Gazeta Przemysłu Drzewnego 2/2021

24 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: CHEMIA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM. MATERIAŁY I KOMPONENTY DO PRODUKCJI MEBLI Olejowosk, pod względemwalorów, to jakby balansowanie pomiędzy zaletami powłoki lakierowej a olejowej. Wykorzystuje się w nim to, co jest najlepsze w powłokach olejowych i lakierowych. Olejowoski wzmacniają drewno, nie pękają, nie łuszczą się, nie rozwarstwiają, cechują się odpornością na płyny i pozwalają na łatwą pielęgnację.  s. 16 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 45-46 Nr 2 (289) luty 2021 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A R E K L A M A Wytrzymalsze konstrukcje bez podwalin i oczepów BUDOWNICTWO MODUŁOWE | Wykorzystano wzdłużną wytrzymałość drewna na ściskanie  s. 26-27 R E K L A M A Zamiast jubileuszowej aukcji, pierwsza submisja CENNA DĘBINA | „Lubelski Fornir” zakupił połowę tegorocznej oferty  s. 8-9 R E K L A M A Wielbark to jedno z regionalnych zagłębi prze- mysłu drzewnego. Swoją fabrykę mebli, prze- rabiającą największe ilości drewna w regionie, ma IKEA Industry. Nie brakuje też niewielkich firm, zaopatrujących nie tylko lokalnych pro- ducentów wyrobów z drewna, ale też duże fa- bryki o międzynarodowej renomie, sprzedają- cych produkty w Polsce i za granicą. Jeszcze kilka miesięcy temu przedsię- biorcy obawiali się o losy swoich biznesów, zagrożonych przez plan budowy dużego tar- taku przez austriacki koncern Binderholz. Po protestach firma zrezygnowała z budowania tartaku na Warmii, ułatwiając lokalnym za- kładom planowanie rozwoju. Zaczęło się odmobilnego traka – Dziś ciężko byłoby opierać produkcję i sprzedaż wyłącznie na wytwarzaniu tarcicy, zwłaszcza że konkurencja jest duża, a potrzeby rynku szybko się zmieniają – mówi Zdzisław Kobus, właści- ciel firmy Trakpol w Wielbarku (woj. warmiń- sko-mazurskie). – Zacząłem swoją działalność w 1997 roku na terenie gminyWielbark, jako wła- ściciel tylko jednej maszyny – przewoźnego tra- ka firmy Husqvarna, który pozwalał na świad- czenie usług lokalnym klientom. To był dobry moment na tego rodzaju usługi. Nie było wtedy w okolicy małych tartaków, a zapotrzebowanie na tarcicę – jak najbardziej. Jeździłem z tra- kiem na zamówienie indywidualnych klientów i przecierałem drewno na miejscu. Ale długo to nie trwało, bo po kilku latach pojawiło się więcej takich firm jak moja. Konkurencja skłoniła mnie, żeby rozwinąć się w innym kierunku. Plany rozwoju były dość szeroko zakro- jone, ale konieczne było znalezienie dobrego miejsca na budowę hali produkcyjnej. Trakpol miał początkowo stanąć w okolicach Szczytna, ale lokalni włodarze zaprotestowali, nie chcieli „wypuścić” ze swojego terenu tak dobrze zapo- wiadającej się firmy. Wsparli więc właściciela w poszukiwaniu odpowiedniego terenu. Działka znalazła się wWielbarku i bardzo szybko została przygotowana pod inwestycję. Pierwsza hala Trakpolu stanęła w 2013 r. Właściciel starał się początkowo o dofinanso- wanie unijne, wniosek jednak został odrzucony z przyczyn formalnych, co paradoksalnie oka- zało się pozytywne, ponieważ przyspieszyło rozwój przedsiębiorstwa. – Wziąłem kredyt i wszystko poszło szybciej niż zakładał projekt rozwoju z dofinansowaniem unijnym – mówi ZdzisławKobus. – Planowałem budowę hali, kotłownię, suszarnie. Niemal od razu po przygotowaniu działki zaczęliśmy prace ziemne i pierwsza hala stanęła już w październi- ku 2013. Stopniowo dokupywaliśmy kolejne ma- szyny, częściowo z kredytu, częściowo ze środków własnych. Kupiliśmy nową linię do rozkroju kłód, która obecnie przerabia około 120-140 m 3 surow- ca iglastego na jedną zmianę. Roczny przerób sięga 22 000 m 3 . Chciałbym produkować jeszcze więcej, ale na razie nie mam możliwości wysu- szenia większej ilości drewna. Żeby zwiększyć produkcję i postawić dodatkową suszarnię, ko- nieczna byłaby przebudowa linii energetycznej, dla zapewnienia większej mocy. Dywersyfikacja produkcji Trakpol stara się mieć jak najszerszą ofertę i jak najbardziej zróżnicowaną listę odbiorców. Przerabia drewno sosnowe na elementy do sto- larki okiennej, które sprzedaje największym firmom z tej branży, działającym na polskim rynku. Oferuje listwy przypodłogowe marke- tom budowlanym, które wymagają wysokiej klasy produktu, bezsęcznego.  s. 28 Podążanie w kierunku automatyzowania i pogłębionego procesu obróbki drewna Wmiarę szeroka i jak najbardziej zróżnicowana oferta to recepta na przetrwanie w branży drzewnej, a wysokoprzetworzone produkty zapewniają opłacalność biznesu. W hali przetarcia surowca prowadzona jest też jego dalsza obróbka.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz