WOODINSPECTOR system służący do klasyfikacji jakościowej dębowej mozaiki parkietowej w Zakładach Drzewnych ZADOBRZE w Zadobrzu k. Pionek pracuje na dwie zmiany już od dwóch lat i nie było jeszcze potrzeby wizyty ekipy serwisowej, ponieważ urządzenia są sprawne, a proces klasyfikacji mozaiki nie budzi zastrzeżeń.

– System znacząco usprawnia proces sortowania klepek w linii wykonanej przez firmę S-Machines – podkreśla się w ZD Zadobrze. – Do tej pory przy sortowaniu pracowało osiem osób i osiągały one wydajność około czterech klepek na sekundę. Zainstalowanie systemu wizyjnego pozwoliło na zmniejszenie zatrudnienia w tej linii do czterech osób, zaś wydajność średnia dla zmiany wynosi teraz około ośmiu klepek na sekundę.

Obraz skanowanej dębowej mozaiki wyświetlany jest na ekranie monitora urządzenia
skanującego. Fot. Woodinspector

– Na linii wdrożono skaner wizyjny do mozaiki parkietowej MSCAN 10 – mówi Grzegorz Kotnarowski, prezes firmy Woodinspector. – Głowica skanująca składa się z pięciu kamer, które analizują klepkę z pięciu stron. Główna inspekcja jakości odbywa się na górnej stronie klepki. Inspekcje dodatkowe są wykonywane na obu czołach i bokach klepki. Za analizę odpowiadają szybkie kamery CCD i oświetlenie LED o dużej mocy.

System wizyjny klasyfikuje w tym zakładzie mozaikę parkietową na trzy klasy:

– klasa 1 – bez wad, proste usłojenie,

– klasa 2 – dopuszczalny biel, przebarwienia i słój leżący,

– klasa 3 – dopuszczalne małe sęki i pęknięcia

oraz na parkiet przemysłowy „na kant”, w którym dopuszczalne są duże sęki i ubytki wymiaru. Ostatnią grupę stanowią klepki nieakceptowalne w żadnej z klas, zawierające chodniki owadzie i znaczące odchyłki wymiarowe.

Linia klasyfikuje klepki o długościach 120 i 160 mm. Fot. Woodinspector

Wyniki skanowania, z szybkością dziesięciu klepek na sekundę, wyświetlane są na ekranie monitora urządzenia skanującego, natomiast za skanerem klepki są sortowane na poprzeczne taśmociągi, przypisane do odpowiednich klas. Dzieje się to bez zatrzymywania prostopadłego systemu podającego.

Interfejs użytkownika umożliwia łatwą parametryzację akceptowalnych w danej klasie wad – ich rodzaju, wielkości i położenia.

System znacząco usprawnia proces sortowania w linii. Fot. Woodinspector

– Linia klasyfikuje klepki o długościach 120 i 160 mm – uzupełnia Grzegorz Kotnarowski. – Szybkie skanowanie jest możliwe dzięki wykorzystaniu technik wizyjnych, algorytmów interpretacji kolorów oraz modeli sztucznych sieci neuronowych. Zastosowane technologie cyfrowej analizy obrazu wspierane sieciami neuronowymi pozwalają szybko wykryć defekty na skanowanej lameli, dokonać jej pomiaru i błyskawicznie podjąć decyzję, do której klasy ją zakwalifikować. Zakres wykrywanych wad dotyczy sęków zdrowych i chorych, chodników owadzich, kształtu i pęknięć, zabrudzeń i wad kolorystycznych. Zakres wymiarowy materiału podawanego do skanowania to grubość 5-10 mm, szerokość 10-30 mm i długość 100-200 mm.

Linia sortowania z systemem MSCAN 10. Fot. Woodinspector

Zakłady Drzewne Zadobrze to firma rodzinna, działająca w branży drzewnej od 1970 r. Specjalizuje się ona we wszystkich etapach: od produkcji, przez sprzedaż, po montaż u klientów. Posiada linie do przemysłowej produkcji mozaiki, parkietu, drewnianych paneli warstwowych oraz desek podłogowych, także wykończonych. Zarówno z drewna krajowego, jak i egzotycznego. Ich asortyment jest ciągle poszerzany. Znaczna ich część eksportowana jest do krajów Europy Zachodniej, głównie do Francji i Niemiec. Specyfikacja produkcji wymaga dzielenia lamelek na trzy klasy, co system MSCAN 10 czyni niezawodnie, z prędkością skanowania 0,5 m/s.

~uf