Gazeta Przemysłu Drzewnego 1/2020

23 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Drewniana stolarka budowlana. Budownictwo drewniane Firmie MAGBOS – DOMY Z DREWNA ze Złotoryi udaje się od paru lat budować nowoczesne i ekologiczne domy szkieletowe, ale także domy z bali czy drewniane domy modułowe, nie dysponując centrum obróbczym. Natomiast młody właściciel firmy, nie wyobraża sobie jej funkcjonowania bez programu projektowania konstrukcji firmy Dietrich’s.  s. 20-21 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 53-54 Nr 1 (276) styczeń 2020 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A Systematycznie rozwijamy się i tu zostaniemy… OCENA | Rozmowa zWacławemWitkowskim, właścicielem TartakuWitkowscy wRychłowicach k. Wielunia  s. 8 R E K L A M A R E K L A M A WOLSEN kontynuuje produkcję maszyn Zotech Polscy producenci | Wiertarki, okleiniarki, a nawet maszyny do produkcji opakowań z kartonu  s. 36 Krajowa branża budowy drewnianych domów goni Europę i z każdym rokiem powiększa pre- fabrykację ścian, stropów i dachów. Jeszcze naszym zakładom daleko, nie do poziomu pre- fabrykacji, ale do stopnia zautomatyzowania procesów montażowych, choćby w porównaniu do niektórych niemieckich producentów. Światełkiem w tunelu obecności na euro- pejskim rynku producentów prefabrykatów dla budownictwa drewnianego zdaje się być inwe- stycja realizowana w Czarnkowie (Wielkopol- ska) przez Grupę Steico. Wmaju minionego roku dokonano otwarcia dużej hali, w której została zainstalowana linia do prefabrykacji elementów dla budownictwa szkieletowego. Po osiągnięciu pełnej wydajno- ści będzie w stanie wytworzyć rocznie na jednej zmianie elementy prefabrykowane do postawie- nia około 300 domów jednorodzinnych. Będą trzy hale Jak mogliśmy się w grudniu przekonać, trwa proces uruchamiania produkcji, szkolenia zało- gi i stopniowego poszerzania zautomatyzowa- nych procesów. Tak naprawdę powstała linia do produkcji ścian zewnętrznych i wewnętrznych, z mocno ograniczoną produkcją stropów i da- chów, ponieważdopieropowstajenastępnahala, o nieco mniejszych gabarytach, w której będzie realizowana automatyczna produkcja stropów i dachów. Obecnie te wyroby powstają z dużym udziałem pracy ręcznej, w niewielkiej ilości. Linia montażu paneli dachowych oraz stro- powych będzie mogła też wspomagać główną linię do produkcji ścian, przynajmniej do czasu, gdy stanie zaplanowana trzecia linia z urządze- niami do produkcji prefabrykowanych ścian. Obecnie proces technologiczny rozpoczyna się na stacji formowania drewnianych ram ścia- ny. Docięte na wymiar belki są ręcznie podawa- ne na przenośnik, gdzie są już automatycznie, zgodnie z programem przekazanym maszynie, układane i przygotowane do zbijania. Można więc powiedzieć, że montaż typowych ram od- bywa się półautomatycznie. Natomiast wyrób nietypowej ściany wymaga ręcznego ułożenia belek, czego właśnie byliśmy świadkiem. Następnie panel przesuwany jest automa- tycznienakolejnystółobróbczy,gdziejestpokry- wany pierwszą płytą usztywniającą, czyli płytą OSB3.Następuje automatyczneprzytwierdzenie płyty do belek długimi zszywkami, z prędkością wbijania około 6-7 sztuk zszywek na sekundę. Potem w płycie frezowane są wszystkie otwo- ry: okna, drzwi, gniazdka, podejścia sanitarne, podejścia instalacji elektrycznej. Następnie od- bywa się, jeżeli istnieje taka potrzeba, montaż płyty Steico install. Jest to doskonałe rozwiąza- nie przy prefabrykacji w halach produkcyjnych, ponieważ eliminuje montaż dodatkowego stela- żu pod ściankę instalacyjną.  s. 24 Rusza pierwsza usługowa produkcja prefabrykatów na domy drewniane Uruchomienie w Czarnkowie zakładu prefabrykacji przez STEICO stwarza nowemożliwości dla firm produkujących domy drewniane. Proces technologiczny rozpoczyna się na stacji formowania drewnianych ram ściany. R E K L A M A

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz