Gazeta Przemysłu Drzewnego 4/2021

24 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE MASZYN Trzpieniowe frezy diamentowe DIAMASTER PRO3 i DIAMASTER PLUS3 sprawiają, że producenci mebli czy elementów wyposażenia wnętrzmogą teraz skupić swoją uwagę na innych problemach związanych z organizacją produkcji. Pozwala- ją na zwiększenie prędkości posuwu nawet o 50 proc., przez co proces obróbczy jest znacznie prostszy i bardziej wydajny. Imponująca jest ich żywotność oraz doskonała jakość krawędzi i gładkość wąskich powierzchni po obróbce.  s. 19 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 53-54 Nr 4 (291) kwiecień 2021 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A R E K L A M A Technologia modułowa jest błyskawiczna POLSCY PRODUCENCI | 2000 modułów powstaje rocznie w Bielsku Podlaskim  s. 52 R E K L A M A Maszyna konkurencyjna w stosunku do włoskich rozwiązań ZBIJARKA DO PALET | Bardzo szybka i atrakcyjna cenowo  s. 38 R E K L A M A – Na pozór wydaje się, że to, co robimy, jest ni- czym więcej niż cięciem większych kawałków drewna na mniejsze – mówi Waldemar Sie- niawski, wiceprezes zarządu firmy Quercus, specjalizującej się w produkcji biomasy drzew- nej na cele energetyczne. Okazuje się, że nic bardziej mylnego – skomplikowana „żonglerka” maszynami le- śnymi, przemieszczającymi się w promieniu nawet 250 km od siedziby firmy, dopasowy- wanie miejsca zbierania materiału do lokali- zacji klienta, przeliczanie jednostek objętości biomasy z metrów sześciennych na metry przestrzenne, a ostatecznie – na kilodżule i gi- gadżule, bo to właśnie kaloryczność stanowi prawdziwą wartość dla nabywcy… Wszystko to sprawia, że proces produkcyj- ny Quercusa wydaje się trudny, a czasem nie- mal niemożliwy do uporządkowania. Wynika to przede wszystkim ze specyficznego charak- teru funkcjonowania biomasowego biznesu, w którym zasadnicza praca odbywa się w te- renie. Ale też z takich, a nie innych kontak- tów z klientami, którzy niechętnie zawierają długookresowe kontrakty, i z dostawcą, który z natury rzeczy jest niepewny, bo nikt nie za- gwarantuje określonych ilości odpowiedniego sortymentu drewna z Lasów Państwowych. Rynkowy zwrot wkierunkuOZE Firma, zatrudniająca obecnie blisko 90 osób, ist- nieje od 1992 r., ale na początku koncentrowała się przede wszystkim na przerobie drewna na zrębki, przeznaczone do celów przemysłowych. – Nie było wtedy jeszcze w Polsce rynku na biomasę energetyczną – mówi Waldemar Sie- niawski. – Dopiero kiedy zaczął rozwijać się rynek odnawialnych źródeł energii, mniej więcej około 2003 roku, w firmie nastąpił zwrot. Teore- tycznie w dalszym ciągu mamy możliwość pro- dukcji na cele przemysłowe, ale są to śladowe ilo- ści w skali roku. Skupiamy się przede wszystkim na produkcji biomasy na cele energetyczne. To bardzo wąska specjalizacja, ale rynek pod tym względem dynamicznie się rozwija. Quercus, poza swoim podstawowym kie- runkiem produkcji, ma jeszcze jeden – unikalny w skali kraju – jest nim balotowanie biomasy. – Wprowadziliśmy tę technologię jako pierwsi w Polsce i zostaliśmy przy niej jako ostat- ni – mówi Waldemar Sieniawski. – Balotowanie wywodzi się ze Skandynawii i jest to świetny spo- sób na magazynowanie materiału. A w każdym razie był kiedyś, kiedy robienie zapasów było rzeczywiście uzasadnione. Dziś jest to niszowy segment działalności, bo w ostatnich latach są warunki do tego, by biomasę produkować w za- sadzie na okrągło. Nie ma ryzyka, że surowiec okresowo będzie niedostępny z uwagi na warun- ki terenowe. Są jednakwPolsce firmy, dla których ważne jest maksymalne zabezpieczenie dostaw i balotowanie sprawdza się doskonale. Przecho- wywana w ten sposób biomasa nie traci swoich właściwości nawet przez kilka lat, a dodatkowo w tym czasie rośnie jej wartość energetyczna. Klientami firmy Quercus są zarówno duże firmy, jak np. elektrociepłownia PGNiG w War- szawie, jak i niewielkie instalacje biomasowe, zazwyczaj działające lokalnie, w regionie War- mii i Mazur. Większość z nich to klienci sezo- nowi, którzy odbierają towar w sezonie grzew- czym. Latem odbiorców jest znacznie mniej. Do klientów firmy należą też ci przedsiębiorcy, którzy ciepło z biomasy wykorzystują tylko na własne potrzeby.  s. 8 Biomasa drzewna produkowana na cele energetyczne Firma Quercus z Pasymia produkuje rocznie około 250 000 t biomasy drzewnej, która sprzedawana jest zarówno dużymelektrociepłowniom, jak i trafia do niewielkich, lokalnych instalacji. Produkcja biomasy na placu w Pasymiu. fot. Quercus

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz