Gazeta Przemysłu Drzewnego 5/2021

24 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: SYSTEMY ODPYLANIA, WENTYLACJI I NAWILŻANIA Produkowane przez Nestro podłogowe systemy odciągu są najważniejszymi produktami wśród instalacji odpylają- cych pochłaniających mgiełkę farb i opary lakiernicze. Dzięki ekologicznej i innowacyjnej zasadzie wyprowadzania powietrza pionowo do góry i związanej z tym niewielkiej ilości zawirowań powietrza w pomieszczeniach lakierni- czych następuje równomierny odciąg pyłu.  s. 19 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 49-50 Nr 5 (292) maj 2021 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A R E K L A M A Efektywne skanowanie drewna olchowego między strugarką a optymalizerką INNOWACJA | Cursal TRV2200 dobrze współpracuje ze skaneremWOODINSPECTOR Q-Scan 60 4  s. 44-45 R E K L A M A Już prawie uzgodniony drugi projekt krajowego standardu FSC CERTYFIKACJA FSC | Rozmowa z Karoliną Tymorek, koordynatorką projektu FSC w Polsce i dr. inż. Markiem Rzońcą, koordynatorem FSC ds. leśnictwa  s. 10-11 R E K L A M A Od 1994 r. Marek Krotecki rozwija od podstaw i ustawicznie modernizuje tartak MARK- -DREW w Boduszewie k. Murowanej Gośliny (Wielkopolska), pokonując drogę od założone- go wcześniej niewielkiego zakładu stolarskiego w nieodległym Białężynie, w którym wykony- wał drewniane okna, drzwi, schody i podłogi na lokalny rynek, po kompleksowy przerób 1000 kubików drewna iglastego i bukowego miesięcznie, żeby zrealizować zamówienia na produkcję długich elementów klejonych dla producentów stolarki drzwiowej i schodów oraz bukowych elementów meblowych. Niema roku, żebywłaściciel rodzinnej firmy nie dokonywał zakupu nowej maszyny czy spe- cjalistycznego sprzętu, albo żeby nie inwesto- wał w powiększenie powierzchni produkcyjnej lub utwardzenie dróg i składowisk surowca. Inwestycje w priorytety Najnowszym zakupem, z początku tego roku, jest optymalizerka FALCON 3000 firmy Me- tal-Technika z Przedbórza, która zamknęła ubiegłoroczny cykl inwestycyjny obejmujący trak poziomy firmy Wood-Mizer, suszarnię próżniową firmy EBERL i centrum obróbkowe POKER V firmy Greda. Te ostatnie zakupy zre- alizowano w ramach projektu obróbki drewna bukowego na elementy meblowe, natomiast przelotowa optymalizerka Falcon 3000 pozwo- li na wzrost produkcji klejonych listew i wyko- rzystanie potencjału linii dwuczopiarkowej, umożliwiającej łączenie elementów na tzw. zygzak, jak również na kreskę, wykorzystywa- nych do produkcji pełnowartościowych listew, choćby do wyrobu sosnowych płyt meblowych. – Staram się dostosować park maszyn do wyrobu i obróbki różnego typu drewna klejone- go, żeby gama odbiorców była możliwie szero- ka – mówi właściciel. – Bo od kilku lat jednym z priorytetów naszej produkcji jest właśnie wytwarzanie klejonki drewnianej, ale zamó- wienia na bukowe elementy mebli, choćby pro- filowane nogi, skłoniły mnie do zakupu zauto- matyzowanego centrum obróbkowego Poker. Długa współpraca z Metal-Techniką Zanim przed laty właściciel tartaku w Bo- duszewie zdecydował się na zakup – trochę przez pomyłkę, jak dzisiaj tłumaczy – opty- malizerki włoskiego producenta, eksploato- wał przez długie lata wycinarkę wad drewna WD-1000 firmy Metal-Technika, z której był bardzo zadowolony. Producent już ją wycofał z oferty, ale w Mark-Drewie spisywała się dobrze, aż do uruchomienia w lutym optymalizerki Falcon 3000 Metal-Techniki. Przeznaczona jest ona do poprzecznego cięcia elementów drew- nianych, umożliwiając cięcie materiału na elementy o określonej długości oraz cięcie materiału na elementy o określonej długo- ści z wyeliminowaniem wad materiałowych. Przed trzema laty wycinarkę WD-1000 firma z Przedbórza zmodernizowała, a teraz za- brała w rozliczeniu zakupu nowej maszyny, z czego właściciel tartaku jest bardzo zado- wolony, bo wie, że jeszcze komuś posłuży i unowocześni produkcję.  s. 30 Optymalizerka przelotowa zastąpiła… wycinarkę wad Przelotowa optymalizerka FALCON 3000 pozwoli na wzrost produkcji klejonych listew i wykorzystanie potencjału linii dwuczopiarkowej, umożliwiającej łączenie krótkich fryzów, powstałych w procesie optymalizacji, w pełnowartościowe listwy, choćby do wyrobu sosnowych płyt meblowych. Maszyna zapewnia znacząco większy przerób drewna, a przy tym jest bezpieczniejsza i ergonomiczniejsza.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz