Gazeta Przemysłu Drzewnego 5/2023

26 lat na rynku R E K L A M A Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Systemy odpylania, wentylacji i nawilżania Efektem dobrze dobranych worków filtracyjnych jest zachowanie balansu pomiędzy ilością pobieranej energii elektrycznej przez wentylator, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich parametrów czyszczonego powietrza.  s. 32 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 73-74 Nr 5 (316) maj 2023 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A Rekordowa produkcja europalet EPAL ponownie osiągnięta w 2022 roku ANALIZA | Popyt na rynku palet nie słabnie  s. 25 Kosztowniejsze narzędzia specjalistyczne są… korzystniejsze dla użytkowników! Innowacje | Zindywidualizowane rozwiązania narzędziowe Polcomm  s. 66 Produkcja drewnianych okien i drzwi do obiektów historycznych i zabytkowych, wy- konywana przez niewielką firmę BARTYN z Suwałk (woj. podlaskie), wymaga, nie tylko od konstruktorów, odpowiednich umiejęt- ności komputerowego odwzorowania kształ- tu i wzornictwa dawnej stolarki. Najczęściej zresztą na podstawie szkicu czy zdjęcia wy- konanego przed renowacją obiektu. Wymaga też rzemieślniczych umiejętności, z wykorzy- staniem odpowiednich maszyn i warunków produkcji. Od kilku lat, po zmianie właściciela, warunki te firma Bartyn spełnia w coraz więk- szym stopniu. Na dobre wychodzi dokonana restrukturyzacja i nowa polityka produkcyjno- -sprzedażowa, która znacząco się zmieniła, co spowodowało rozwój zatrudniającej około 50 osób… manufaktury okien drewnianych pre- mium, jak napisano na firmowym prospekcie. Najnowszą inwestycją jest instalacja na- wilżania powietrza duńskiej firmy AIRTEC w hali produkcyjnej, podzielonej na sektory: obróbki drewna, lakierowania i montażu sto- larki budowlanej. Filigranowy profil dziełem właściciela – Jako architekt, inżynier i ekspert od okien wiem, że drewno jest ogniwem łączącym zrów- noważone budownictwo – referuje krótko swo- je stanowisko Andrzej Bernhardt, właściciel i prezes zarządu firmy Bartyn. – Jako zespół, kochamy drewno i przetwarzamy je z pasją do detali, żeby każdemu oknu zapewnić niepowta- rzalny charakter i najwyższą jakość. Niezależ- nie od tego, czy są to nowoczesne, mocno prze- szklone modele, czy okna odtworzeniowe dla obiektów historycznych. – Pomysłem właściciela, dobrze znającego rynki Niemiec i Belgii, z którymi od lat jest zwią- zany, jako dostawca drewnianej stolarki budow- lanej, jest projekt BARTYN 58 – mówi Tomasz Jurewicz, technolog, którego zastajemy przy projektowaniu technologii wykonania okna dla kolejnej realizacji. – Jest to okno o wyjątkowo smukłym profilu skrzydła, przez co idealnie na- daje się zarówno do obiektów zabytkowych, jak i do nowoczesnej architektury. Profil jest niezwykle filigranowy i eleganc- ki, doskonale dopasowany do wymagań ochro- ny zabytków, a jednocześnie, dzięki większym powierzchniom szyb, zapewnia do 30 proc. więcej światła w pomieszczeniu. To efekt zmniejszenia szerokości lica ościeżnicy skrzy- dła ze standardowych 80 do 58 mm. Dzięki tej redukcji powstała wyjątkowo cienka konstruk- cja przymyka, o łącznej szerokości 90 mm, zaś szerokość powierzchni czołowej ślemienia zmniejszyła się do 131 mm.  s. 36 System nawilżania sprzyja produkcji okien drewnianych premium W razie jakichkolwiek kłopotów z jakością drewnianych okien i drzwi, jest w suwalskiej firmie BARTYNmożliwość wstecznego sprawdzenia, czy parametry wilgotności w trakcie produkcji danej partii produktów zostały zachowane, ponieważ system Airtec HydroSens na bieżąco archiwizuje parametry pracy. W strefie montażu okien Bartyn 58 zainstalowano 10 dysz wysokociśnieniowych HydroFlex o wydajności 2,7 l/h każda.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz