Za tydzień Otwarte Dni Drewna

Za tydzień Otwarte Dni Drewna

25-26 maja, po dwóch edycjach on-line, kolejna – IV edycja Otwartych Dni Drewna, organizowanych przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Stowarzyszenie Dom Drewniany, odbędzie się ponownie w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej.

Celem wydarzenia jest promowanie budownictwa drewnianego, jako budownictwa ekologicznego i energooszczędnego, oraz przybliżenie budownictwa drewnianego nie tylko kadrze technicznej i inżynierskiej, na co dzień związanej z budownictwem tradycyjnym, lecz również przyszłym inwestorom prywatnym. Dlatego wydarzenie będzie otwarte dla każdego zainteresowanego budownictwem drewnianym, bo zamierzeniem organizatorów jest przyczynienie się do wzrostu zainteresowania społeczeństwa wykorzystaniem drewna w budownictwie przez pokazanie różnorodnych technologii oraz zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań i materiałów używanych w budownictwie drewnianym.

Podczas tegorocznej edycji Otwartych Dni Drewna gościem specjalnym będzie międzynarodowa grupa projektowa zawiązana w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską „Zrównoważone, wysokowydajne hybrydowe budownictwo z drewna”. Łączy ona specjalistów z krajów partnerskich, takich jak: Francja, Portugalia i Estonia, którzy współpracują z nami w ramach niniejszego projektu.

“Gazeta Przemysłu Drzewnego” objęła patronatem medialnym to wydarzenie.

Program z podziałem na dni:


profil: https://www.facebook.com/Otwarte-Dni-Drewna-114232757881546_