Gazeta Przemysłu Drzewnego 2/2020

23 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Chemia w przemyśle drzewnym. Materiały i komponenty do produkcji mebli. Po zmianach w firmie Bog-Mar, jakie zaszły na szczeblu właścicielskim, bardzo postawiono na jakość wyrobów, na którą składa się stosowanie najwyższej klasy płyty MDF oraz folii od renomowanych europejskich...  s. 28-29 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 65-66 Nr 2 (277) luty 2020 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A Jak na kondycję firmwpłynie wzrost płacy minimalnej? Finanse | Przedsiębiorcymuszą przystosować się do zmian  s. 4-5 R E K L A M A R E K L A M A Żeby móc walczyć o rozwój firm, a nie ich przetrwanie Polscy producenci | Rozmowa z Ludwikiem Olczykiem, wiceprezesem Tartaku Olczyk Sp. z o.o.  s. 18-19 R E K L A M A Choć podczas tegorocznej, XXIX Międzyna- rodowej Aukcji Cennego Drewna Dębowego w Perzycach k. Krotoszyna (Wielkopolska), większość losów sprzedano po cenach po- dobnych lub trochę niższych w stosunku do ubiegłego roku, to znacząco wyżej wylicyto- wano w tym roku najwyższą cenę 1 m 3 kło- dy dębowej jakości okleinowej. Za surowiec w kłodzie z losu nr 223, którego cena wywo- ławcza wynosiła 2750 zł, wylicytowano cenę aż 5600 zł/m 3 . W ubiegłym roku najwyższa wylicytowana kwota wyniosła 5250 zł/m 3 . W jubileuszowym roku Prawie w przededniu 100. rocznicy powołania 31 stycznia 1920 r. Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, doszło w trzeci czwartek stycz- nia do XXIX spotkania poznańskich leśników z uczestnikami Międzynarodowej Aukcji Cen- nego Drewna Dębowego organizowanej od 1992 rokuprzezRegionalnąDyrekcjęLasówPaństwo- wych w Poznaniu. To najstarsza giełda cennego surowca drzewnego, najpierw z tzw. krotoszyń- skiej płyty, kojarzonej z drewnem dębowymnaj- wyższej jakości, a obecnie także z kilku innych nadleśnictw poznańskiej dyrekcji. Krotoszyńska aukcja jest najstarszą giełdą surowca drzewnego w naszym kraju. Można śmiało powiedzieć, że giełda organizowana w Nadleśnictwie Krotoszyn pozostaje symbo- lem i marką Lasów Państwowych. Wszystko, co dzieje się przez kilka godzin w sali hotelu Wawrzyniak, ma tradycyjny przebieg, co świadczy, że formuła sprzedaży, wdrożona w ciągu 29 lat sprawdza się wśród klientów, krajowych i zagranicznych, wypa- trujących przed doroczną aukcją, obecnie na czterech placach ekspozycyjnych w le- śnictwach Jelonek i Sokołówka (Nadleśnic- two Krotoszyn), na placu w miejscowości Biadki koło Krotoszyna oraz w szkółce leśnej Dąbrowa (Nadleśnictwo Pniewy), surowca najwyższej jakości, spełniającego ich ocze- kiwania i potrzeby klientów firm handlują- cych surowcem dębowym najwyższej jakości. Na oglądanie surowca zainteresowani mają trzy dni, poprzedzające dzień aukcji. W tym roku warunki były komfortowe, zważyw- szy na iście wiosenną aurę w Wielkopolsce, w dniach 13-15 stycznia. Witając przedstawicieli 8 firm, w tym po jednej z Austrii, Estonii, Japonii i Czech, które zdecydowały się w tym roku uczestniczyć w au- kcji oraz wielu innych zainteresowanych, w tym znaczną grupę leśników z różnych regionów, poznających zasady poznańskiej aukcji, Tomasz Markiewicz, dyrektor RDLP Poznań zapewnił, że do sprzedaży w tej formie trafia wyłącznie drewno pochodzące z cięć planowych. Nie wy- biera się najcenniejszych sztuk z drzewostanu. Natomiast wszystkie losy są dokładnie oceniane i klasyfikowane przez specjalistów z Wydziału Gospodarki Drewnem RDLP, posiadających wy- sokie kwalifikacje brakarskie. Ich działania po- nownie koordynował i za przygotowanie surow- ca na aukcje był odpowiedzialnyMarcin Pelcner, naczelnikWydziału Gospodarki Drewnem. Surowiec z 10 nadleśnictw Tradycyjnymi dostawcami surowca na aukcję są cztery nadleśnictwa, które najwięcej drewna przygotowały na tegoroczną aukcję.  s. 12 Jaka wartość, taka cena dębowego surowca Krotoszyńska aukcja ukazuje, że nie każdy pień jest kupowany, nawet za cenę wywoławczą, a wiele z nich obecnie niezbyt wysoko jest przebijanych, natomiast cena surowca super wartościowego, zdaniem nabywców, jest podwyższana nawet o ponad 100 proc.! Na placu ekspozycyjnym w Biadkach, w tym roku zgromadzono 205 losów.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz