Gazeta Przemysłu Drzewnego 1/2022

25 lat na rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Produkcja opakowań drewnianych We współpracy z przedstawicielami sektora handlu i spedycji oraz usługodawcami w zakresie palet i zakładami naprawczymi, zarząd EPAL opracował nową wersję klasyfikacji jakościowej i warunków wymiany drewnianych palet ze znakiem EPAL.  s. 22 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 53-54 Nr 1 (300) styczeń 2022 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A Obniżenie kosztów i zwiększenie wydajno- ści przetarcia drewna do produkcji palet były głównymi założeniami najnowszej inwestycji zrealizowanej w tartaku Drewmar w wielko- polskich Kraszewicach. – Naszym celem był zakup nowoczesnej linii produkcyjnej, która połączy dwie podstawowe kwestie – wyjaśnia Zbigniew Jangas, właściciel tartaku Drewmar. – Są to maksymalna wydaj- ność przy minimalnym zużyciu energii elektrycz- nej oraz zmniejszenie odpadowości. Planowanie tej inwestycji zaczęliśmy około dwóch lat temu, kiedy nie spodziewaliśmy się tak gwałtownych wzrostów cen surowca i energii, z jakimi mamy do czynienia obecnie. Więc można powiedzieć, że ta realizacja wyszła naprzeciw problemom, z któ- rymi tartacznicy w Polsce muszą się dziś mierzyć. A są to horrendalne ceny prądu i surowca. Nato- miast dzięki wielu innowacyjnym rozwiązaniom, zastosowanymwnowej linii – która została zapro- jektowana i wyprodukowana przez polską firmę Wirex – możemy zwiększyć wydajność, jak i skalę produkcji, bez zwiększenia kosztów. Wzrost produkcji, ale nie zużycia prądu Firma Drewmar przerabia rocznie około 50 tys. m 3 drewna. I choć znana jest przede wszystkim z produkcji drewna budowlanego, w tym głów- nie więźb dachowych, oraz drewna konstruk- cyjnego, to z powodzeniem rozwija także drugą gałąź swojej działalności, czyli produkcję palet, które sprzedawane są zarówno w Polsce, jak i na rynek niemiecki. – Produkujemy palety euro UIC, jednorazo- we, nietypowe oraz wszystkie inne rodzaje palet przemysłowych, co jest związane z tym, że zosta- je nam surowiec po produkcji konstrukcji, który zagospodarowujemy właśnie do wytwarzania palet – mówi Zbigniew Jangas. – W celu rozwo- ju tego drugiego filaru działalności zainwesto- waliśmy w nową linię przetarcia. Na dostawcę technologii wyłoniono fir- mę Wirex, z którą Drewmar współpracuje od początku funkcjonowania przedsiębiorstwa, a więc od 1998 r. – W naszej firmie pracuje kilkanaście tra- ków firmyWirex, które każdego dnia sprawdza- ją się w produkcji – komentuje właściciel Drew- mar. – Natomiast najnowszy projekt jest bardzo innowacyjny i wymagał zarówno od nas, jak i od firmy Wirex przeprowadzenia wielu we- wnętrznych badań, testów oraz prób. Głównym założeniem konstrukcyjnym i technologicznym realizacji było zminimali- zowanie w czasie przetarcia zużycia prądu oraz wielkości odpadu.  s. 24 Przetarcie musi być energooszczędne i minimalizujące odpad surowca Oczekiwania tartaku Drewmar pomiesiącu testowania spełnia najnowsza linia przetarcia, dzięki której firma zwiększy skalę produkcji bez wzrostu jej kosztów. Linia Wirexu w tartaku Drewmar pracuje od listopada. R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A Dwa trudne sezony ze… świetnymi wynikami Stolarka otworowa | Podsumowanie koniunktury w pandemii i prognozy na 2022 rok  s. 4-6 Warto skierować sprzedaż na inne rynki eksportowe Eksport mebli | W kierunku globalnych importerów  s. 20-21

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz