Wsparcie dla użytkownika maszyny przez cały okres jej użytkowania

Wsparcie dla użytkownika maszyny przez cały okres jej użytkowania

Dzięki informacjom i danym przesyłanym przez Maestro connect do serwisu SCM użytkownik maszyny otrzymuje praktycznie natychmiastową pomoc.

SCM Group, znany z produkcji maszyn i urządzeń dla branży drzewnej, oferuje też użytkownikom usługi cyfrowe. Wystarczy wybrać odpowiednie oprogramowanie z Maestro Digital System, które zaprojektowano specjalnie do przygotowania pracy i produkcji, a także do monitorowania, konserwacji i serwisu.

Te ekskluzywne programy mogą wspierać właściciela maszyny przez cały okres jej życia. Oprogramowanie SCM może współpracować z dowolnym rozwiązaniem MES, aby wspierać klienta w programowaniu i planowaniu produkcji. Oprogramowania Maestro CNC i Maestro Ottimo cut wspierają firmy z sektora obróbki drewna w projektowaniu, optymalizacji i generowaniu danych. Natomiast Maestro active to zaawansowany dotykowy interfejs człowiek-maszyna zapewniający pełną kontrolę produkcji i łatwą integrację z maszyną. Z kolei platforma usług cyfrowych Maestro connect umożliwia monitorowanie stanu maszyny, optymalizację konserwacji, zarządzanie usterkami, porady dotyczące części zamiennych, inteligentne uczenie się, a także wsparcie serwisowe w rozszerzonej rzeczywistości dzięki okularom Smart.

Powiadomienia i ostrzeżenia w czasie rzeczywistym

Wyposażenie maszyny w technologię IoT Maestro connect pozwala skorzystać z szerokiej gamy usług cyfrowych. Korzyści płynące z tej technologii to przede wszystkim szybsza pomoc i szybsze rozwiązywanie problemów natury technicznej. Dzięki informacjom i danym przesyłanym przez Maestro connect do serwisu SCM użytkownik maszyny otrzymuje praktycznie natychmiastową pomoc. Serwis SCM może w każdej chwili mieć wgląd do „dokumentacji medycznej” obrabiarki, co znacznie skraca czas diagnozy i rozwiązania problemu. Dzięki Maestro connect można także wyposażyć maszynę w zestaw dodatkowych czujników do wykrywania zdarzeń. Jeśli nie działa ona z zachowaniem optymalnych warunków, operator jest o tym natychmiast powiadamiany.

W oparciu o aktualne dane system monitoruje w czasie rzeczywistym wszelkie stany maszyn, które mogą powodować awarie. Celem jest wykrycie anomalii i natychmiastowe powiadomienie o nich nie tylko operatora przy maszynie, ale także zdalne uprzedzenie zainteresowanych osób przebywających w innych miejscach zakładu. Monitorowanie w czasie rzeczywistym pozwala między innymi na uzyskanie kompletnych informacji na temat: chronologii stanów maszyny, chronologii produkcji i jej przebiegu, czasów przestojów maszyny oraz stanu krytycznych elementów maszyny. Tak więc użytkownik ma zawsze maszynę pod kontrolą, a natychmiastowe powiadomienia o alarmach i przestojach umożliwiają mu podjęcie natychmiastowych działań.

Maestro connect pozwala również uzyskać dostęp do magazynu części zamiennych SCM w czasie rzeczywistym. Użytkownik otrzymuje powiadomienia o ich dostępności i sugestie dotyczące części zamiennych przydatnych do wykonywania czynności konserwacyjnych.

Ciągłe monitorowanie maszyny wpływa na poprawę parametrów pracy i optymalizację procesu produkcyjnego. Maestro connect dostarcza raporty i wskaźniki KPI do dalszej analizy. Pozwalają one na uzyskanie pełnej wiedzy na temat realizowanej produkcji oraz wprowadzanie ewentualnych akcji korekcyjnych. Jedną z korzyści stosowania Maestro connect jest możliwość pełnej integracji danych w całym łańcuchu tworzenia wartości. Funkcje programu obejmują między innymi udostępnianie tych danych systemowi komputerowemu klienta i przekształcanie ich w wartość. Natomiast eksport raportów do systemu ERP (Enterprise Resource Planning) klienta pozwala na planowanie i gospodarkę zasobami przedsiębiorstwa.

Narzędzie do tworzenia dokumentacji operacyjnej

Pomoc w diagnostyce maszyny to niezwykle istotna, z punktu widzenia użytkownika, funkcja Maestro connect. Razem z programem dostarczane są inteligentne dokumenty wizualne, które w połączeniu z wieloma komunikatami alarmowymi prowadzą klienta do ponownego uruchomienia. W ten sposób może on we własnym zakresie podjąć natychmiastowe, zdecydowane działania, aby rozwiązać problem i zaoszczędzić czas.

Dzięki Maestro connect poprzez funkcję automatycznego otwarcia zgłoszenia można także uzyskać automatyczne połączenie z serwisem SCM. Zgłoszenia przesyłane przez Maestro connect są traktowane priorytetowo, co przekłada się na krótszy czas reakcji. Program umożliwia serwisowi SCM uzyskanie natychmiastowych informacji o użytkowaniu i zachowaniu maszyn klienta. Skutkuje to lepszymi wynikami pracy serwisu, ponieważ dział obsługi technicznej może natychmiast uzyskać dostęp do odpowiednich informacji, aby zdiagnozować wszelkie problemy i szybciej dokonać naprawy.

Ciekawą propozycją jest także diagnostyka z zastosowaniem rzeczywistości rozszerzonej Smartech. Służą do tego okulary Smart, które umożliwiają połączenia między klientem i specjalistami SCM. Dzięki parze inteligentnych okularów i specjalnie zaprojektowanemu oprogramowaniu eksperci SCM mogą diagnozować i rozwiązywać problemy w czasie rzeczywistym, wykorzystując jednocześnie różne kanały przekazu, jak głos, wideo i audio. Inteligentne okulary posiadają funkcje wideokamery, mikrofonu i głośnika z technologią bezprzewodową, umożliwiając dwukierunkową komunikację i pozostawiając operatorowi wolne ręce. Bezpośrednie transmisje wideo Smartech pozwalają  pracownikom serwisu SCM zobaczyć to, co widzi operator maszyny i pomóc mu, poprzez udostępnienie schematów i danych technicznych, w zdiagnozowaniu i rozwiązaniu problemu, nie opuszczając stanowiska pracy. Skrócenie czasu naprawy to maksymalizacja efektywności pracy, a także zmniejszenie kosztów serwisowych. Wzrost wydajności produkcji uzyskuje się poprzez wsparcie w osiąganiu postawionych celów wydajnościowych drogą programowania i optymalizacji cykli maszynowych, a także dzięki interakcji operacyjnej w czasie rzeczywistym. Rozwiązywanie problemów technicznych odbywa się w czasie rzeczywistym, bez potrzeby interwencji na miejscu, eliminując również koszty podróży techników. Maestro Smartech może być więc używany jako zaawansowane narzędzie do łatwego i efektywnego tworzenia dokumentacji operacyjnej związanej z procesami produkcji i konserwacji.

Minimalizacja czasów przestojów  

Dzięki planowaniu czynności konserwacyjnych i przydzielaniu prac technikom utrzymania ruchu, maszyna jest zawsze w dobrym stanie. Usługa ta zaczyna się od śledzenia godzin pracy wszystkich krytycznych komponentów maszyny, aby uniknąć przekroczenia terminów ich przeglądu lub wymiany. Nieustanny monitoring stanu podzespołów zapewnia prawdziwą konserwację opartą na rzeczywistym stanie, umożliwiając podejmowanie działań i planowanie usług konserwacyjnych bez przestojów. Optymalizacja czynności serwisowych oparta jest na kilku czynnikach. Pierwszym z nich jest świadomość ich konieczności. Użytkownik ostrzegany jest za pomocą automatycznych powiadomień o konserwacji, w oparciu o aktualny stan techniczny maszyny. Drugi czynnik to zarządzanie przeglądami i naprawami. Po otrzymaniu powiadomienia kierownik utrzymania ruchu może zaplanować prace konserwacyjne, określając priorytety operacji. Po zaplanowaniu i ustaleniu priorytetów każda operacja konserwacyjna może zostać przypisana odpowiedniemu operatorowi. Z kolei trzeci czynnik to wykonanie wszystkich zaplanowanych czynności serwisowych. W tej kwestii Maestro connect zapewnia bezpośredni dostęp do dokumentacji technicznej maszyny. Wszystkie dokumenty są dostarczane w połączeniu z rutynowymi czynnościami planowej konserwacji, aby umożliwić klientowi natychmiastowe i samodzielne podjęcie działań w celu rozwiązania problemu i zaoszczędzenia czasu.

Konserwacja predykcyjna, czyli przewidywanie wystąpienia awarii pozwala na maksymalne zwiększenie wydajności zasobów. Maestro connect wykrywa je zanim one wystąpią i jest w stanie przewidzieć oczekiwane zachowanie maszyny, aż do potencjalnej awarii. Ten poziom predykcji działa zarówno na danych z ostatniego okresu użytkowania maszyny, jak i historycznych, generując poprzez Maestro connect zalecenia dotyczące konserwacji. Od pierwszego dnia instalacji program zbiera i analizuje dane przychodzące od maszyny, szukając z upływem czasu ukrytych możliwości wystąpienia usterki. W ten sposób można planować i zarządzać opcjami naprawy lub wymiany w trakcie cyklu życia maszyny, udoskonalić strategię zasobów cyfrowych bezpośrednio na podstawie wykorzystania maszyn i proaktywnie planować naprawy.

~Tomasz Bogacki