Gazeta Przemysłu Drzewnego 05/2020

23 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Systemy odpylania, wentylacji i nawilżania Technologia nawilżania powietrza stanowi jeden ze skutecznych sposobów ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusów.  s. 21 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 54 Nr 5 (280) maj 2020 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A Przede wszystkim redukcji zapylenia w halach produkcyjnych oczekiwał właściciel firmy STOLMER z Mroczenia k. Kępna, która jest od 1996 r. producentem bukowych stołów i krze- seł, decydując się na instalację systemu nawil- żania duńskiej firmy AIRTEC. Mniej istotne, ale również ważne były problemy w pewnych okresach roku z tekturowymi kartonami, w które pakuje się krzesła. Niektóre z nich pękały, co obniżało estetykę dostaw. Chciano także zapewnić drewnu bukowemu stabilne warunki podczas procesu obróbki. – Wykonujemy krzesła i stoły z bukowe- go drewna litego i czytając publikacje na ła- mach pism branżowych, poświęcone efektom nawilżania powietrza, doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby poprawić warunki w halach produkcyjnych – mówi Henryk Jarych, wła- ściciel firmy Stolmer. – Ze względu na to, że wykonywanych jest wiele operacji obróbki drewna bukowego, w tym także szlifowa- nia, zależało nam na wyrównaniu wilgotno- ści tego drewna i utrzymaniu jej na stałym poziomie podczas całego procesu. Jednak najistotniejsza dla nas była redukcja zapy- lenia, dzięki wilgotniejszemu środowisku. Pył, który się unosi, skuteczniej opada w dół, gdy łączy się z drobinkami rozpylanej wody i łatwiej go eliminować. Trzecim powodem była chęć nie tylko poprawy warunków pracy w lakierni wodnej i tej, gdzie stosuje się roz- puszczalnikowe materiały lakiernicze, ale też zmniejszenie zużycia lakieru, jeżeli wil- gotność pokrywanego drewna jest właściwa. Doskwierało nam też zmienne zachowywanie się kartonów tekturowych w okresach małej zewnętrznej wilgotności powietrza. Kiedy się ogrzewa hale, to wysusza się powietrze i wte- dy opakowania kartonowe są bardziej podat- ne na złamania. Po kilku miesiącach widzimy, że obecnie zachowanie opakowań polepszyło się – są mniej podatne na złamania, powodu- jące drobne uszkodzenia mebli.  s. 22 Doskwierało zapylenie i łamanie się kartonów Nawet w biurowcu firmy STOLMER, gdzie niema intensywnego zapylenia czy niebezpieczeństwa pożarowego, zdecydowano się na instalację systemu Airtec, bo nie tylko na stanowiskach w halach produkcyjnych system nawilżania jest korzystny dla pracowników. Producent bukowych stołów i krzeseł, decydując się na instalację systemu nawilżania duńskiej firmy airtec, oczekiwał redukcji zapylenia w halach produkcyjnych. fot. J. Bekas R E K L A M A Trójwymiarowy wzór uszlachetniający element WYTŁACZARKI | Ogrzewany lub nieogrzewany walec.  s. 50-51 R E K L A M A Udział termodrewna w rynku nie jest znaczący, ale rosnący PRODUKTY DRZEWNE | Polska firma wśród światowej czołówki.  s. 14 R E K L A M A

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz