Gazeta Przemysłu Drzewnego 3/2021

24 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: CENTRA OBRÓBCZE CNC Numerycznie sterowane centra obróbcze coraz powszechniej wykorzystywane są w szeroko rozumianej branży drzewnej. Bez tych maszyn trudno już sobie wyobrazić współczesny zakład produkcyjny. Dotyczy to nie tylko dużych firm z produkcją wielkoseryjną, ale także niewielkich zakładów rzemieślniczych.  s. 16 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 53-54 Nr 3 (290) marzec 2021 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A R E K L A M A Kiedyś elektronarzędzia były najważniejsze… NARZĘDZIA | Rozmowa z Katarzyną Chwałą, wiceprezesem Północnej Grupy Narzędziowej w Ostródzie  s. 14 R E K L A M A Prefabrykacja jest szansą szybkiego rozwoju nowoczesnego budownictwa DEBATA | ForumGospodarcze Budownictwa bez targów Budma  s. 8-9 R E K L A M A W firmie PPH TOR-PAL z Kwidzyna, która jest jednym z liderów w branży produkcji palet drewnianych, pracuje od ponad trzech miesię- cy w pełni nowoczesna, spełniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa linia sortowania kłód. Przetwarza się tam surowiec na palety, wsporniki i elementy. Rocznie przeciera się około 100 000 m³ drewna średnio- i wielkowymiarowego, z któ- regoprodukujesię1700000paletdrewnianych, w tym 600 000 palet Epal, a także 9 000 m³ wsporników trocinowo-wiórowych do palet, w tym 7 000 m³ do palet Epal. Inwestycja warta niemal 2,6 mln zł jest kolejną z poczynionych przez przedsiębior- stwo w ciągu minionych dwóch lat. Wcze- śniej na przykład zamontowany został filtr odpylania firmy NESTRO. Nieprzypadkowy wybór Przed podjęciem decyzji o wyborze dostawcy sortowni analizowano oferty czterech produ- centów. Ostatecznie firma zdecydowała się na podpisanie umowy z Zakładem Budowy Ma- szyn MADREW ze Szczecinka. Przekonała ją wizyta w jednym z tartaków w województwie warmińsko-mazurskim, który eksploatuje sor- townię firmy Madrew. Dokonano obserwacji pracy maszyn w linii oraz wysłuchano opinii właściciela na temat jakości oraz wydajności urządzenia i specyfiki urządzeń. – Za wyborem tego producenta niewątpliwie przemawiał fakt posiadania ponad 70-letniego doświadczenia na rynku tartacznym – mówi Radosław Szatkowski, prezes zarządu Przed- siębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Tor-Pal. – Ponadto na przestrzeni ostatnich 15 lat wspól- nie z firmą Madrew zrealizowaliśmy wiele pro- jektów, które nas w pełni zadowoliły. Nowa sortownia powstała obok starej Realizacja inwestycji związana z modernizacją dotychczasowego węzła podawania kłód oraz wymianą sortownika i montażem 28 boksów przeznaczonych na wysortowany surowiec roz- poczęła się na początku ubiegłego roku. W celu zapewnienia ciągłości produkcji firma zdecydo- wała się nie wstrzymywać procesu sortowania, amiejsce dla nowej inwestycji zostało zlokalizo- wane wzdłuż dotychczasowego sortownika. Harmonogram prac zgodnie z projektem za- kładał wytyczenie i wylanie pod nową inwesty- cję płyty betonowej o łącznej powierzchni około 600 m 2 , montaż maszyn i urządzeń nowego sor- townika, monitoringu, dodatkowego oświetle- nia oraz budowę i montaż nowej rozdzielnicy na potrzeby realizowanej inwestycji. Po zakończeniu prac budowlanych, gdy na- stąpiła podyktowana względami technologicz- nymi konieczność sezonowania świeżej płyty betonowej przez okres około 30 dni, producent ze Szczecinka realizował dostawy maszyn i urządzeń oraz boksów betonowych, przezna- czonych dowysortowanego surowca.Wpołowie września ubiegłego roku dostawca przystąpił do prac związanych z montażem mechanicznym nowej części sortowni. Równocześnie trwały prace związane z posadowieniem lamp oświe- tleniowych oraz budową i montażem nowej roz- dzielnicy. W realizacji projektu uwzględniono również przenośnik taśmowy z wykrywaczem metalu oraz bramkę pomiarową w postaci ska- nera umożliwiającego precyzyjny pomiar sor- towanych kłód w dwóch płaszczyznach.  s. 42 Efektywniejsze sortowanie drewna u producenta palet Sortownia w kwidzyńskim zakładzie już pozwala na precyzyjne wysortowanie około 220m 3 surowca na zmianę. Spełniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa linia sortowania kłód w firmie Tor-Pal. fot. Tor-Pal

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz