Wspólny mianownik to wysoka jakość obróbki

Wspólny mianownik to wysoka jakość obróbki

OPTIM-P to kolejne podejście do małej, prostej i konkurencyjnej cenowo maszyny, wyposażonej w agregat frezowania wstępnego, a także system zaoblania naroży. Z kolei Dynamic C-Motion oferuje pełną automatykę w zakresie pozycjonowania poszczególnych agregatów.

Poznańska firma CEHPOL, która jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce produkującej okleiniarki prostoliniowe hiszpańskiej CEHISY, zaprezentuje na tegorocznej Dremie jej dwa najnowsze modele – OPTIM-P i Dynamic C-Motion. Są to maszyny z dwóch, zupełnie innych serii, przeznaczone dla różnych segmentów rynku, ale mające wspólny mianownik. Są nim, zastosowane przy ich budowie, zaawansowane technicznie rozwiązania przekładające się na bardzo wysoką jakość obróbki.

Oszczędne gospodarowanie drogim materiałem

OPTIM-P to kolejne podejście do małej, prostej i konkurencyjnej cenowo maszyny, wyposażonej w agregat frezowania wstępnego, która przeznaczona jest dla małych firm rzemieślniczych z aspiracjami w zakresie wysokiej jakości wykończenia krawędzi elementów płytowych. Całkowita długość tej kompaktowej okleiniarki wynosi zaledwie 2352 mm, a więc zmieści się ona w każdym zakładzie rzemieślniczym.

W Dynamic C-Motion do sterowania nieomal wszystkimi agregatami zastosowano osiemnaście serwomotorów. Fot. Cehpol

System transportu bazuje na przenośniku łańcuchowym z nakładkami płytkowymi, a jego prędkość pracy jest stała i wynosi 7 m/min. Rolki górne zamontowane zostały na ruchomej belce umożliwiającej ich pozycjonowanie, w zależności od grubości okleinowanego elementu. Regulacja w zakresie od 8 do 50 mm odbywa się ręcznie za pomocą śruby, a wartość nastawy widoczna jest na wskaźniku mechanicznym. Minimalna długość obrabianych elementów określona została przez producenta na 200, a szerokość na 75 mm. Maszyna przystosowana jest do przyklejania obrzeży wykonanych praktycznie z każdego, dostępnego na rynku, materiału, jak: melamina, PVC, ABS czy też fornir o grubości od 0,4 do 2 mm. Okleiniarka wyposażona jest w automatyczny system podawczy obrzeża z klasycznym talerzem na materiał w rolkach. Posiada on system ustawiania zgrubnej długości odcinanego obrzeża, co pozwala na oszczędne gospodarowanie niejednokrotnie drogim materiałem. Obcinanie odbywa się z wykorzystaniem pneumatycznej gilotyny, a specjalny mechanizm zapobiega cofaniu się obrzeża.

Frez piłkowy do zaoblania naroży

Agregat wstępnego frezowania krawędzi PF-2 zbudowany jest z dwóch wysokoobrotowych, przeciwbieżnie pracujących silników o mocy 1,1 i 0,75 kW. Pracują na nich głowice diamentowe o wysokości 55 i średnicy 60 mm. Całość poprzedzona jest długą przykładnicą. Grubość skrawanej warstwy ustawiana jest manualnie w zakresie od 0 do 2 mm. Nadmuch sprężonego powietrza na płytę sprawia, że powstające w trakcie frezowania wióry i pył są łatwiej odprowadzane przez instalację odciągową, a krawędź płyty jest czysta i przygotowana do przyklejenia obrzeża. Opcjonalnie, w strefie tej można również dodatkowo zamontować zespół natrysku płynu antyadhezyjnego.

Za nakładanie kleju odpowiada jednostka M2-NS, składająca się z pokrytego teflonem zbiornika kleju z funkcją czuwania, rolki nanoszącej i dwóch rolek dociskowych. Pojemność zbiornika wynosi 1,5 kg, a jego dno pochylone jest pod kątem 30°, co jest bardzo istotną cechą w przypadku stosowania klejów granulowanych. Oprócz tego okleiniarkę przystosować można także do pracy z klejami typu PUR.

Precyzyjne obcinanie nadmiaru długości przyklejonego obrzeża odbywa się w ruchu i jest realizowane przez nowy agregat HF. Potrafi on także zaoblać narożniki. Jednostka ta napędzana jest szybkoobrotowym silnikiem – 12 000 obr./min o mocy 0,27 kW, wyposażonym w odciąg wiórów. Z kolei frezowanie nadmiaru szerokości obrzeża realizowane jest przez jednostkę oznaczoną symbolem JC-1. Zbudowana jest ona z dwóch silników – górnego i dolnego o mocy 0,27 kW każdy, uzbrojonych w głowice z ostrzami wymiennymi. Regulacja tego zespołu odbywa się ręcznie za pomocą mechanizmów śrubowych, z wizualizacją nastawy na wskaźniku mechanicznym.

Na dwóch wolnych miejscach można zainstalować: cyklinę płaską, cyklinę promieniową lub polerkę. Płaska cyklina klejowa RR-8, składająca się z dwóch prostych noży, z niezależnie regulowanym kopiałem pionowym, odpowiada za usuwanie nadmiaru kleju wyciśniętego w procesie klejenia przez rolki dociskowe. W opcji agregat ten może być załączany z pozycji pulpitu sterującego, a także może współpracować z systemem natrysku płynu czyszczącego. Natomiast cyklina promieniowa RB-5 składa się z dwóch ostrzy o promieniu 2 mm oraz kopiałów poziomego i pionowego. Opcjonalnie może być on wyposażony w system odpylania z dwoma króćcami i łatwym do opróżniania zbiornikiem.

Polerka PC-3 zbudowana jest z dwóch niezależnych i pochylanych silników pracujących z prędkością obrotową 1 500 obr./min.

Automatyczne pozycjonowanie nieomal wszystkich agregatów

Z kolei Dynamic C-Motion na pozór niczym nie różni się od pozostałych okleiniarek znajdujących się w ofercie handlowej Cehisy. Wystarczy jednak podnieść drzwi klapowe, aby od razu zauważyć, że w tym przypadku firma postawiła na pełną automatykę w zakresie pozycjonowania poszczególnych agregatów. System łatwego, szybkiego i przede wszystkim precyzyjnego ustawiania jednostek obróbczych jest rozwiązaniem, którego klienci obecnie oczekują. Funkcja ta jest także szczególnie istotna w przypadku obrzeży wysokopołyskowych z folią, gdzie cały proces okleinowania musi odbywać się z zachowaniem wysokiej precyzji.

Do sterowania nieomal wszystkimi agregatami zastosowano osiemnaście serwomotorów. Wymagało to oczywiście wzmocnienia konstrukcji nośnej, która rzutuje na precyzję nastaw.

OPTIM-P to kompaktowa maszyna o długości zaledwie 2352 mm, która zmieści się w każdym zakładzie rzemieślniczym.
Fot. Cehpol

Dynamic C-Motion przystosowana jest do doklejania obrzeża ABS i PVC o maksymalnej grubości 3 mm oraz forniru i doklejek drewnianych do 6 mm, podawanych przez automatyczne urządzenie. Jej długość to około 5150 mm, więc nie jest to maszyna duża i nie trzeba mieć dużej hali, aby uzyskać najwyższą, dostępną w tej chwili jakość okleinowania. System transportu okleinowanych elementów bazuje na dolnym transporterze gąsienicowym i podwójnym rzędzie górnych rolek dociskowych. Prędkość posuwu może wynosić 9 lub 14 m/min, co sprawia, że okleiniarka ta jest doskonale przystosowana do wymogów pracy każdego zakładu usługowego. Przystosowana jest do obróbki elementów o minimalnej długości 120 i szerokości 75 mm. Natomiast ich grubość powinna zawierać się w przedziale od 10 do 60 mm.

Pełne sterowanie z pulpitu dotykowego

Dynamic C-Motion standardowo wyposażona jest w sześć agregatów obróbczych. Posiada ona także wolne miejsca umożliwiające instalację płaskiej cykliny klejowej RR-8N oraz stacji PC-5, służącej do polerowania obrzeża po wcześniejszej obróbce mechanicznej.

Dwie pierwsze jednostki, czyli agregat frezowania wstępnego i stacja okleinująca są tego samego typu jak w modelu OPTIM-P. Różnią się tylko sposobem regulacji grubości frezowanej warstwy w przypadku PF-2 i rolek dociskowych w M2-NS. Ręczne systemy zastąpiono tutaj serwomotorami.

Następne jednostki są już inne. Za obcinanie nadmiaru długości obrzeża odpowiada dwupiłkowy agregat V-10N, zbudowany z dwóch silników o mocy 0,55 kW. Jednostka ta wyposażona została również w pneumatyczny system pochylania piłek w zakresie od 0° do 10°. Ciekawostką jest fakt, że jest to jedyny agregat, który pozycjonowany jest w tradycyjny sposób, ponieważ efekt jego pracy nie ma decydującego wpływu na jakość przyklejania obrzeża. Nawet w przypadku, gdy formatka ma być zaokleinowana z czterech stron, to i tak każda krawędź musi „przejść” przez agregat wstępnego frezowania.

Nadmiar szerokości obrzeża frezowany jest przez zespół BC-6M, który ustawiany jest aż przez sześć serwomotorów. On również posiada dwa wysokoobrotowe silniki o mocy 0,55 kW, kopiały talerzowe i frezy z wymiennymi płytkami. Są one pochylane w zakresie od 0° do 20°. Kolejna jednostka CR-4M służy do zaokrąglania narożników płyt o wysokości do 50 mm, oklejonych obrzeżem ABS lub PVC o grubości 2 mm. Narzędzia napędzane są przez dwa silniki o mocy 0,27 kW, a proces pozycjonowania realizowany jest przez cztery serwomotory. Ostatnią standardową jednostką jest cyklina promieniowa RB-9M z odciągiem wiórów wraz z pojemnikiem oraz nadmuchem sprężonego powietrza na rolki kopiujące. Jest ona ustawiana przez sześć serwomotorów. Maszyna wyposażona została w dziesięciocalowy wyświetlacz oraz w nowy software przystosowany do sterowania. Posiada także czujnik wejścia elementu, który wpływa na wzrost wydajności pracy okleiniarki. Jeśli okleinowanie odbywa się z wykorzystaniem agregatu do zaokrąglania narożników, wówczas dystans pomiędzy elementami musi być większy. Natomiast jeśli nie korzysta się z tej jednostki, może on być mniejszy. Wspomniany czujnik w sposób automatyczny ustawia ten parametr, informując jednocześnie operatora za pomocą sygnalizacji świetlnej, kiedy może położyć na transporterze kolejny element. Inną metodą zabezpieczającą przed zbyt wczesnym wprowadzeniem elementu jest specjalny bolec. System ten całkowicie eliminuje jakiekolwiek czynności nastawcze ze strony operatora, co w przypadku braku wykwalifikowanych pracowników jest również pozytywnie odbierane przez rynek.

~Tomasz Bogacki